boafgift søskende, arv

Ændring i boafgiftsloven vedtaget: Fra 2027 bliver det billigere for søskende at arve hinanden

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Tidligere i år skrev vi om en eventuel ændring i boafgiftsloven, hvor regeringen sammen med flere politiske partier foreslog ændringer i personskatten, herunder boafgiften. Målet var at gøre det billigere for søskende at arve hinanden. Nu er lovforslaget blevet endeligt vedtaget den 16. maj 2024, hvilket betyder, at det fra 2027 bliver billigere for søskende at arve hinanden. Læs mere om de nye regler herunder.

Fjernelse af tillægsboafgiften fra 2027

Ifølge den nye aftale, som træder i kraft den 1. januar 2027, vil søskende ikke længere skulle betale tillægsboafgiften på 25 %. De vil kun skulle betale 15 % af arven ud over det gradvist stigende bundfradrag, der forventes at være 375.000 kr. i 2029. Det er værd at bemærke, at afgiftsnedsættelsen kun gælder for søskende og ikke for nevøer og niecer.

Det kan derfor være relevant at ændre eksisterende testamenter, især hvis de er oprettet til fordel for nevøer og niecer i stedet for søskende, eller hvis du har oprettet testamente til fordel for dine søskende og en almenvelgørende organisation for at spare afgift.

Gældende boafgift (indtil den 31. december 2026)

Arvinger skal betale boafgift ved arv, med undtagelse af ægtefæller og velgørende organisationer. For nære familiemedlemmer som børn, stedbørn, børnebørn og forældre pålægges en boafgift på 15 %. Fjernere familiemedlemmer, herunder søskende, skal betale en tillægsboafgift på 25 %, hvilket resulterer i en samlet afgift på cirka 36,25 % for søskende. Denne afgift gælder kun for det arvede beløb, der overstiger bundfradraget, som i 2024 er på 333.100 kr.

Gennemgå, vurder og revidér dit eksisterende testamente

Med den nye ændring i boafgiftsloven anbefaler vi, at du gennemgår dit nuværende testamente. Det kan være nødvendigt at vurdere og revidere testamentet for at sikre, at det er i overensstemmelse med de nye regler. Har du spørgsmål til den nye aftale eller brug for hjælp til at ændre dit eksisterende testamente, er du velkommen til at kontakte advokat Mette Bozard Larsen på tlf. 44 45 11 21 eller e-mail mbl@oadv.dk

Har du brug for hjælp?

Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat

Invitation til bestyrelsesundervisning den 6. juni ‘Ny i bestyrelsen’

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

ØENS Ejendomsadministration inviterer bestyrelser i andels- og ejerforeninger til bestyrelsesundervisning om emnet ‘Ny i bestyrelsen’. Deltagelse er gratis, og det er ikke nødvendigt at være administreret hos ØENS Ejendomsadministration.

⏱ Den 6. juni kl. 17.30-19.00.

Hvad vil undervisningen omhandle?

Kom godt fra start: Få en tryg og god start som ny i bestyrelsen med vores erfarne oplægsholdere, der vil guide dig gennem de essentielle emner i din nye rolle.

Få værdifuld indsigt: Lær hvad der forventes af dig som bestyrelsesmedlem og få værdifuld indsigt i, hvordan du bedst kan bidrage til din forening.

Opbyg dit netværk: Mød andre nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer, del erfaringer og udvid dit netværk inden for ejendomsadministration.

Dagens oplægsholdere vil være administrationschef Nedim Husic og ejendomsadministrator og jurist Dan Dreisig fra ØENS Ejendomsadministration.

Husk at tilmelde dig senest den 3. juni kl. 12.00. Undervisningen afholdes på vores kontor; Lergravsvej 59, 1. sal, 2300 København S. Der vil være kaffe og sandwich til de tilmeldte. 

TILMELD DIG HER

Velkommen til nye medarbejdere

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I løbet af de seneste par måneder har vi haft den store fornøjelse at byde hele fem nye dygtige kolleger velkommen ombord hos ØENS.

Det er med stor glæde, at vi nu officielt byder velkommen til:

Velkommen ombord til jer alle. Vi ser frem til at lære jer bedre at kende!

øens rådgivningshus ombygning

Ombygning hos ØENS: Hvad betyder det for dig som besøgende?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi er vokset betydeligt de seneste par år. Opgaverne er talrige, og heldigvis er antallet af kompetente hænder og kloge hoveder fulgt lineært med. Det betyder naturligvis, at pladsen igen er blevet for snæver. Da muligheden for at inddrage flere kvadratmeter på Lergravsvej bød sig, greb vi den. Vi er derfor i gang med at udvide ØENS-kontoret med yderligere 200 kvadratmeter, og renoveringen er allerede i fuld gang. Læs herunder, hvad det konkret betyder for dig som besøgende:

  • Velkommen på første sal!

Receptionen flytter SNART til første sal. Vi glæder os til at tage imod dig deroppe. Du kan tage trapperne eller elevatoren op.

  • Beklager støjen

Vi er i gang med at give huset en ordentlig overhaling, hvilket betyder, at vi skal rive vægge ned og bygge nye op. Det kan blive lidt larmende, og vi håber på din forståelse i denne periode.

  • Et kig ind i fremtiden

Vi opgraderer vores lokaler, så vi fremover kan tilbyde dig en endnu bedre oplevelse. Det hele bliver rigtig godt, og vi glæder os til at vise resultatet frem.

  • Din sikkerhed er vigtig

Selvom der er byggeaktivitet, har vi sørget for, at det stadig er sikkert og nemt at komme rundt i bygningen.

  • Hold dig opdateret

Vi opdaterer løbende om byggeriet og eventuelle ændringer her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores nye og forbedrede lokaler.
vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport, byggesag, byggeprojekt

Derfor bør din boligforening udarbejde en vedligeholdelsesplan

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Bygninger skal løbende vedligeholdes. Dét ved vi alle. Men hvor meget trænger bygningen egentlig? Og hvor skal vi starte? Måske trænger taget til en udskiftning eller måske slår murværket revner? Dét er svært at afgøre, hvis man ikke fagligt beskæftiger sig med bygningsvedligeholdelse. Og derfor er det en god og fornuftig idé, at man som boligforening får udarbejdet en såkaldt vedligeholdelsesplan. Men hvad er det nu lige, dét er? Og hvorfor er det vigtigt?

En vedligeholdelsesplan er en plan, der på baggrund af en professionel vurdering af ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, fremlægger hvordan en bygning i fremtiden skal vedligeholdes. Den indeholder en prioriteret liste over hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres, og hvor meget dette vil koste. En vedligeholdelsesplan er et brugbart værktøj i forbindelse med foreningens årlige budgetlægning, og med sådan en plan undgår man kedelige overraskelser både økonomisk og praktisk.

Den professionelle gennemgang af ejendommen er ganske omfattende og inkluderer blandt andet gennemgang af tagkonstruktion, facader og gavle, indvendige konstruktioner, udenomsarealer, vinduer og døre, kældre, trapper, ventilation, isolering og brandsikring. Gennemgangen udføres af en uvildig byggesagkyndig.

En vedligeholdelsesplan er også vigtig, når man vil sælge sin bolig. Vores advokater oplever ofte, at købere spørger til ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand. Og derfor er det fordelagtigt, at man som forening står klar med en professionel vurdering og en konkret plan.

Hvad er en vedligeholdelsesplan/tilstandsrapport

En vedligeholdelsesplan/tilstandsrapport er en omfattende oversigt, der specificerer nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter for en ejendom. Den er særligt relevant for boligforeninger i København og andre større byer, hvor ejendommes tilstand ofte varierer betydeligt på grund af deres alder og historiske værdi. En tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan er et dokument, der beskriver den nuværende tilstand af ejendommen, og tjener til at vurdere bygningers aktuelle tilstand og planlægge fremtidige vedligeholdelsesaktiviteter, hvilket er nødvendigt for at bevare ejendommens værdi, sikkerhed og beboernes komfort.

Inspektion af bygningen

Inspektionen omfatter en detaljeret vurdering af alle aspekter af ejendommen – tag, facader, fundament, kældre, interne og eksterne vægge, vinduer, døre, trapper samt alle tekniske installationer såsom varmesystemer, vandforsyning, el, ventilation og brandsikring. Udførelsen af inspektionen kræver en ekspert, ofte en uvildig byggesagkyndig eller bygningsingeniør, for at identificere potentielle problemer eller risici. Det er vigtigt at vælge en kvalificeret og erfaren aktør, og vi bistår gerne med at henvise til nogle af de byggetekniske rådgivere, vi allerede har god erfaring med.

