årsregnskab, revisor, regnskab, øens virksomhedsadministration

Politisk indgreb kan få store konsekvenser for andelsboliger

I sidste uge offentliggjorde regeringen et lovkatalog med en varsling om, at de forbereder en ændring i boligreguleringsloven, der, ifølge eksperter, kan få meget store konsekvenser for tusindvis af andelsboliger. Dét har fået en lang række aktører i branchen til at reagere. I en fælles pressemeddelelse fremlægger erhvervsorganisationen EjendomDanmark og interesseorganisationen Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation (ABF) et økonomisk notat, der viser, at over 160.000 andelsboliger vil blive ramt negativt af et indgreb mod boligreguleringslovens § 5,2. Helt konkret vil en ejer af en typisk andelsbolig på 80 m2 i København tabe ca. 280.000 kr. på sin andel, hvis lovforslaget gennemføres – og potentielt kan tabet blive væsentligt større.

Indgrebet er især rettet mod udenlandske investorer – heriblandt det omdiskuterede selskab Blackstone – der opkøber og renoverer ejendomme for at udleje dem. Lovforslaget skal sikre lejere en rimelig husleje ved gennemgribende moderniseringer, men skal samtidig opretholde det økonomiske incitament for udlejere ved at udføre moderniseringer af ældre boligbyggeri. Strammer man lovgivningen for udlejningsejendomme, giver det investorerne færre muligheder for at tjene penge på en ejendom, og så falder priserne. Og da andelsboliger er prissat på samme måde som udlejningsejendomme, kan det potentielt medføre tab på flere hundrede tusinde kroner for den enkelte andelshaver. Og det vil kunne mærkes i privatøkonomien.

Beboerne kan risikere at blive stavnsbundet

ABF pointerer i pressemeddelelsen, at et indgreb mod boligreguleringslovens § 5,2 i værste tilfælde vil forårsage teknisk insolvens for rigtig mange andelshavere. Direktør i ABF, Jan Hansen, udtaler i pressemeddelelsen: ”Mister andelsboligerne værdi, risikerer vi, at folk bliver stavnsbundet, og i værste fald får problemer med bankfinansieringen. Derudover vil det også blive dyrere for foreningerne at belåne ejendommen, hvilket kan være nødvendigt, hvis ejendommen skal vedligeholdes”.

Boligminister Kaare Dybvad (S) reagerer i en skriftlig kommentar til Berlingske og henviser til, at man stadig afventer anbefalingerne fra en til formålet nedsat ekspertgruppe, der blandt andet har til opgave at belyse de økonomiske konsekvenser ved indgrebet – herunder konsekvenserne for de mange andelshavere og andelsboligsektoren generelt.

EjendomDanmark har med deres økonomiske notat lanceret en hjemmeside, hvor man som andelshaver kan få beregnet et skøn over, hvordan lige præcis deres andel risikerer at blive ramt af regeringens lovforslag. Besøg hjemmesiden her. Har du spørgsmål til lovforslaget, står vi meget gerne til rådighed. Kontakt direktør og partner i ØENS Ejendomsadministration Bjørn Weber på bw@oadv.dk eller (+45) 3246 4630.

Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner