Maria Melissa, ansat advokatfuldmægtig, ØENS advokatfirma

Advokatfuldmægtig Maria-Melissa: “ØENS har en væsentlig anderledes kultur end den, jeg kender fra advokatbranchen”

Maria-Melissa Schneider er ansat som advokatfuldmægtig hos ØENS Advokatfirma, hvor hun yder juridisk rådgivning inden for familie- og arveret, fast ejendom og procesret. Med en cand.jur. fra Københavns Universitet og flere års erfaring fra andre advokatkontorer har hun siden sin ansættelse i december 2022 været en yderst værdsat medarbejder og kollega. Vi har for nylig interviewet Maria-Melissa om hendes erfaringer med at arbejde hos ØENS Advokatfirma. Læs hendes svar i det følgende interview. God læselyst.

Hvordan startede din karriere som Advokatfuldmægtig hos ØENS?

“Min karriere startede, da jeg efter endt barsel skulle finde ud af, hvad jeg ville med min karriere som nyuddannet jurist. Med erfaring fra tidligere større advokathuse vidste jeg, at jobbet som advokat ikke altid er foreneligt med dét at være mor, men så fandt jeg ØENS. ØENS har en væsentlig anderledes kultur end den, jeg kender fra resten af branchen.”

Hvilke arbejdsopgaver varetager du hos ØENS?

“Som advokatfuldmægtig blev jeg ansat med henblik på, at jeg det første år skulle rotere rundt mellem de forskellige afdelinger for at finde ud af, hvad der interesserede mig, før jeg skulle placeres i en afdeling. Nu arbejder jeg både med privatret, herunder familie- og arveret, fast ejendom, samt procesret, hvor jeg får lov til selv at køre sagerne og møde i retten.”

Synes du, at du får nok ansvar? Hvis ja, hvad betyder denne tillid så for dig?

“Ja, jeg får meget ansvar. Hos ØENS skal man være indstillet på, at der ikke sidder en partner, en advokat, en 3. års fuldmægtig, som alle opgaver skal igennem, før de lander på ens bord. Her får man sagen direkte fra partneren og har – i samarbejde med denne – ansvaret for sagen, herunder direkte kontakt til klienten, møder ved retten, kontakt til modparten osv. Tilliden og vejledningen fra den ansvarlige advokat betyder enormt meget og gør, at man får mulighed for at lave advokatarbejde, før man bliver advokat – og det tror jeg er medvirkende til, at vi bliver bedre uddannet.”

Hvordan oplever du arbejdsmængden?

“Arbejdsmængden er svingende, som den er alle andre steder. Der er aldrig et tidspunkt, hvor man er så belastet, at man ikke har tid til at gå hjem til sin familie. Skulle det ske, står kollegerne klar til at hjælpe, da det er i alles interesse, at alle har et liv ved siden af arbejdet.”

Hvilke udviklings-/karrieremuligheder er der for dig hos ØENS?

“Forhåbentligt kan jeg fortsætte som advokat, når jeg er færdiguddannet.”

Føler du at der er plads til, at du kan udvikle dig fagligt såvel personlig hos ØENS?

“Ja, i høj grad. På det faglige plan er ØENS for eksempel ret åbne for, hvis man ønsker at prøve noget af, herunder eksempelvis at skifte retsområde.”

Hvordan oplever du ØENS som arbejdsplads? Hvordan er stemningen her på kontoret?

“Stemningen på kontoret er virkelig god! Og det synes jeg gælder på tværs af afdelingerne; altså både mellem advokatforretningen, administrationen, regnskabsafdelingen osv. Der er en meget familiær og uformel stemning, hvor alle – uanset uddannelsesniveau eller baggrund – er lige vigtige, hvilket er ret atypisk i den gængse advokatbranche og det passer mig rigtig godt!”