Gode råd til dig, der skal bygge typehus via et byggefirma

Der er mange ting, du skal overveje, hvis du har besluttet dig for at bygge et hus helt fra bunden. De fleste vil blive stillet overfor en masse nye ting, begreber og beslutninger, som godt kan være lidt overvældende. Derfor har vi samlet 11 gode råd, som forhåbentlig kan være med til at klæde dig ekstra på til den proces, du skal i gang med. Rigtig god læselyst.

Råd #1: Valg af byggefirma

Din allerførste beslutning handler om, hvilket firma der skal bygge dit kommende hus. En god ide er at undersøge forskellige byggefirmaer i form af andres erfaringer, oplevelser og eventuelle anmeldelser på internettet. Hav også med i dine overvejelser, om det er et lille firma med lav likviditet eller et godt, solidt firma. Dine overvejelser skal naturligvis også tage højde for, om firmaet kan bygge det hus, som du ønsker og drømmer om, og om der er en god kemi og kommunikation mellem jer.

Råd #2: Økonomi

Første gode råd, når det kommer til økonomien i dit husbyggeri er ikke at bygge for dit maksimale beløb. Processen er usikker, og du kan risikere, at der kommer uforudsete udgifter. Flere banker sørger selv for at lægge en buffer ind i forbindelse med deres beregninger. Gør banken det ikke, så gør det eventuelt selv. En anden god idé er at gøre sig tanker om driftsøkonomien efterfølgende – herunder udgifter til eksempelvis vand, varme, energi samt vedligeholdelse af huset.

Råd #3: Klargøring af grund til typehus

Hvis du køber et hus til nedrivning, skal du være opmærksom på, at der kan komme ekstraudgifter til klargøring af grunden – fx til- eller bortkørsel af jord. Typisk er denne udgift ikke inkluderet i entreprisesummen, eller også kan udgiften blot stå som anslået. Afhængig af grunden kan det kræves, at der bortkøres eller tilkøres en del. Til- og bortkørsel betales typisk efter masse, hvorfor det hurtigt kan løbe op i udgifter, som man ikke var forberedt på.

Råd #4: Krav fra kommunen

Vær opmærksom på, at din kommune kan stille krav til byggeriet i forbindelse med byggetilladelsen, som ligeledes kan medføre ekstraudgifter. Det kan eksempelvis være krav til faskine eller lignende, som du selv eller byggefirmaet ikke har været opmærksom på ved udarbejdelse af entreprisekontrakten, og som dermed ikke er medtaget i entreprisesummen. Kommunen kan også stille krav til størrelse, placering af huset, udseende og meget andet. Det er derfor vigtigt at undersøge, om det hus du drømmer om, er muligt at bygge på den grund, du finder.

Råd #5: Jordbunds- og forureningsprøver

Det kan være en god ide at få undersøgt jorden, inden du køber grunden – herunder undersøge, om selve jordbunden er forurenet. Hvis det viser sig, at jorden er forurenet kan det nemlig ende med at blive meget omkostningsfuldt. Dette bør man allerede overveje ved køb af grunden.

Råd #6: Gennemgå materialevalg

Brug tid på at undersøge om dine materialevalg, er de rette for dig. Der er mange beslutninger at tage, og nogle gange går det lidt hurtigt. En god ide er derfor at tænke langsigtet og desuden overveje, om dine behov til huset vil ændre sig med tiden. Brug tid på at gennemgå materialelisten og slå serienumrene op, så du er sikker på, at det er det rette produkt, der er valgt, så du ikke opdager, at det er forkert ved nøgleoverdragelsen. Det kan sommetider ske uoverensstemmelse eller tastefejl. En god ide er også at tænke vedvarende energiløsninger ind fra starten, da det ofte er langt dyrere at få etableret efterfølgende.

Råd #7: Følg byggeriet

Det er en god ide løbende at følge med i byggeriet og holde øje med, at tingene er, som I har aftalt med byggefirmaet. I sådan en proces er der mange parter og tegninger i spil. Derfor er det vigtigt, at byggeriet sker ud fra de tegninger og valg, som du har fortaget. Her er en byggesagkyndig oplagt til at bistå med det byggetekniske. En byggesagskyndig kan hjælpe med at holde overblikket.

Råd #8: Sæt tid af

Selvom du har et byggefirma til at klare arbejdet under byggeriet, så er der stadig en del ting, du selv skal klare med dit typehus. Du skal være klar til løbende at blive kontaktet af håndværkere, som har spørgsmål til dine ønsker og behov. Det kan også være nødvendigt at mødes med håndværkerne for at få placeret tingene korrekt. Det er en god måde at sikre sig, at du bliver tilfreds med det hele til sidst. Ved møderne med håndværkerne eller byggefirmaet er det en god ide at sørge for at skrive ned og sende mails omkring, hvilke aftaler I indgå. Dermed sikrer du at du har tilstrækkelig skriftlig dokumentation. På den måde kan du og byggefirmaet bedre huske, hvad det var, der blev aftalt på det enkelte møde. Undervurder ikke, hvor meget tid det tager at bygge et hus. Det er meget tidskrævende. Og hvis ikke du tager dig ordentlig tid, kan du ende med at træffe beslutninger, som du senere vil fortryde.

Råd #9: Brug eventuelt en byggesagkyndig

Er du ikke selv erfaren håndværker, kan det være en god ide at tage en byggerådgiver med på råd. En byggerådgiver vil være din tætteste samarbejdspartner, og pengene kan ofte vise sig at være givet godt ud. Det er en god ide løbende at sikre sig, at byggeriet opfylder de krav, der er, og at arbejdet bliver udført korrekt. En byggerådgiver som løbende følger projektet, ved hvor faldgruberne er. Vedkommende kan rapportere, hvis der er noget, som skal laves om inden byggeriet fortsætter. Det er bedre at opdage fejl og mangler løbende, end at opdage dem, når du står med nøglerne i hånden ved afleveringsforretningen. Der er desuden en risiko for, at nogle mangler ikke vil kunne ses, når huset står færdigt. Din byggerådgiver kan hjælpe dig med at træffe byggetekniske beslutninger, hvis byggefirmaet stiller dig spørgsmål, som du ikke selv er teknisk erfaren nok til at kunne svare på.

Råd #10: Opfølgning efter overlevering

Husk at gennemgå huset nøje for fejl og mangler ved nøgleoverdragelsen. Det er meget almindeligt, at der vil være enkelte fejl og mangler, som skal udbedres, efter du har modtaget nøglerne. Sørg for at være proaktiv overfor byggeriet med disse ting, så ikke de går i glemmebogen. Her er det også fornuftigt at have sin byggerådgiver med. Vedkommende kan sikre, at der er fulgt op på de mangler, som blev drøftet undervejs i forløbet. Hvis I opdager fejl og mangler efter overtagelsen, så rapportér det løbende via mail til byggefirmaet. Typisk vil det skulle gennemgås ved ét-års-gennemgangen. Men hvis du rapporterer det så snart, du finder dem, så har du levet op til alle krav i forhold til rapportering. Notér løbende selv de mangler, du opdager. Dermed kan du huske dem ved ét-års-gennemgangen med byggefirmaet og din eventuelle byggerådgiver.

Råd #11: Vedligeholdelse og drift

Dit nybyggede typehus er de første år som udgangspunkt vedligeholdelsesfrit. Men sørg alligevel for at få udleveret en drifts- og vedligeholdelsesmappe, så du har styr på, hvordan dit nye hus skal passes for at holde længst muligt.

Vi håber, at du er blevet bedre rustet til at begive dig ud i dit forestående byggeprojekt. ØENS står meget gerne til rådighed, hvis du har brug for hjælp med at få taget hul på dit husbyggeri. Kontakt advokat Søren Saaby-Hansen på telefon (+) 3246 4646 eller på mail ssh@oadv.dk. ØENS ønsker dig god fornøjelse med byggeriet.

Kontakt en af ØENS specialister

Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (H), partner