Skal du også ud at købe drypbakker?

Undgå overraskelsen, når dit forsikringsselskab ikke dækker siveskader fra din opvaske- og vaskemaskine i rum uden gulvafløb. Ved at placere en drypbakke under din opvaske- og vaskemaskine, kan du undgå konflikten med forsikringsselskabet, hvis uheldet er ude.

En drypbakke kan anskaffes til et beskedent beløb. Den kan spare dig for mange penge – og stort besvær.  

Vandskader opstår på forskellige måder, enten som følge af voldsomt regnvejr, utætte installationer eller andre lækager på rør, for at nævne nogen stykker. Derudover kan en utæt opvaske- og vaskemaskine forårsage vandskader, hvis der siver vand ud, uden det opdages.

Det kan være svært at opdage sivende vand fra opvaske- eller vaskemaskine, hvis ikke der er placeret en drypbakke under maskinen. I tilfælde, hvor sivende vand opstår ved skjulte rørinstallationer, er det næsten umuligt at opdage det sivende vand, før skaden er sket.

Hvornår dækker forsikringsselskabet?

Om siveskaden dækkes afhænger af de konkrete forsikringsbetingelser. Herunder er nævnt eksempler på, hvad forsikringstager særligt bør være opmærksom på.

  • Udvidet rørskadedækning

Forsikringsselskaberne vil oftest kun dække siveskader, hvis forsikringstager har tegnet en udvidet rørskadedækning. Dækningen vil typisk være begrænset til kun at dække siveskader fra skjulte rørinstallationer. Det vil sige, at siveskader fra en opvaske- eller vaskemaskine ikke vil være dækket, da maskinerne er flytbare og dermed ikke indgår i definitionen ”skjulte rørinstallationer”. Forsikringstager må derfor indrette sig efter, at forsikringen som udgangspunkt ikke dækker siveskader fra opvaske- eller vaskemaskiner. Uanset om der er tegnet en udvidet rørskadedækning.

  • Drypbakke som forsikringsvilkår

Forsikringsdækningen kan også være betinget af, at der er placeret en drypbakke under opvaske- eller vaskemaskinen i rum uden afløb. Særligt ved etagebyggeri kan der i ejer- eller andelsforeningens vedtægter også være stillet krav om drypbakker under opvaske- eller vaskemaskinen for at undgå større vandskader på ejendommen.

Uanset om der ved forsikringsbetingelserne er stillet krav om drypbakker eller ej, må det anbefales at placere en drypbakke, hvor der er risiko for, at vand og dryp fra synlige rørinstallationer og slanger kan opstå. På den måde kan større vandskader og slåskampe med forsikringsselskaberne undgås. Det anbefales tilmed at opvaske- og vaskemaskinen installeres af en godkendt VVS’er, for så vidt muligt at undgå fejlinstallationer.

Kontakt en af ØENS specialister

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner