Omdannelse af tagarealer er en økonomisk gevinst for boligforeninger

Sidste år bragte vi en nyhed om, at en række arkitekter og bygherrer efter årelang frustration var gået sammen og havde formuleret et åbent brev til Københavns Kommune med en bøn om, at de fra politisk hold ville se mildere på boligforeningers ansøgning om indretning af tagboliger. Det var nemlig alt andet end en simpel proces, boligforeninger gik i møde, når de ansøgte om at indrette deres tørrelofter til bolig. Deres bønner blev hørt, og politikerne formulerede et initiativ, der skulle gøre det lettere at få dispensation til at hæve loftshøjden i eksisterende ejendomme.

I et interview til Berlingske udtalte boligminister Kaare Dybvad for nylig, at det politiske initiativ har båret frugt, og at der nu i stigende grad dukker nye tagboliger op rundt omkring i de københavnske boligejendomme. Og ikke alene løser indretningen af de mange uudnyttede tørrelofter den boligmangel, der udgør et stadigt større problem i de store byer, det er tilmed en økonomisk rentabel forretning for de respektive boligforeninger. Fra boligministeren lyder det, at mange ejendomme har ”guld på loftet” – der er nemlig en meget stor pose penge at spare på varmeregningen, når først de gamle lofter er blevet isolerede og beboelige.

I ØENS Ejendomsadministration oplever vi, at flere og flere foreninger vælger at konvertere tagarealerne i deres ejendomme med det formål at kunne finansiere en større vedligeholdelsespost – som f.eks. et nyt tag. Er det også overvejelser, I gør jer i jeres boligforening? Så kontakt ØENS Byggesagsafdeling og hør nærmere om, hvordan vores byggesagsadministration kan hjælpe jer med omdannelsen af jeres tagarealer.

Kontakt en specialist

Byggesagsafdeling
Simon Sylow
Advokat
Pelle Jagtboe, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Pelle Jagtboe
Byggesags- og foreningsadministrator (EA)
Neel Jørgensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Neel Astrid Jørgensen
Byggesagskoordinator
Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner