Velkommen til nye foreninger

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Endelig blev det december, og måneden starter som sædvaneligt ufatteligt godt ud.

I dag får vi nemlig besøg af venner, familie, samarbejdspartnere og kunder kl. 16.00 til ‘ØENS julehygge’, og som om dét ikke er fornøjeligt nok, så skal vi også vi have budt velkommen til en ny andelsboligforening i ØENS Ejendomsadministration.

Vi skal byde velkommen til følgende foreninger i december:

 • A/B Blegdamsvej 86/Irmingersgade 15 på Østerbro – 19 andelsboliger og to andelserhverv

Velkommen ombord. Vi glæder os til samarbejdet.

Mangler din boligforening eller investeringsejendom professionel administration? Hos ØENS leverer vi totalløsninger inden for administration, drift og udvikling af andels- og ejerforeninger samt investeringsejendomme. Vi beskæftiger kompetente og erfarne ejendomsadministratorer, som alle bestræber sig på at udføre personlig betjening af dig som kunde. Hos ØENS er et personligt og tæt forhold til vores foreninger og deres bestyrelser en kerneværdi, og derfor kan du trygt overlade ansvaret til os. Vi rådgiver i øjenhøjde. Vi tager os af alt fra den daglige administration, vedligeholdelse af ejendomme, byggesager, beboerkommunikation, generalforsamlinger og meget mere. ØENS varetager i dag administrationen af mere end 210 boligforeninger og 150 udlejningsejendomme. Er din forening eller ejendom den næste? Kontakt os på info@oadv.dk eller på telefon (+45) 3246 4646 til en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Få et uforpligtende tilbud

Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrationschef (HDO), partner

Bestyrelsesundervisning i ‘konflikthåndtering’

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS
Tilmelding til undervisning i konflikthåndtering den 29. november

ØENS Ejendomsadministration inviterer bestyrelser i andels- og ejerforeninger til gratis bestyrelsesundervisning om emnet ’konflikthåndtering’. I samarbejde med ‘Center for Konfliktløsning’, som bl.a. tilbyder gratis konfliktrådgivning og mægling, ser vi frem en aften med fokus på konflikthåndtering.

Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, hvad der virker godt og hvad der sommetider udfordrer og kan være vanskeligt, når der opstår konflikter.

 • Hvordan skal man som bestyrelse arbejde med konflikter? Vi sætter fokus på typiske konfliktsituationer.
 • Hvad er en konflikt? Og hvordan ser vi på konflikter?
 • Konflikters dynamik – hvordan trapper konflikten op? Kernepunkter i konflikthåndtering – at se bag om konflikten og finde nye handlemuligheder.

I må derfor gerne tænke over et par konfliktsituationer eller eksempler, I kunne tænke jer at blive klogere på.

Jeres eksempler vil aftenens foredragsholder, Jesper Bastholm Munk, arbejde med under trygge rammer. På den måde, kan I dele erfaringer og brugbare redskaber, samt få nye værktøjer til håndtering af de mindre sjove opgaver man, som bestyrelse, kan blive inddraget i.

Mødet afholdes tirsdag den 29. november fra kl. 17.30-19.00. Det vil være muligt at deltage fysisk på vores kontor samt digitalt via Teams. Der vil være kaffe og sandwich til de tilmeldte på Lergravsvej. Mødet vil blive optaget, så man kan dele undervisningen med ens bestyrelseskollegaer.

S.U. 24. november af hensyn til forplejning.

TILMELD JER HER

Vil I reducere varmeudgifterne?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Hos ØENS Ejendomsadministration ønsker vi både at sikre boligforeningerne en bedre økonomi og at slå et slag for den grønne omstilling.

I samarbejde med Brunata og udvalgte boligforeninger vil ØENS Ejendomsadministration det kommende år gennemføre et testprojekt, hvor vi med det internetbaserede Brunata Energistyring sætter fokus på energioptimering.

Målet med projektet er at blive dygtigere til at mindske foreningers og beboeres energiudgifter, samt at reducere ejendommenes CO2-aftryk. Specielt foreninger med ældre ejendomme oplever ofte et stort energispild. Og derfor kan man med de rette tiltag gøre en markant forskel til glæde for såvel økonomi som klima.

Deltag i testprojekt

For at tilegne os den fornødne viden om foreningernes muligheder søger vi pt. boligforeninger, som det kommende år vil deltage i projektet. Er I blandt de udvalgte foreninger vil I få installeret ny teknologi, som vil være med til at optimere jeres forbrug. Vi forventer, at deltagerne allerede i testperioden vil opleve væsentlige besparelser. Det er ikke et krav, at man er kunde hos Brunata.

Hvad er et energistyringssystem?

Et energisystem giver mulighed for at skabe det nødvendige overblik. Det hjælper med at prioritere og styre de enheder og tiltag, hvor man får mest for pengene.

Brunata Energistyring er et dynamisk energistyringsværktøj. Det giver bl.a. mulighed for at monitorere energiforbruget, se tidligere forbrug og estimere forventet fremtidigt forbrug.

Brunata Energistyring har flere vigtige egenskaber – heriblandt mulighed for at:

 • opstille en prioriteret aktivitetsliste, hvis der skal reageres på eventuelle afvigelser
 • tilpasse tiltag til den enkelte enhed, bygning eller sågar flere bygninger
 • overvåge returværdier på fjernvarme, så dyre afkølingsafgifter undgås
 • automatisk sende notifikation hvis energiforbruget afviger grænseværdier
 • spare administrationstid
 • budgetopfølge og budgettere, så acontobetalinger kan tilpasses
 • give overblik over CO2-aftryk (fx til grønt regnskab)

Energistyringssystemet hjælper således på en overskuelig og intuitiv måde med at sætte fokus på eventuelt energispild, så der kan handles proaktivt.

Læs mere om ØENS grønne testprojekt her

Hvis I allerede nu ved, at I gerne vil tages i betragtning til ØENS grønne projekt, så kan I tilmelde jer interesselisten herunder.

Tilmeld jer projektets interesseliste her

Farvel til negative renter

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I løbet af 2022 er renterne i Danmark steget markant. Senest den 9. september, hvor Danmarks Nationalbank fulgte Den Europæiske Centralbank og hævede renten med 0,75 %. Den rentestigning betød også et farvel til de negative indlånsrenter i Nationalbanken. Flere af de danske banker har i forlængelse heraf, hævet deres indlånsrente, så denne ikke længere er negativ.

Det betyder at I som forening, undgår at betale banken for at opbevare jeres penge. Nuvel, hos en del af bankerne oplever vi en vis træghed, når det kommer til rentejusteringer, men inden længe vil ”prisen for indlån” være 0 % eller måske endda svagt positiv.

Aftale-hvafornoget?

De stigende renter har også banet vejen for et gensyn med et bankprodukt, vi ikke har set meget til de seneste mange år. Nemlig aftaleindskud.

Vi har en dialog med de banker, vores kunder benytter. Og de fleste vil inden længe oplyse os om, hvad de vil kunne tilbyde kunder med større indeståender, såfremt der indgås en aftale om at indskyde et beløb for en fast periode. Aftaleindskud er nemlig en aftale om at I som bankkunde, binder en del af jeres indestående på en separat konto i et givent antal måneder. Denne aftale bliver gengældt med en fornuftig rente. Renten på aftaleindskud svinger hele tiden. Senest har vi set renter på over 1,5 % ved en binding på 12 måneder. Renten afhænger af det samlede forretningsomfang, I har med banken.

Vi er i færd med at gennemgå vores kundeportefølje for ’kunder med væsentlige indlån’. Når vi har noget konkret fra bankerne, vil vi kontakte jer som bestyrelse og drøfte om det kunne være relevant at binde en del af foreningens indestående i en periode, og dermed optimere foreningens renteindtægt. Såfremt I ikke kan vente på dette, er I altid velkommen til at kontakte jeres administrator.

I skal være opmærksom på at pengene er bundet i den givne periode. Og at der skal betales en dekort til banken, hvis I alligevel får brug for pengene, inden den givne periode er tilendebragt. Samtidig skal I være opmærksom på, at hvis renten stiger, mens pengene er bundet, så får I stadig kun den rente, der er aftalt. Heldigvis ligger den jo et stykke over den normale indlånsrente.

Forventninger til markedet

Der ligger i markederne en forventning om at Den Europæiske Centralbank, igen i oktober 2022, vil hæve renten (forventeligt med 0,5 %). Dette vil efter al sandsynlighed gentage sig i december 2022, februar 2023 og marts 2023 (forventeligt med 0,25 % per gang).

Derfor er det også et spørgsmål om timing og hvilke forventninger I som bestyrelse har til rentemarkedet.

Tilbydes ’aftaleindskud’ også til privatpersoner?

Har du som privatperson et væsentligt indestående i banken, så tilbydes ’aftaleindskud’ også til dig. Vi anbefaler, at du tager kontakt til din bankrådgiver og hører, hvilke muligheder du har for at optimere din renteindtægt. Dette er relevant for dig, der har penge stående, som du ikke forventer at skulle bruge det næste stykke tid.

Invitation til informationsmøde – Vil I spare på varmeregningen?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Hos ØENS Ejendomsadministration ønsker vi både at sikre boligforeningerne en bedre økonomi og at slå et slag for den grønne omstilling. Vi arbejder lige nu på en række tiltag i samarbejde med Brunata, der skal gøre vores administratorer endnu bedre til at rådgive og vejlede bestyrelser og beboere om tiltag til at reducere energiforbruget. Det udmunder sig i et spændende energioptimeringsprojekt, som vil sikre administratorerne fuldt overblik over energiforbruget i alle bygninger. Løsningen præsenteres visuelt enkelt og overskueligt på den foretrukne digitale platform.

‘Brunata Energistyring’ er et dynamisk, internetbaseret energistyringsværktøj, der giver mulighed for at monitorere energiforbruget, se tidligere forbrug og se forventet forbrug i forhold til indlagte budgetter.

Energistyringssystemet har flere vigtige egenskaber – heriblandt:

 • give overblik over CO2-aftryk og eksportere data til Excel til fx grønt regnskab
 • opstille en prioriteret call-to-action-liste, hvis der skal reageres på eventuelle afvigelser
 • tilpasses både den enkelte bygning eller mange bygninger
 • overvåge returværdier på fjernvarme, så dyre afkølingsafgifter kan undgås
 • sende notifikation hvis en på forhånd selvvalgt grænseværdi afviges på energiforbruget
 • spare administrationstid, budgetopfølge samt budgettere for kommende år, så acontobetalinger kan tilpasses   

Energistyringssystemet hjælper således på en overskuelig og intuitiv måde med at sætte fokus på eventuelt energispild, så der kan handles proaktivt.

Hvornår?

Den 8. november inviterer vi til gratis gå-hjem-møde om emnet ‘Energioptimering af ejendommen’ fra kl. 17.30-19.00. Her vil du have mulighed for at høre om ØENS nye grønne EU-finansierede-testprojekt, der bl.a. vedrører energioptimering af varmecentraler i andels- og ejerforeninger.

Deltag i testprojekt

For at tilegne os den fornødne viden om ejendommenes muligheder for optimal reduktion af energiforbruget, søger vi pt. boligforeninger, som det kommende år vil deltage i et testprojekt. I forbindelse med projektet vil der blive installeret ny teknologi i foreningen. Teknologien vil være med til at optimere foreningernes forbrug. Vi forventer, at deltagerne allerede i testperioden vil opleve væsentlige besparelser.

Kom til informationsmøde

Er I som forening interesseret i at høre mere om testprojektet, og muligvis deltage, vil vi opfordre til at I tilmelder jer vores kommende informationsmøde.

På mødet vil der også være deltagelse af bl.a. Brunata, som deltager i projektet som eksperter i energioptimering. Det er ikke et krav at man er kunde hos Brunata.

Gå-hjem-møde om emnet ‘Valuarvurderinger og kommende forventninger til disse’

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

ØENS Ejendomsadministration inviterer vores andelsboligforeninger til et gå-hjem-møde om emnet ‘Valuarvurderinger og kommende forventninger til disse’.

På mødet vil vi bl.a. gennemgå:

 • Fremsatte lovforslag, der er under behandling, og hvilken betydning de får for foreningen
 • Forventninger til kommende valuarvurderinger
 • Krav fra revisor i henhold til ny vejledning, herunder ved fastfrosne vurderinger

Mødets oplægsholdere

 • Erhvervsmægler og valuar, Kristian Geisler, vil hjælpe os med et kig ind i fremtiden.
 • Statsautoriseret revisor, Torben Madsen, vil oplyse om de regnskabstekniske krav og differencer mellem årsregnskabsloven og andelsboliglovens bestemmelser.
 • Jurist og partner fra ØENS Ejendomsadministration, Dan Dreisig, vil bistå med alskens spørgsmål fra de deltagende.

Mødet afholdes tirsdag den 25. oktober fra kl. 17.30-19.00. Det vil være muligt at deltage fysisk på vores kontor samt digitalt via Teams. Der vil være kaffe og sandwich til de tilmeldte på Lergravsvej.

S.U. 19. oktober af hensyn til forplejning.

Velkommen til nye foreninger og ejendomme

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er for alvor blevet efterår – og det kan både ses og mærkes! Vejret er omskifteligt, træerne er iklædt flotte efterårsfarver og vi har fået lidt længere og lunere lag på Kalenderen siger oktober og – som sædvanligt – starter måneden utroligt fornøjeligt!

Vi skal nemlig byde velkommen til to nye foreninger og to nye udlejningsejendomme i oktober i ØENS Ejendomsadministration.

Hjerteligt velkommen til foreningerne:

 • A/B Sindshvile – Sindshvilevej 20-22 med 28 andelsboliger
 • E/F Alleen 84-86/Kastruplundgade 27 med 18 ejerlejligheder

Vi glæder os til samarbejdet.

Mangler din boligforening professionel administration? Hos ØENS leverer vi totalløsninger inden for administration, drift og udvikling af andels- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme. Vi beskæftiger kompetente og erfarne ejendomsadministratorer, som alle bestræber sig på at udføre personlig betjening af dig som kunde. Hos ØENS er et personligt og tæt forhold til vores foreninger og deres bestyrelser en kerneværdi, og derfor kan du trygt overlade ansvaret til os. Vi rådgiver i øjenhøjde. Vi tager os af alt fra den daglige administration, vedligeholdelse af ejendomme, byggesager, beboerkommunikation, generalforsamlinger og meget mere. ØENS varetager i dag administrationen af mere end 200 boligforeninger og 100 udlejningsejendomme.

Få et uforpligtende administrationstilbud

Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrationschef (HDO), partner

Velkommen til nye foreninger

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er altid en stor fornøjelse at byde nye foreninger velkommen. Og denne gang er ingen undtagelse. Den 1. september kunne vi byde velkommen til:

 • E/F Magnolia Hus på Grønttorvet. En ejerforening med 6 enheder, der er ret unik, idet én ejerlejlighed er flere ungdomsboliger, én er flere almene ungdomsboliger og én er flere kontorer.
 • A/B Matr. 4242 og 4245 Sundbyøster på Engvej 180-186 og 164-170. En andelsboligforening på Amager med 54 andelsboliger.
 • E/F Hallandsgade 6C. En ejerforening på Amager med 11 ejerlejligheder, hvor vi allerede administrere 6A+B.

Vi er glade og stolte over, at vi må administrere, drive og udvikle netop jeres foreninger. Vi glæder os til samarbejdet.

Mangler din boligforening professionel administration? Hos ØENS leverer vi totalløsninger inden for administration, drift og udvikling af andels- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme. Vi beskæftiger kompetente og erfarne ejendomsadministratorer, som alle bestræber sig på at udføre personlig betjening af dig som kunde. Hos ØENS er et personligt og tæt forhold til vores foreninger og deres bestyrelser en kerneværdi, og derfor kan du trygt overlade ansvaret til os. Vi rådgiver i øjenhøjde. Vi tager os af alt fra den daglige administration, vedligeholdelse af ejendomme, byggesager, beboerkommunikation, generalforsamlinger og meget mere. ØENS varetager i dag administrationen af mere end 200 boligforeninger og 100 udlejningsejendomme.

Få et uforpligtende administrationstilbud

Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrationschef (HDO), partner

Dét bør du vide om forbedringer i din andelsbolig

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Ejer du en andelsbolig, eller overvejer du at erhverve dig én, så er du måske stødt på begrebet forbedringer? Men hvad er det nu lige, det er? Og hvordan er reglerne? ØENS guider dig til en bedre forståelse for de mange faktorer, du skal være opmærksom på, når du vil opgøre forbedringer i din andelsbolig. God læselyst.

Når en andelsbolig skal sælges, skal der foretages en vurdering af eventuelle forbedringer og mangler i andelsboligen. Nogle foreninger får bestyrelsen til at foretage vurderingen, mens andre – langt de fleste – benytter sig af en professionel vurderingsekspert. Det er nemlig sådan, at du, såfremt du foretager forbedringer i din andelsbolig, kan lægge den nedskrevne værdi af disse forbedringer til værdien af din andelsbolig. Men hvad karakteriserer egentlig en forbedring?

Når et stykke arbejde skal vurderes som værende en forbedring, er der fire overordnede krav, der skal være opfyldt. Ved en forbedring gælder:

 • Et arbejde, der øger den brugsmæssige værdi af boligen
 • Et arbejde, der ikke kan betragtes som almindelig vedligeholdelse
 • Et arbejde, hvis tilstedeværelse kan konstateres i boligen
 • Et arbejde, der er lovligt og forsvarligt udført.

En anden og altafgørende faktor er, at alle forbedringer skal kunne dokumenteres – og du bør derfor gemme faktura og kvitteringer på alle de forbedringer, som du løbende selv foretager eller får foretaget af andre.

Når du selv foretager forbedringen

Når du selv udfører arbejdet, kan du selvsagt ikke modtage en faktura. I dette tilfælde bør du i stedet huske at gemme kvitteringer på indkøb af materialer. Derudover kan du notere det antal timer, som en professionel håndværker ville have brugt på det stykke arbejde, som du selv har foretaget. Har du eksempelvis brugt 90 timer på et stykke tømrerarbejde, som en uddannet tømrer ville kunne klare på 30 timer, kan du altså kun få disse 30 timer opgjort som forbedring. Den timeløn du får for dit eget arbejde bestemmes af ABF’s vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde.

Når en professionel håndværker foretager forbedringen

Når du får en professionel håndværker til at udføre arbejdet, skal du være opmærksom på, at din faktura er udspecificeret. Sørg derfor altid for, at der udførligt står på fakturaen, hvilket arbejde, der er udført. Det er altså ikke nok, at der på din faktura står ’totalentreprise’ og et samlet beløb. Det skal udpensles, hvilket arbejde, der er lavet, og hvad dét arbejde har kostet.

Når der udføres autoriseret håndværk

Arbejde, der kræver autorisation, skal udføres af autoriserede håndværker. Det kan eksempelvis være el- og vvs-arbejde. Derfor kan du kun kalde arbejde som dette forbedringer, såfremt det er udført af et autoriseret firma – og såfremt du har dokumentation på dette. Husk også, at du skal indhente dokumentation på, at de håndværkere, du vælger at benytte, også selv benytter sig af autoriserede underleverandører.

Når du en dag ønsker at fraflytte og sælge din andelsbolig, vil du blive bedt om at fremfinde dokumentation på dine eventuelle forbedringer. Du kan med fordel lave en oversigt, hvor det fremgår, hvilke forbedringer, der er foretaget i din andelsbolig. Find også alle former for faktura og kvitteringer frem. Så sikrer du dig, at dit forbedrende arbejde ikke er spildt arbejde.

Specialisterne indenfor fast ejendom

Advokatfirma
Kenneth Gudmundsson
Advokat (L), stiftende partner
Søren Saaby Hansen ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (L), partner
Pernille Korneliussen ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Pernille Korneliussen
Advokatsekretær
Bettina Gravad ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Bettina Gravad
Advokatsekretær

Velkommen til nye foreninger og ejendomme

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Endnu en sommermåned starter fornøjeligt! Vi skal nemlig byde velkommen til nye fire foreninger, ét p-laug og en ny ejendomsinvestor. Velkommen ombord til:

 • A/B Eskildsgade 13, 13A og 15 – En andelsboligforening på Vesterbro med 22 andelsboliger, en lejebolig og et erhvervslejemål.
 • E/F Lysefjordsgade 1-3, Gullandsgade 10-12 – En ejerforening på Amager med 39 ejerlejligheder.
 • A/B Jagtvej 87-89 – En andelsboligforening på Nørrebro med 14 andelsboliger, 2 lejeboliger, 2 erhvervsandele og et erhvervslejemål.
 • E/F Grundtvigsvej 7 – En ejerforening på Frederiksberg med 10 ejerlejligheder.
 • P-lauget Rued Langgaards Vej 17-25 – Et parkeringslaug på Amager med 36 p-pladser.
 • Investeringskunden, Øernes Ejendomsselskab A/S. ‘Øernes’ refererer ikke til Amager ligesom ‘ØENS’ gør, men derimod til Midt- og Sydsjælland, hvor de har store dele af deres ejendomsportefølje.

Vi glæder os til samarbejdet.

Mangler din boligforening eller investeringsejendom professionel administration? Hos ØENS leverer vi totalløsninger inden for administration, drift og udvikling af andels- og ejerforeninger samt investeringsejendomme. Vi beskæftiger kompetente og erfarne ejendomsadministratorer, som alle bestræber sig på at udføre personlig betjening af dig som kunde. Hos ØENS er et personligt og tæt forhold til vores foreninger og deres bestyrelser en kerneværdi, og derfor kan du trygt overlade ansvaret til os. Vi rådgiver i øjenhøjde. Vi tager os af alt fra den daglige administration, vedligeholdelse af ejendomme, byggesager, beboerkommunikation, generalforsamlinger og meget mere. ØENS varetager i dag administrationen af mere end 210 boligforeninger og 90 udlejningsejendomme. Er din forening eller ejendom den næste? Kontakt os på info@oadv.dk eller på telefon (+45) 3246 4646 til en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Få et uforpligtende administrationstilbud

Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrationschef (HDO), partner