Optimering af synergier: Jakob Nyvold fremmer samspillet mellem jura og økonomi

I erhvervsjuridiske anliggender, hvor komplekse retlige rammer krydser veje med finansielle kompleksiteter, er ekspertise afgørende.

Hos ØENS Advokatfirma er vi heldige at have erhvervsjuridisk fuldmægtig, Jakob Nyvold, som en væsentlig del af vores team. Med sin ekspertise inden for selskabsret, obligationsret og kontraktret bistår Jakob vores klienter med erhvervsjuridisk rådgivning, hvor han fungerer som bindeled mellem jura og økonomi.

I det følgende interview vil du få indblik i, hvordan Jakobs rolle styrker synergierne i vores arbejde og gavner dig som klient. God læselyst.

Hvordan har din baggrund og uddannelse ført dig til din nuværende rolle?

Min karriere er drevet af min nysgerrighed for skæringspunktet mellem jura og økonomi. Med en uddannelse inden for både jura og økonomi fra CBS har jeg, som erhvervsjuridisk fuldmægtig, opnået et solidt fundament til at håndtere komplekse juridiske og økonomiske problemstillinger. I min nuværende rolle fokuserer jeg på at levere kvalificeret rådgivning, der fremmer vores klienters succes og interesser.

Hvad er dine primære ansvarsområder som erhvervsjuridisk fuldmægtig hos ØENS Advokatfirma? Kan du give os eksempler på, hvordan du hjælper klienter med at navigere i komplekse juridiske spørgsmål?

I samarbejde med min principal, advokat Michael Friis Pedersen, bistår jeg ved rådgivning af en bred vifte af erhvervsjuridiske problemstillinger. Min ekspertise omfatter primært følgende områder:

 • Selskabsret: Rådgivning inden for selskabsstiftelse, etablering af korrekt selskabsstruktur, udformning af ejeraftaler, ejerbøger og diverse selskabsretlige dokumenter. Jeg repræsenterer klienternes interesser og søger optimale løsninger ved kontraktspørgsmål, forhandlinger og tvister.
 • Obligationsret: Rådgivning om fordringer og skyldforhold.
 • Konkurrenceret: Rådgivning om konkurrenceforhold og overholdelse af konkurrencelovgivningen.
 • EU-ret: Rådgivning om EU-lovgivning og navigation i komplekse EU-reguleringer for vores klienter.
 • Markedsret: Sikring af klienternes markedsføring og forretningspraksis i overensstemmelse med lovgivningen.
 • International ret: Bistand ved internationale transaktioner og juridiske spørgsmål ved udlandsaktiviteter.
 • Skatteret: Rådgivning om skattemæssige forhold og overholdelse af skattelovgivningen.
 • Forvaltningsret: Assistance vedrørende forvaltning og relationer til offentlige myndigheder.
 • Entreprenørskab: Assistance til iværksættere og start-ups ved etablering og udvikling af virksomheder. Rådgivning om juridiske og økonomiske aspekter.
 • Finansiering og regnskab: Rådgivning om finansiering og sikring af korrekte regnskabsmæssige forhold i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Markedsstrategi og ledelse: Rådgivning ved udvikling af strategier og forretningsplaner med erhvervsjuridisk perspektiv.

Som erhvervsjuridisk fuldmægtig er det min fornemmeste opgave at agere som en pålidelig rådgiver og ressource for vores klienter, så de kan fokusere på at drive deres virksomheder og træffe de rette beslutninger.

Hvordan bidrager din rolle til de synergier, der bl.a. er ved ØENS Advokatfirma og ØENS Virksomhedsadministration?

Jeg fungerer som bindeled mellem ØENS Advokatfirma og ØENS Virksomhedsadministration, hvilket giver mig mulighed for at skabe synergier mellem vores tjenester. Begge er en del af ØENS Rådgivningshus, hvor vores interne samarbejde fokuserer på at udnytte vores komplementære ressourcer for at opnå synergier til gavn for vores mange klienter. Jeg hjælper med kontraktudarbejdelse og -forhandling, risikostyring, virksomhedsstruktur, M&A-transaktioner, skatterådgivning, økonomisk planlægning samt forretningsstrategi. Dette giver en unik mulighed for at assistere klienter med både de juridiske og økonomiske aspekter af deres virksomheder.

Hvordan hjælper ØENS Advokatfirma dig med at videreudvikle dine færdigheder?

ØENS Advokatfirma har givet mig muligheden for at uddanne mig yderligere på fuldmægtiguddannelsen for erhvervsjurister – udbudt af Kammeradvokaten, Horten, Accura og Bruun & Hjejle. Uddannelsen læner sig op ad Advokatuddannelsen, og har fokus på at styrke grundlæggende advokatfærdigheder. Det er en fantastisk mulighed for videre læring og udvikling, og det er noget jeg glæder mig meget til.

Hvad motiverer dig mest ved din rolle som erhvervsjuridisk fuldmægtig?

I min rolle som erhvervsjuridisk fuldmægtig er jeg drevet af en dyb interesse for at hjælpe virksomheder med at opnå succes, ved at rådgive dem om de komplekse juridiske rammer, de arbejder indenfor. Min funktion som bindeled mellem jura og økonomi er en udfordrende og givende opgave, og jeg ser frem til fortsat at lære og vokse som erhvervsjuridisk fuldmægtig hos ØENS Advokatfirma.

Jakob Holst Nyvold, erhvervsjuridisk fuldmægtig, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jakob Holst Nyvold
Erhvervsjuridisk fuldmægtig