Fremlejning og korttidsudlejning – hvad er reglerne?

Deleøkonomien er i kraftig vækst, og flere og flere danskere udnytter mulighederne for at supplere deres indkomst ved at udleje deres bolig i ferieperioderne. En af de mest populære platforme til dette formål er Airbnb. I 2024 er der omkring 30.000 danske boliger tilgængelige på Airbnb.

Men hvad er reglerne egentlig for at udleje sin bolig? Og hvordan håndterer man skattemæssige forhold?

Regler for udlejning

Der er forskellige regler afhængig af, om man bor i en privat eller almen udlejningsbolig, en andelsbolig eller en ejerbolig. Alle indtægter fra udlejning skal dog indberettes til SKAT.

Ejerbolig:

Hvis du ejer din bolig, er der som regel ingen begrænsning på, hvor ofte eller hvor længe du må leje den ud. Bor du i en ejerlejlighed, skal du dog tjekke ejerforeningens regler, da nogle foreninger har restriktioner mod udlejning. Det er altid en god idé at kontakte bestyrelsen for at sikre sig.

Andelsbolig

Udlejning i andelsforeninger er ofte underlagt strengere regler, og mange foreninger forbyder korttidsudlejning helt. Derfor bør du altid kontakte din andelsboligforening for at få klarhed over reglerne.

Lejebolig

Hvis du bor til leje, kaldes udlejningen for fremleje. Du har som lejer ret til at fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum uden særlige krav. Hvis du ønsker at fremleje hele boligen, skal det være midlertidigt og der skal være en særlig grund (ferieophold tæller ikke). Du skal desuden sende udlejeren en kopi af lejeaftalen.

Lejens størrelse

Når du udlejer din bolig til ferie- og fritidsformål, er udlejningen ikke omfattet af lejeloven, og lejens størrelse kan aftales frit. Dette gælder dog kun for korttidsudlejning (maksimalt 6-8 uger).

Skattemæssige forhold

Uanset om du bor i en ejer-, andels- eller lejebolig, skal du indberette din indtægt til SKAT. Der er to beskatningsmodeller, du kan vælge imellem:

  1. Bundfradragsmodellen: Her beskattes den del af indtægten, der overstiger 1,33 % af ejendomsværdien (mindst 24.000 kr.), som kapitalindkomst.
  2. Regnskabsfradragsmodellen: Her kan du fratrække de faktiske udgifter (vand, varme, vedligeholdelse osv.) i udlejningsperioden. Den resterende del af lejeindtægten beskattes som kapitalindkomst. Du kan også fratrække en forholdsmæssig andel af grundskylden, hvis du udlejer mindst 10 % af boligen. Du skal heller ikke betale ejendomsværdiskat for den periode, hvor boligen udlejes.

Hvis du fremlejer en lejebolig eller udlejer en andelsbolig, kan du også vælge mellem de samme beskatningsmodeller. Her udgør bundfradraget 2/3 af de samlede boligafgifter/husleje inklusive a conto varme og eventuel boligstøtte.

Kontakt ØENS Advokatfirma

Har du spørgsmål eller ønsker du blot at være helt sikker, inden du arbejder videre med korttidsudlejning af din bolig? Så kontakt advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansen hos ØENS Advokatfirma3246 4647 eller ssh@oadv.dk.

Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (H), partner