Prioritering af opgaver i vedligeholdelsesplanen

Et centralt element i en vedligeholdelsesplan er evnen til at prioritere forskellige vedligeholdelsesopgaver. Dette sikrer, at de mest presserende problemer adresseres først, for at forebygge yderligere skader og undgå dyre reparationer. Planen indeholder en tidslinje for udførelsen af hvert vedligeholdelsesarbejde og bør løbende opdateres for at afspejle ændringer i ejendommens tilstand eller opdateringer i vedligeholdelsesstandarder.

Budgettering af vedligeholdelsesopgaver

En vigtig del af vedligeholdelsesplanen er at give et detaljeret overslag over de forventede omkostninger ved vedligeholdelsesarbejderne. Dette er afgørende for boligforeningens økonomiske planlægning og sikrer, at de nødvendige midler er tilgængelige, når vedligeholdelsen skal udføres. Dette er vigtigt for at sikre økonomisk ansvarlighed og planlægning i boligforeningen.

Skal du købe/sælge bolig?

I forbindelse med køb og salg af boliger er vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter ofte et centralt punkt. De giver potentielle købere indsigt i ejendommens nuværende og fremtidige tilstand. Dette kan påvirke deres beslutningsproces, da eventuelle forhøjelser i boligafgiften kan medregnes i det langsigtede budget.

Har du og din forening et ønske om at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan? Så giver ØENS byggesagsafdeling gerne en hjælpende hånd. Vi klæder jeres forening ordentlig på, så I kan tage fat på ejendommens vedligehold – uanset om I selv kan klare arbejdet, eller om I foretrækker at overlade arbejdet til professionelle.

Kontakt en specialist

Byggesagsafdeling
Simon Sylow
Advokat
Pelle Jagtboe, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Pelle Jagtboe
Byggesags- og foreningsadministrator (EA)
Neel Jørgensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Byggesagsafdeling
Neel Astrid Jørgensen
Byggesagskoordinator
Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
forening, øens, maj, vesterbro

Velkommen til ny forening i maj

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Sommeren er i den grad over os. Termometeret er skruet op – og det samme er humøret! Vi skal nemlig fejre starten på maj ved at byde velkommen til en ny forening hos ØENS Ejendomsadministration. Med stolthed præsenterer vi:

  • E/F Vesterbrogade 104 m.fl. Foreningen rummer 34 enheder og er placeret på hjørnet af Brorsonsgade og Vesterbrogade.

Det er med stor glæde, at vi påtager os ansvaret for at administrere, drive og udvikle jeres foreninger. Vi er stolte over at være blevet valgt som jeres pålidelige samarbejdspartner og ser frem til et langvarigt og givende samarbejde.

Mangler din boligforening eller investeringsejendom professionel administration? Hos ØENS leverer vi totalløsninger inden for ejendomsadministration, drift og udvikling af andels- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme. Vi beskæftiger kompetente og erfarne ejendomsadministratorer, som alle bestræber sig på at udføre personlig betjening af dig som kunde. Hos ØENS er et personligt og tæt forhold til vores foreninger og deres bestyrelser en kerneværdi, og derfor kan du trygt overlade ansvaret til os. Vi rådgiver i øjenhøjde og du får en fast ejendomsadministrator. Vi tager os af alt fra den daglige administration, vedligeholdelse af ejendomme, byggesager, beboerkommunikation, generalforsamlinger og meget mere. ØENS varetager i dag administrationen af mere end 250 boligforeninger og 250 udlejnings-/investeringsejendomme.

Få et uforpligtende tilbud

Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
eksempel, forslag til generalforsamling, guide, amaer, københavn

Eksempel på forslag til generalforsamling

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

ØENS Ejendomsadministration er stolte af at have mange dygtige og engagerede beboere i vores boligforeninger. Og noget af dét, vores beboere ofte spørger os om er ‘Hvordan stiller man et forslag til en generalforsamling’. Det er svært for os at give et generelt svar på spørgsmålet, da det i høj grad afhænger af, hvad der står i foreningens vedtægter. Vi vil dog alligevel forsøge at give et konkret eksempel på, hvordan I bedst muligt kan fremsætte et forslag til en generalforsamling herunder. God læselyst.

Regler for indkomne forslag til generalforsamling

Tid: Det er vigtigt at du er opmærksom på, hvornår forslaget senest skal være i hænde. Dette variere fra forening til forening, og derfor skal du undersøge, hvad der er gældende i din forening. Dette kan du læse dig frem til i foreningens vedtægter.

Konkret og argumenterende: Forslaget skal beskrive emnet, argumentere for forslaget og give en anbefaling om, hvordan det skal implementeres.

Et eksempel på et forslag til en generalforsamling kunne være at forbedre den fælles legeplads i foreningen. For at udvikle dette forslag ville man kunne indsamle ideer og feedback fra foreningens øvrige beboer om, hvad der kunne gøres for at forbedre legepladsen. Man kunne også undersøge andre boligforeninger for at se, hvordan de har forbedret deres legepladser. Her kan man få én idé om, hvad en lignende løsning har kostet. Det vil styrke argumentation ift. finansiering af forslaget.

Herefter kunne man skrive et forslag til generalforsamlingen, der beskriver, hvordan legepladsen kan forbedres og argumenterer for fordelene ved at gøre det. Man kunne også anbefale en bestemt løsning, der ville være den bedste til vores boligforening. For eksempel kunne man foreslå at udskifte det gamle legeudstyr med nye og mere sikre legeredskaber, tilføje en sandkasse og en bænk til forældrene, og installere en ny gummibelægning på legepladsen.

Konkret eksempel på stillelse af forslag til generalforsamling

Forslag til forbedring af legepladsen i Boligforeningen “Hjertely”:

Kære bestyrelse

Vi foreslår at forbedre legepladsen i vores boligforening ved at installere nye legeredskaber, opgradere sikkerhedsforanstaltningerne og tilføje mere siddeplads. Vores forslag til opgradering af legepladsen lyder på at udskifte de nuværende legeredskaber med en kombination af en rutschebane, en gynge og en klatrevæg. Disse redskaber vil give børnene mere variation i deres lege og det vil samtidig tage højde for forskellige aldersgrupper. Vi foreslår også at installere en ny gummibelægning, der vil øge sikkerheden og reducere risikoen for skader.

Derudover foreslår vi at tilføje mere siddeplads på legepladsen, så forældre kan sidde og holde øje med deres børn, mens de leger. Dette forslag kan imødekommes ved at installere en bænk som vil give forældre, og øvrige beboere, mulighed for at sidde ned og nyde gårdmiljøet.

Hvordan skal forslaget finansieres?
En måde, hvorpå opgraderingen af legepladsen kan finansieres, kan være ved at hæve det årlige kontingent i foreningen med en mindre procentdel. Vi mener, at dette vil give en betydelig værdi for vores boligforening, og at det vil blive værdsat af beboerne i alle aldre.

Vi ser frem til at diskutere dette forslag til forbedring af legepladsen og håber, at dette vil føre til en sikrere og sjovere legeplads for vores børn.

Med venlig hilsen

Louise og Anders, 1. tv.

Forslag til generalforsamlingen bør være konstruktive og godt argumenterede

Husk på, at forslag til generalforsamlingen skal være konstruktive og godt argumenterede. Det er vigtigt at huske på, at ikke alle forslag vil blive vedtaget. Den endelige beslutning træffes ved en afstemning på generalforsamlingen. Men at fremsætte et forslag og engagere sig i beslutningsprocessen er en vigtig del af at være en aktiv beboer i en boligforening.

Vi håber, at dette eksempel på et forslag til en generalforsamling vil være nyttigt for vores beboere og bestyrelser. Vi glæder os til at se jeres konstruktive forslag på vores kommende generalforsamlinger.

Har du brug for hjælp?

Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner
Jacob Bonderup, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Jacob Bonderup
Ejendomsadministrator (EA), partner
Søren Saaby møderet højesteret

Advokat Søren Saaby Hansen har opnået møderet for Højesteret

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I en imponerende anerkendelse af faglig dygtighed og juridisk ekspertise, har advokat og partner hos ØENS Advokatfirma, Søren Saaby Hansen, for nylig opnået møderet for Højesteret. Denne præstation markerer et væsentligt skridt i både hans karriere og for hele vores virksomhed. Det er en milepæl, der vil blive fejret med stil – snarest – af både kolleger, venner og samarbejdspartnere.

At opnå møderet for Højesteret er ingen lille bedrift. Det kræver omfattende forberedelse, dybdegående kendskab til juridiske principper og en ubøjelig forpligtelse til advokaturens etik. For Søren begyndte denne rejse for mere end fem år siden, da han først satte sig som mål at repræsentere klienter på det højeste retlige niveau i Danmark.

“Det har taget 5 år med møderet for landsretten, 26 sager i landsretterne- hvoraf 14 blev forligt inden hovedforhandlingen – og en masse gode klienter, samt dygtige kollegaers mod- og medspil at komme hertil. Som en advokat der fører civile sager er det rart at kunne føre også principielle sager til dørs. Jeg er selvsagt stolt over at kunne føje et H til min titel” fortæller Søren.

