Gode råd til generalforsamlinger i andelsboligforeninger

Skal du til generalforsamling i din andelsboligforening? Og er du i tvivl om, hvad det indebære? Så kan du blive klogere her.

Generalforsamlingen er andelsboligforeningens øverste myndighed; det er her, at I som medlemmer stemmer og træffer store beslutninger om andelsboligforeningens fremtid. Beslutninger, der potentielt kan få direkte indflydelse på din situation og din privatøkonomi. 

Men hvordan det? Her er et tænkeligt scenarie;

Skal jeres ejendom for eksempel have nyt tag, kan bestyrelsen foreslå, at I optager et lån, som skal finansieres med en månedlig boligafgiftsforhøjelse på 500 kr. Det vil være et tiltag, som i en eller anden grad vil komme til at påvirke din privatøkonomi – og derfor er det en god idé at møde op og bruge sin demokratiske stemme. Hvis man altså ønsker indflydelse. Det er også på generalforsamlingen, at har mulighed for – og ret til – at stille eventuelle forslag – hvis du brænder inde med en idé, som du ønsker realiseret.

På generalforsamlingen træffes der beslutninger om alle forhold vedrørende andelsboligforeningen, eksempelvis:

  • Årsregnskabet, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter
  • Driftsbudgettet
  • Størrelse på boligafgiften
  • Værdifastsættelsen af andelenes værdi og foreningens ejendom
  • Gennemførelsen og planlægning af vedligeholdelses- og forbedringsprojekter
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, administrator og revisor
  • Ordinære generalforsamlinger

Én gang om året afholdes den ordinære generalforsamling. Den afholdes typisk 4. måneder efter regnskabsårets udløb, dvs. inden ultimo april, hvis regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabsåret fremgår af foreningens vedtægter.
Det er også på generalforsamlingen at du kan stille et forslag til ændringer i foreningen eller sågår stille op til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforening

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når der er behov for det. Det kan eksempelvis være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling, når der skal træffes beslutninger om gennemførelse af vedligeholdelses- renoverings- eller udviklingsprojekter samt ved vedtægtsændringer.

Det kan også være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling i andelsforeningen, hvis der på en tidligere generalforsamling, ikke har været tiltrækkeligt fremmødte / digitale stemmer, til at træffe en bindende beslutning.

Vi anbefaler at alle bestyrelsesmedlemmer – nye som erfarne – sætter sig grundigt ind i vedtægternes regler, for afholdelse af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

Få flere gode råd

Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner
Jacob Bonderup, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Jacob Bonderup
Ejendomsadministrator (EA), partner
Helena Dagmar Roest Højvang, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Helena Dagmar Roest Højvang
Ejendomsadministrator