nye ejendomsvurderinger, advokat, klage

Er det muligt at klage over de nye ejendomsvurderinger 2023?

De nye ejendomsvurderinger har virkelig skabt stor forvirring i Danmark. Vi står over for det dilemma, hvor værdiansættelsen synes at svinge meget bredt, og der er endda eksempler på ejendomsvurderinger, der er så bemærkelsesværdige, at de får os til at undre os over, hvordan de overhovedet kan være blevet ‘godkendt’. Dette har selvfølgelig affødt mange spørgsmål, og et af de mest gængse spørgsmål, der bliver stillet til os i ØENS Advokatfirma, er: “Er det muligt at klage over de nye ejendomsvurderinger!?”

Inden du gennemgår ejendomsvurderingen med henblik på at klage, er det vigtigt at have i baghovedet, at de markante ændringer primært skyldes en politisk beslutning – og er derfor ikke nødvendigvis en fejl, der kan klages over. Udgangspunktet er derfor, at det ikke er muligt at ændre sin foreløbige ejendomsvurdering, medmindre en af følgende særlige situationer foreligger:

  • Ændring af foreløbig vurdering i forbindelse med salg: Ønsker du at sælge ejendommen, kan den foreløbige vurdering ændres, så den svarer til den pris, som ejendommen ville have haft, hvis den var blevet sat til salg den 1. januar 2022.
  • Ændring af foreløbig vurdering i forbindelse med køb: Hvis boligen er blevet købt den 12. september eller senere, kan du få ændret den foreløbige vurdering, så den afspejler den faktiske handelspris omregnet til 2022-niveau (eller 2023-niveau i visse tilfælde).
  • Nybyggeri, ombygning eller andre større ændringer: Vurderingen er som udgangspunkt foretaget ud fra, hvordan ejendommen så ud den 1. januar 2022 (eller 2023 i visse tilfælde). Hvis du senere har foretaget ændringer, der har påvirket ejendommens værdi, vil dette ikke fremgå af den foreløbige vurdering. Når den endelige vurdering kommer, vil skatten blive genberegnet og justeret, hvorfor det kan have skattemæssig betydning at få ændret den foreløbige vurdering.
  • Du kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering. Der må ikke allerede være taget højde for dette i den foreløbige vurdering.
  • Du kan dokumentere, at en højere instans (f.eks. domstolene) har fastsat din grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022.

Selvom en af de særlige situationer er til stede, skal du være opmærksom på den såkaldte “20 %-regel.” Dette betyder, at hvis du eksempelvis ønsker at ændre ejendomsværdien i forbindelse med køb eller salg, kan ejendomsværdien kun ændres, hvis den er 20 % lavere eller højere end udbudsprisen pr. 1. januar 2022. 20 %-reglen gælder dog ikke, hvis grundværdien er åbenlys forkert, da du i så fald kan få den ændret, selvom den ikke overstiger 20 %.

Derfor er det kun i helt særlige tilfælde, at man kan klage over de nye foreløbige ejendomsvurderinger.

Hvis du mener, at din ejendomsvurdering berettiger til en ændring, så står vi i ØENS Advokatfirma klar til at vurdere din sag nærmere og bistår dig i en eventuel klagesag.

Kontakt mig for en nærmere gennemgang af din sag

Advokatfirma
Fabiano Lusso
Advokatfuldmægtig