den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov vinker endegyldigt farvel til fysiske bilag og ringbind

I ØENS Virksomhedsadministration har vi digitaliseret virksomheder – altid.

Vi vægter dét at være digital, og derfor er vi også store tilhængere af den nye bogføringslov, der vinker endegyldigt farvel til den gamle regnskabsæra, hvor fysiske bilag og kassevis af ringbind, virkede meningsfyldt.

Den nye bogføringslov er officielt trådt i kraft per 1. juli 2022, men de egentlige krav til digital bogføring vil først løbende gøre sig gældende over en flerårig periode – med start fra januar 2023. Den nye bogføringslov er vedtaget med henblik på at styrke indsatsen mod snyd, og skal bidrage til at afhjælpe fejl i virksomheders regnskaber og angivelser af skat og moms.

Hvem er omfattet?
  • Loven gælder for alle personligt ejede virksomheder med nettoomsætning over 300.000 kr. p.a. to år i træk.
  • Alle regnskabspligtige virksomheder (selskaber).
  • Boligforeninger, der driver erhvervsmæssige aktiviteter herunder moms- og/eller skattepligtige foreninger.
De omfattede virksomheder får følgende pligter:
  • Efterlevelse af den nye bogføringslov. Virksomhederne skal registrere transaktioner og opbevare bilag og diverse registreringer i et digitalt bogføringssystem.
  • Revisionspligt iht. ændringer af årsregnskabsloven. Virksomheder har oplysningspligt, og skal videregive, hvilket bogføringssystem de anvender/har anvendt ved indsendelse af årsrapporten.

Vi anbefaler at du sætter dig grundigt ind i de nye krav i bogføringsloven, så du er på forkant med, hvordan fremtidens bogføring ser ud. På den måde undgår du ubehagelige overraskelser ift. de eventuelle ændringer, der vil påvirke, hvordan din virksomhed bogfører regnskabsmateriale på.

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er en lov, der regulerer, hvordan virksomheder skal føre deres regnskaber og bogføring. Formålet med loven er at sikre, at virksomhedernes regnskaber er korrekte og giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Loven kræver, at virksomhederne fører deres regnskaber og bogføring i overensstemmelse med god bogføringsskik og at deres regnskaber skal være tilgængelige for offentligheden og relevante myndigheder. Virksomheder er også forpligtet til at opbevare regnskaber og bogføring i en bestemt periode, så de kan gennemgås af revisorer eller skatteinspektører. Generelt set er bogføringsloven et vigtigt redskab for at sikre økonomisk gennemsigtighed og ansvarlighed – både for foreninger og virksomheder.

OBS: Det er først nu, med den nye bogføringslov, at der er kommet en egentlig beskrivelse af, hvordan selve bogføringen skal foregå.

Nedenfor har vi udarbejdet en tidslinje, der beskriver de vigtigste datoer i forbindelse med implementeringen af den nye bogføringslov – med forbehold for ændringer fra Erhvervsstyrelsen. Her vil vi belyse de vigtigste ændringer i bogføringsloven og forsøge at give svar på, hvordan bogføringsloven vil påvirke din virksomhed.

Den 1. januar 2023

Fra den 1. januar 2023, skal bogføringspligtige virksomheder udarbejde en beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføring. Det omfatter bl.a. en beskrivelse af:

  • virksomhedens procedurer for løbende at registrere transaktioner.
  • virksomhedens procedurer for at opbevare regnskabsmateriale på sikker vis.
  • hvilke medarbejdere der er ansvarlige for de ovenstående procedurer.
Den 1. juli 2023

Fra den 1. juli 2023, skal alle eksisterende digitale bogføringssystemer opfylde de nye krav fra bogføringsloven, og anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Tidligst den 1. juli 2024 (ændret fra den 1. januar 2024)

Erhvervsstyrelsen havde i første omgang meldt ud at alle virksomheder, der har pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen (regnskabsklasse B, C & D) skulle leve op til kravene i den nye bogføringslov og bogføre via et digitalt bogføringssystem per 1. januar 2024. Dog kan det konkluderes, at kravet om overgang først vil være effektivt den 1. juli 2024, mens den praktiske implementering for de fleste virksomheder vil finde sted den 1. januar 2025. Dette skyldes, at kravet gælder for regnskabsår, der begynder efter den 1. juli 2024, hvor de fleste virksomheder har regnskabsår, der følger kalenderåret. Virksomhederne skal derfor ikke frygte en pludselig overgang til et nyt system midt i et regnskabsår, men i stedet kan de nu forberede sig og gennemføre overgangen på en ordentlig måde.

Den 1. januar 2026

Fra den 1. januar 2026 skal alle øvrige virksomheder og foreninger, der har haft en nettoomsætning på over 300.000 kr. p.a. – to år i træk – bogføre via et digitalt bogføringssystem.

Den 1. juli 2026

Fra den 1. juli 2026 skal alle ikke-regnskabspligtige virksomheder, der har haft en nettoomsætning på over 300.000 kr., sikre at de fremover bruger et bogføringssystem, der opfylder kravene til digitale bogføringssystemer, såfremt de pt. anvender et ikke-registreret bogføringssystem.

Det er særligt vigtigt for dig, der er vant til fysiske bilag, mapper og ringbind at være på forkant med loven, da alle bilag og arbejdsgange fremover skal digitaliseres i forbindelse med implementeringen af den nye bogføringslov.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med den nye bogføringslov, er du velkommen til at kontakte ØENS Virksomhedsadministrations specialister.

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent