Alle byggesager – store som små – kræver planlægning og styring

Vi er med igennem hele processen. Fra idéudvikling til afleverings- forretning.

Hos ØENS forstår vi, at en byggesag kan være en udfordring. Som bestyrelse i en foreningsejendom varetager man typisk opgaverne ulønnet ved siden af sit eget job, og det er ikke sikkert, at man selv besidder den administrative eller tekniske viden om at varetage det ansvar, en byggesag afstedkommer.

Byggerådgivning

Vi tager ansvaret for den praktiske og økonomiske håndtering af jeres byggesag og sikrer jer en tryg proces.

Vi tager ansvar

Jeres forsikringer, entreprisekontrakter, finansieringsaftaler, betalinger og varslinger håndteres professionelt.

Tilstandsrapport

Alle ejendomme skal vedligeholdes. Vi rådgiver og hjælper jer i forbindelse med jeres ejendoms tilstandsrapport.

Ansvarsforsikring

Byggesager kræver forsikringer. Vi er naturligvis dækket af en professionel ansvarsforsikring.

Juridisk bistand

Vi tilbyder kompetent in-house advokatbistand via ØENS Advokatfirma før og undervejs i byggeriet.

Samarbejde

Vi har et godt indtryk af, hvilken byggeteknisk rådgiver, der vil være den rette for jeres forening og jeres projekt.

Bygherrerådgiverens ydelser og ansvar i byggesager
Vi rådgiver i alle typer byggesager – hvad enten der er tale om mindre vedligeholdelsesprojekter, udskiftning af større bygningsdele, etablering af altaner, bygningsfornyelse, nybyggeri eller noget helt andet.

Som byggesagsadministrator tager vi ansvaret for den praktiske og økonomiske håndtering af jeres byggesag. Vi sørger for, at jeres forsikringer, entreprisekontrakter, finansieringsaftaler, betalinger og varslinger håndteres professionelt og altid i samråd med jer. Vi har gennem årene opbygget stor erfaring med forskellige byggetekniske aktører, og vi har et godt indtryk af, hvilken byggeteknisk rådgiver, der vil være den rette for jeres forening og for jeres projekt.

Vi tilbyder via vores forretningsfællesskab med ØENS Advokatfirma kompetent inhouse advokatbistand forud for og undervejs i byggeriet. Vores advokater yder hurtig og kyndig juridisk assistance, så jeres byggeprojekt ikke forsinkes unødigt.

LÆS MERE HER
0+
Byggesager
0+
Boligforeninger
0+
Samarbejdspartnere
0%
Digitale
Om byggeprojekter generelt

Der er en lang række forhold at holde styr på, når man som boligforening giver sig i kast med en byggesag – uanset størrelsen på projektet. Som forening er man forpligtet til at overholde både foreningens egne vedtægter og lovgivningens mange krav til byggeriet, ligesom man på forhånd bør gennemtænke byggeprojektets økonomiske konsekvenser. Det kan både være tidskrævende og teknisk udfordrende.

Byggesager er ofte langvarige og komplekse forløb, som hurtigt kan skifte kurs undervejs i processen. Derfor er en professionel samarbejdspartner med overblik i projekter som disse altid en kærkommen – og ofte nødvendig – hjælp for bestyrelser.

Som professionel byggesagsadministrator er vi bestyrelsens samarbejdspartner i alle byggesagens faser. Vi er med under hele forløbet; fra idéudvikling til afleveringsforretning.

Mød vores byggesagsafdeling

Byggesagsafdeling
Simon Sylow
Advokat
Sara Krogh Bruun-Olsen, byggesagsadministrator, øens ejendomsadministration
Byggesagsafdeling
Sara Krogh Bruun-Olsen
Byggesags- og foreningsadministrator (EA), teamleder
Neel Jørgensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Neel Astrid Jørgensen
Byggesagskoordinator
Pelle Jagtboe, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Pelle Jagtboe
Byggesags- og foreningsadministrator (EA)

Cases

Lyset er en gave til de små rum
LÆS HISTORIEN
Få EF Sundgårdens gode råd til, hvordan et byggeprojekt bør forløbe – set i bagklogskabens lys
LÆS HISTORIEN
ØENS administrerer omfattende byggesag i Hvidovre
LÆS HISTORIEN
Derfor genvalgte E/F Brigadevej ØENS som byggesagsadministrator
LÆS HISTORIEN
Omdannelse af tagarealer er en økonomisk gevinst for boligforeninger
LÆS HISTORIEN

Byggesagens forløb
– fra idé til afleveringsforretning

1
Idéudvikling
 • Rådgivning om beslutningsprocessen og den tekniske og økonomiske planlægning
 • Rådgivning om bestyrelsens rolle og ansvar i byggesagen
 • Rådgivning om finansieringsmuligheder
2
Planlægning og anvisning af rådgivere
 • Opstilling af budgetoverslag og konsekvensberegninger
 • Formulering af beslutningsforslag til generalforsamling
 • Anvisning af rådgivere – herunder ansættelse af byggeteknisk rådgiver
 • Anvisning af særlige konsulenter i samarbejde med byggeteknisk rådgiver – f.eks. vedrørende svampe og rådskader eller lignende
3
Vedtagelse
 • Bistand i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
 • Orientering om byggesagens forventede forløb
4
Aftaleindgåelse, finansiering og forsikring
 • Indhentning af tilbud på finansiering og bistand i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud
 • Forhandling med pengeinstitut om lån og vilkår
 • Bistand i forbindelse med indgåelse af aftale med byggeteknisk rådgiver
 • Bistand i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler
 • Bistand i forbindelse med tegning af nødvendige forsikringer og garantier
5
Udførelsen
 • Hjemtagelse af byggekredit, betaling, bogføring og økonomisk opfølgning
 • Håndtering af varslinger til andelshavere, ejere og lejere
 • Bistand i forbindelse med eventuelle forsikringssager i samarbejde med byggeteknisk rådgiver
 • Bistand i forbindelse med afleveringsforretning og kvalitetssikring
 • Udfærdigelse af byggeregnskab i samråd med foreningens revisor
Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration Tilbud

Skal vi tage en snak?

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD