vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport, byggesag, byggeprojekt

Derfor bør din boligforening udarbejde en vedligeholdelsesplan

Bygninger skal løbende vedligeholdes. Dét ved vi alle. Men hvor meget trænger bygningen egentlig? Og hvor skal vi starte? Måske trænger taget til en udskiftning eller måske slår murværket revner? Dét er svært at afgøre, hvis man ikke fagligt beskæftiger sig med bygningsvedligeholdelse. Og derfor er det en god og fornuftig idé, at man som boligforening får udarbejdet en såkaldt vedligeholdelsesplan. Men hvad er det nu lige, dét er? Og hvorfor er det vigtigt?

En vedligeholdelsesplan er en plan, der på baggrund af en professionel vurdering af ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, fremlægger hvordan en bygning i fremtiden skal vedligeholdes. Den indeholder en prioriteret liste over hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres, og hvor meget dette vil koste. En vedligeholdelsesplan er et brugbart værktøj i forbindelse med foreningens årlige budgetlægning, og med sådan en plan undgår man kedelige overraskelser både økonomisk og praktisk.

Den professionelle gennemgang af ejendommen er ganske omfattende og inkluderer blandt andet gennemgang af tagkonstruktion, facader og gavle, indvendige konstruktioner, udenomsarealer, vinduer og døre, kældre, trapper, ventilation, isolering og brandsikring. Gennemgangen udføres af en uvildig byggesagkyndig.

En vedligeholdelsesplan er også vigtig, når man vil sælge sin bolig. Vores advokater oplever ofte, at købere spørger til ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand. Og derfor er det fordelagtigt, at man som forening står klar med en professionel vurdering og en konkret plan.

Hvad er en vedligeholdelsesplan/tilstandsrapport

En vedligeholdelsesplan/tilstandsrapport er en omfattende oversigt, der specificerer nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter for en ejendom. Den er særligt relevant for boligforeninger i København og andre større byer, hvor ejendommes tilstand ofte varierer betydeligt på grund af deres alder og historiske værdi. En tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan er et dokument, der beskriver den nuværende tilstand af ejendommen, og tjener til at vurdere bygningers aktuelle tilstand og planlægge fremtidige vedligeholdelsesaktiviteter, hvilket er nødvendigt for at bevare ejendommens værdi, sikkerhed og beboernes komfort.

Inspektion af bygningen

Inspektionen omfatter en detaljeret vurdering af alle aspekter af ejendommen – tag, facader, fundament, kældre, interne og eksterne vægge, vinduer, døre, trapper samt alle tekniske installationer såsom varmesystemer, vandforsyning, el, ventilation og brandsikring. Udførelsen af inspektionen kræver en ekspert, ofte en uvildig byggesagkyndig eller bygningsingeniør, for at identificere potentielle problemer eller risici. Det er vigtigt at vælge en kvalificeret og erfaren aktør, og vi bistår gerne med at henvise til nogle af de byggetekniske rådgivere, vi allerede har god erfaring med.

Prioritering af opgaver i vedligeholdelsesplanen

Et centralt element i en vedligeholdelsesplan er evnen til at prioritere forskellige vedligeholdelsesopgaver. Dette sikrer, at de mest presserende problemer adresseres først, for at forebygge yderligere skader og undgå dyre reparationer. Planen indeholder en tidslinje for udførelsen af hvert vedligeholdelsesarbejde og bør løbende opdateres for at afspejle ændringer i ejendommens tilstand eller opdateringer i vedligeholdelsesstandarder.

Budgettering af vedligeholdelsesopgaver

En vigtig del af vedligeholdelsesplanen er at give et detaljeret overslag over de forventede omkostninger ved vedligeholdelsesarbejderne. Dette er afgørende for boligforeningens økonomiske planlægning og sikrer, at de nødvendige midler er tilgængelige, når vedligeholdelsen skal udføres. Dette er vigtigt for at sikre økonomisk ansvarlighed og planlægning i boligforeningen.

Skal du købe/sælge bolig?

I forbindelse med køb og salg af boliger er vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter ofte et centralt punkt. De giver potentielle købere indsigt i ejendommens nuværende og fremtidige tilstand. Dette kan påvirke deres beslutningsproces, da eventuelle forhøjelser i boligafgiften kan medregnes i det langsigtede budget.

Har du og din forening et ønske om at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan? Så giver ØENS byggesagsafdeling gerne en hjælpende hånd. Vi klæder jeres forening ordentlig på, så I kan tage fat på ejendommens vedligehold – uanset om I selv kan klare arbejdet, eller om I foretrækker at overlade arbejdet til professionelle.

Kontakt en specialist

Byggesagsafdeling
Simon Sylow
Advokat
Pelle Jagtboe, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Pelle Jagtboe
Byggesags- og foreningsadministrator (EA)
Neel Jørgensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Neel Astrid Jørgensen
Byggesagskoordinator
Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner