de erfarene, mentor, bente bille

Mentorordningen med Bente Bille Hansen er en kilde til kontinuerlig kompetencevækst og vidensdeling

Bente Bille Hansen deltager i øjeblikket i Københavns Universitets projekt “De Erfarne” i samarbejde med ØENS Rådgivningshus.

Hos ØENS ser vi mangfoldigheden af aldersgrupper som en vigtig ressource, der tilfører en bred vifte af erfaringer, synspunkter og færdigheder til vores arbejdsplads. Vores erfarne medarbejdere indtager ofte en nøglerolle som mentorer, hvilket styrker læringen og samarbejdet på tværs af hele ØENS-organisationen. For os udgør “De erfarne” medarbejdere en betydningsfuld ressource, der tilfører stor værdi til vores vidensdelingskultur.

Vi er meget glade for at have Bente Bille Hansen som mentor i ØENS Advokatfirma og ØENS Ejendomsadministration! 🤝 Bente har været en integreret del af vores team som advokat og juridisk mentor siden den 1. januar 2022. Hendes exceptionelle viden og mangeårige erfaring har beriget os på adskillige områder:

1️⃣ Dybdegående indsigt: Bente deler sin viden og juridiske indsigt, og hun hjælper med at uddybe teamets forståelse af komplekse juridiske emner.

2️⃣ Karrieresparring: Bente guider medarbejdere i deres faglige udvikling og karriereveje.

3️⃣ Netværksfordele: Hendes store netværk åbner døre og skaber muligheder for vores team.

Mentorordningen med Bente Bille er en kilde til kontinuerlig kompetencevækst og vidensdeling! 💼🚀 Hendes enorme viden og erfaring styrker vores team hver dag.

“De Erfarne” udgør resultaterne af udviklings- og forskningsprojektet Seniorpraksis, hvor Københavns Universitet undersøger trivsel og arbejdsliv for seniormedarbejdere. Projektet fokuserer på at skabe værktøjer og formidle viden for at forbedre arbejdslivet for seniorer.

Er du interesseret i at læse mere om projektet, kan du læse mere her.