Andelsoverdragelse hos ØENS

Er du i gang med at sælge din andelsbolig eller overvejer du at sætte den til salg? Uanset hvor du er i processen, er der vigtige faser i en andelsoverdragelse, som du bør være særligt opmærksom på.

For at hjælpe dig gennem disse faser har vi udarbejdet en guide, der vil give dig indsigt i hele processen for en vellykket andelsoverdragelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at salget af en andelsbolig kan tage op til 3 måneder, før alle dokumenter er på plads, og andelen er solgt og overdraget.

Step-by-step salgsguide ved andelsoverdragelse

Inden man igangsætter salg, skal bestyrelsen og administrator orienteres herom.

 • Step 1: Indhentning af oplysninger og rapporter om andelen og dens stand til brug for prisfastsættelsen.

  Man skal som udgangspunkt minimum have en vurderingsrapport udarbejdet af foreningens faste vurderingsmand. Derudover har de fleste foreninger krav om, at der også udarbejdes el- og vvs-tjek, så eventuelle ulovlige forhold kan udbedres inden fraflytning.
 • Step 2: Når vurderingerne er modtaget, kan den maksimalt lovlige salgspris opgøres og en køber kan findes.
 • Step 3: I visse foreninger er der ventelister, interne såvel som eksterne, der skal høres, mens man i andre foreninger tillader andelshaver selv at finde en køber. Høringsfristen til ventelisterne varierer fra forening til forening.
 • Step 4: Når der er fundet en køber, vil du blive bedt om at fremsende diverse oplysninger om dig selv, om din køber samt de aftaler I har indgået. Det kan bl.a. vedrøre overtagelsesdag, overtagelse af løsøre, eventuel prisreduktion, m.v.

  Herefter vil administrator udarbejde selve overdragelsesaftalen, hvilket kan tage mellem 5 og 10 hverdage.
 • Step 5: Når overdragelsesaftalen er udarbejdet, sendes aftalen med diverse bilag til digital underskrift. Du modtager et link på mail.
 • Step 6: På overtagelsesdagen skal du mødes med køber og udlevere nøgler og alle relevante informationer om andelsboligen. Det omfatter bl.a. købskvitteringer vedr. forbedringer, brugsanvisninger til hårde hvidevarer, m.v.
 • Step 7: I løbet af den første uge efter overtagelsesdagen modtager du den første afregning af salgssummen. Hvis der er lån i boligen, er administrator forpligtet til at afregne dette direkte til banken. Samtidig tilbageholdes der et beløb til sikkerhed for eventuelle skjulte fejl og mangler.
 • Step 8: Senest 3 uger efter overtagelsesdagen vil det tilbageholdte beløb blive afregnet, såfremt der ikke er kommet indsigelser fra køberen.

Har du spørgsmål?

Camilla Louise Sørensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Camilla Louise Sørensen
Ejendomsadministrator
Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner
kamilla_-ejendomsadministrator_-oeens-ejendomsadministration_-foreningsadministrator
Boligforening
Kamilla Böyesen
Ejendomsadministrator
Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Jacob Bonderup, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Jacob Bonderup
Ejendomsadministrator (EA), partner
Helena Dagmar Roest Højvang, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Helena Dagmar Roest Højvang
Ejendomsadministrator