Få ro i sindet med en fremtidsfuldmagt

Siden lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017, er antallet af fremtidsfuldmagter steget markant.

Denne formelle og lovregulerede ordning for fremtidsfuldmagter har introduceret en række fordele, da det nu er blevet betydeligt lettere at bestemme, hvem der eventuelt skal træffe økonomiske og personlige beslutninger på ens vegne i fremtiden.

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor en person giver en anden person – ofte et nært familiemedlem eller en ven – bemyndigelse til at træffe beslutninger på deres vegne, hvis de på et tidspunkt i fremtiden bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv på grund af fysisk eller mental svækkelse. Dette kan f.eks. skyldes en ulykke, sygdom eller aldersrelateret demens.

Det er afgørende at have en fremtidsfuldmagt, da den sikrer, at dine ønsker og interesser bliver varetaget, hvis du ikke længere er i stand til at gøre det selv. Uden en fremtidsfuldmagt kan dine pårørende og læger måske ikke være bekendt med dine ønsker, hvilket kan føre til uenigheder om, hvad der er bedst for dig. Dette kan medføre stress og konflikter i familien og kan også resultere i, at der træffes beslutninger, som du ikke selv ville have valgt.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, kan du selv bestemme, hvem der skal have beføjelse til at træffe beslutninger på dine vegne. Du kan også specificere, hvilke beslutninger de må træffe, og hvilke områder der er uden for deres kompetence. Dette kan f.eks. omfatte beslutninger om medicinsk behandling, økonomi eller bolig. En fremtidsfuldmagt kan også være med til at undgå en lang og omkostningsfuld retssag. Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, og du bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv, kan dine pårørende blive nødt til at anmode retten om at blive udpeget som din værge. Dette kan være en lang og kompliceret proces og kan også være meget dyrt.

Værgemål

Ved et værgemål er det i sidste ende Familieretshuset, der bestemmer, hvem der skal være din værge. Det kan enten være et familiemedlem eller en af Familieretshusets faste professionelle værger. Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, er det dig, der suverænt bestemmer, hvem der skal være fuldmægtig for dig.

Endelig er det vigtigt at huske, at du kan ændre eller tilbagekalde en fremtidsfuldmagt, hvis dine ønsker ændrer sig. Det anbefales at gennemgå din fremtidsfuldmagt regelmæssigt for at sikre, at den stadig afspejler dine ønsker og behov. Livet er dynamisk, og dine præferencer og omstændigheder kan ændre sig over tid. Ved at revidere og opdatere din fremtidsfuldmagt kan du sikre, at den forbliver relevant og effektiv.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder ikke i kraft, hvis fuldmagtsgiveren stadig er i stand til at håndtere sine økonomiske og personlige anliggender. For at aktivere fremtidsfuldmagten kræves der en medicinsk vurdering af fuldmagtsgiverens tilstand. Herefter vil Familieretshuset aktivere fremtidsfuldmagten, og det er normalt fremtidsfuldmægtigen, der skal anmode Familieretshuset om dette.

Fremtidsfuldmagt Advokat – Kontakt ØENS Advokatfirma for hjælp

En fremtidsfuldmagt kan give både dig og din familie ro i sindet. Den sikrer, at dine ønsker og interesser bliver varetaget, hvis du bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv.

Hos ØENS Advokatfirma er vi specialiserede i udarbejdelse af fremtidsfuldmagter, der er skræddersyet til dine specifikke behov. Vi hjælper dig med at overholde den formelle procedure i forbindelse med oprettelsen. Vi sikrer, at indholdet i fremtidsfuldmagten er klart, præcist og i overensstemmelse med lovgivningen. På den måde undgår du, at fremtidsfuldmagten bliver afvist.

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte ØENS Advokatfirma. Vi sikrer at fremtidsfuldmagten afspejler netop dine/jeres behov. Kontakt advokat Mette Bozard på +45 4445 1121 eller mail mbl@oadv.dk og få en snak om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer.

Tal med en specialist på området

Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat