hvidvask, hvidvaskloven

Hvidvask og hvidvaskloven: Hvem er omfattet?

Hvidvaskloven spiller en central rolle i den globale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven er baseret på EU’s 4. og 5. hvidvaskdirektiv samt anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF). Formålet med hvidvaskloven er at forhindre, at penge, der stammer fra kriminelle aktiviteter, integreres i den lovlige økonomi. Loven pålægger virksomheder, der anses for at være særligt udsatte for hvidvask, en række skrappe kontrol- og underretningsforpligtelser.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven?

Hvidvaskloven gælder for en bred vifte af virksomheder og professionelle, herunder:

 • Finansielle institutioner
 • Revisorer
 • Advokater
 • Ejendomsmæglere
 • Kasinoer
 • Pengeoverførselsvirksomheder

Disse virksomheder er forpligtet til at gennemføre grundige undersøgelser for at sikre, at midler, de håndterer, ikke stammer fra kriminelle aktiviteter.

Undersøgelsespligten

Virksomheder omfattet af hvidvaskloven har en pligt til at sikre identiteten på både deres egne kunder og eventuelle modparter i transaktioner. Dette inkluderer både fysiske personer og reelle ejere af selskaber. Hvis en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), som for eksempel en højesteretsdommer eller parlamentsmedlem, kræver loven en skærpet undersøgelse af midlernes oprindelse.

For at leve op til disse krav skal virksomhederne:

 • Indhente og verificere identitetsoplysninger som navn, CPR-nummer, CVR-nummer, pas eller kørekort.
 • Klarlægge ejer- og kontrolstrukturen for juridiske personer.
 • Opdatere disse procedurer løbende.
Kundeorientering og kundekendskabsprocedurer

Virksomheder har pligt til at informere deres kunder om reglerne for behandling af personoplysninger og deres pligt til at underrette myndighederne ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Kundekendskabsprocedurerne indebærer indhentning og kontrol af identitetsoplysninger såsom navn, CPR-nummer og pas. Derudover skal virksomheden klarlægge ejer- og kontrolstrukturen for juridiske personer.

Risikovurdering

En væsentlig del af hvidvaskloven er kravet om, at virksomheder foretager en dokumenterbar risikovurdering baseret på deres forretningsmodel. Denne vurdering skal omfatte de risikofaktorer, der er forbundet med:

 • Kunder
 • Produkter og tjenester
 • Transaktioner
 • Geografiske områder, hvor virksomheden opererer

Risikovurderingen skal hjælpe virksomheden med at identificere og håndtere potentielle risici for hvidvask.

Skriftlige politikker, procedurer og kontroller

Hvidvaskloven kræver, at virksomheder udarbejder skriftlige retningslinjer baseret på risikovurderingen. Disse retningslinjer skal dække:

 • Kundekendskabsprocedurer
 • Undersøgelses- og underretningspligter

Virksomheder skal sikre, at deres medarbejdere er fortrolige med disse procedurer, og ved, hvordan de skal anvendes i praksis.

Undersøgelse, notering og underretning

Virksomheder har pligt til at undersøge og notere usædvanlige forhold, herunder baggrunden for komplekse eller usædvanlige transaktioner. Hvis mistanke om hvidvask ikke kan afkræftes, skal virksomheden underrette myndighederne. Denne pligt gælder, selv hvis mistanken kun drejer sig om en enkelt henvendelse.

Whistleblowerordning

Virksomheder med over fem ansatte skal have en whistleblowerordning og gennemføre en risikovurdering for at forhindre misbrug til hvidvask eller terrorfinansiering. Whistleblowerordningen giver medarbejdere mulighed for at indberette mistænkelige aktiviteter anonymt.

Opbevaring af oplysninger

Virksomheder skal opbevare indhentede oplysninger i fem år efter afslutningen af den pågældende sag. Disse oplysninger skal udleveres til myndighederne på anmodning og må kun bruges til at opfylde hvidvasklovens krav. Oplysningerne må ikke anvendes til andre formål, såsom markedsføring.

Tilsyn og konsekvenser ved manglende overholdelse

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at virksomheder overholder hvidvaskloven. Overtrædelser af hvidvaskloven kan medføre betydelige bøder, der beregnes som en procentdel af transaktionsværdien eller den økonomiske fordel, virksomheden har opnået. Overtrædelser kan opdeles i tre kategorier:

 • Overtrædelse af kontantforbuddet
 • Overtrædelse af kundekendskabsprocedurerne
 • Overtrædelse af pligterne til at udarbejde risikovurdering og politikker
Har du spørgsmål til hvidvaskloven?

For virksomheder er det afgørende at overholde hvidvasklovens krav for at undgå alvorlige sanktioner. ØENS Advokatfirma er klar til at rådgive og hjælpe med at sikre, at din virksomhed lever op til de gældende krav. Har du spørgsmål til hvidvaskloven, er du altid velkommen til at kontakte vores advokat og associerede partner Lisa Lykke på tlf. 32 46 46 38 eller mail lly@oadv.dk.

Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke
Advokat, associeret partner