moms, momsindberetning, virksomhed, bogføring, revisor, regnskab, øens virksomhedsadministration

Vinteren er på vej: Få styr på dine vinterpligter

Vinteren lurer lige rundt om hjørnet, og snart står kulde og frost for døren. Derfor er tiden inde til, at husejere og boligforeninger lægger en plan for vintervedligeholdelse af fælles færdselsarealer. Som boligejer eller boligforening har du nemlig en række vinterpligter.

Det skal være sikkert at færdes på din eller din boligforenings grund – både for dig selv og for alle andre. Og derfor siger et lovkrav, at der skal ryddes sne på fortove, i indkørsler, i havegange, på trapper og på andres fælles færdselsarealer – og at du er ansvarlig for dette. Du er derudover også forpligtet til at forebygge glat føre ved at strø salt eller grus. Rydningen skal sikre, at dit postbud, din skraldemand og dine gæster kan komme sikkert til og fra din ejendom. Kommer en person til skade, fordi du har forsømt dine vinterpligter, risikerer du eller din boligforening at skulle betale erstatning. Ved et fald kan en person eksempelvis forlange erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte. Derudover risikerer du også, at dit renovationsfirma undlader at fjerne dit affald, hvis de ikke har fri adgang til at gøre det.

Advarsel af forbipasserende

Snerydning og glatførebekæmpelse er dog ikke det eneste, du skal have styr på inden vinterens komme. Ifølge ordensbekendtgørelsen skal du også sørge for at advare forbipasserende og opsætte forsvarlige afspærringer, hvis der er fare for, at sne, istapper, tagsten eller lignende kan skride ned fra ejendommens tag. Derudover skal du hurtigst muligt sørge for at fjerne sne og istapper.

Hvis du gentagne gange ikke overholder dine forpligtelser i forhold til vintervedligeholdelse, er din kommune i sin gode ret til selv at fjerne sneen og bekæmpe glat føre – på din regning. Politiet kan også give dig en bøde for manglende vintervedligeholdelse.

Ønsker du eller din boligforening ikke selv at stå for vintervedligeholdelsen, kan I hyre et ejendomsservicefirma til at gøre det. Det vigtigste er, at det blive gjort – så ingen kommer til skade.