Det krævende forløb til møderetten

Forløbet til at opnå møderet er stringent og krævende. En advokat skal først og fremmest demonstrere sin evne til at håndtere komplekse juridiske argumenter og fremføre disse klart og overbevisende foran Danmarks øverste domstol. Dette involverer deltagelse i prøvesager, hvor advokatens færdigheder og professionelle holdning nøje evalueres af et panel af erfarne dommere – en såkaldt ”øvethedserklæring” fra landsretten om, at du er øvet i procedure.

Søren gennemgik dette forløb med stor succes, hvor han beviste sin juridiske indsigt og argumentationsevne gennem flere forskellige prøvesager, der spændte over en bred vifte af retsområder. Hans præstationer i disse sager har ikke blot vist hans personlige kompetencer, men også det høje niveau af juridisk praksis, som ØENS Advokatfirma står for. “Det er en stor ære og en bekræftelse på Sørens hårde arbejde og dedikation til advokatprofessionen,” siger Kenneth Gudmundsson, advokat og stiftende partner hos ØENS Advokatfirma. “Sørens opnåelse af møderet for Højesteret styrker ikke blot hans personlige karriere, men understøtter samtidig ØENS Advokatfirmas position som en anerkendt juridisk aktør i København og på Amager”.

Hvad betyder det for Sørens klienter fremadrettet?

Med møderetten i hånden ser Søren Saaby Hansen frem til at fortsætte med at repræsentere sine klienter i Højesteret, hvor han vil anvende sin ekspertise og erfaring til at håndtere nogle af de mest betydningsfulde og komplekse juridiske udfordringer. For ØENS Advokatfirma bekræfter denne udvikling vores evne til at støtte vores klienter på højeste niveau.

koch christensen øens advokatfirma

ØENS Advokatfirma styrker sit team med medarbejdere fra Koch/Christensen Advokatfirma

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er med stor glæde, vi meddeler, at advokaterne John Kahlke, Henrik Karl Nielsen og Jesper Lett fra Koch/Christensen Advokatfirma pr. 1. juli 2024 vil blive en del af ØENS Advokatfirma.

Koch/Christensen Advokatfirma, som blev grundlagt i 1990, har længe været kendt for sin dedikation til åben dialog og klientcentreret rådgivning – værdier, der ligger ØENS Advokatfirma nær.

Fokuseret ekspertise og udvidede ydelser

Med tilførslen af de tre advokater styrker vi vores kapacitet og evne til at tilbyde alsidig og kompetent juridisk rådgivning. “Denne tilførsel er en velovervejet udvidelse, der styrker vores team af kvalificerede advokater og faglige kapaciteter,” forklarer Kenneth Gudmundsson, stiftende partner og advokat hos ØENS Advokatfirma.

  • Advokat John Kahlke, der har møderet for Højesteret, vil bistå vores klienter i sager relateret til procesret, både i dansk og international sammenhæng.
  • Advokat og ph.d. Henrik Karl Nielsen, der ligeledes har møderet for Højesteret, vil rådgive vores klienter inden for arbejds- og ansættelsesret, foreningsret samt strafferet.
  • Advokat Jesper Lett vil bistå vores klienter med sager inden for strafferet og procesret.

John, Henrik og Jesper udtaler: ”Vi ser frem til at blive en del af ØENS Advokatfirma og bringe vores ekspertise og engagement i juridisk rådgivning ind i en større og mere dynamisk organisation. Overgangen giver os mulighed for at fortsætte med at tilbyde højkvalitetsservice til vores klienter, kendt for hurtig svartid og praktisk anvendelighed, samtidig med at vi kan udnytte de digitale værktøjer og ressourcer, som ØENS Advokatfirma tilbyder. Dette markerer et vigtigt skifte fra de traditionelle arbejdsmetoder, vi tidligere har anvendt. Vi ser frem til de fordele, som integrationen af disse digitaliserede kapaciteter og arbejdsprocesser vil bringe både os og vore klienter.

ØENS Advokatfirma, som har flere koncernforbundne enheder, tilbyder os ydermere spændende muligheder for forretningsudvikling. Samarbejdet tillader os ikke alene at specialisere os yderligere, men også at udnytte nye synergier til fordel for både vore klienter og vores praksis. Desuden vil de gode parkeringsforhold på vores nye lokation gøre det lettere for vores klienter at besøge os.”

Øens Advokatfirma, koch christensen
Fra venstre; John Kahlke, Kenneth Gudmundsson, Henrik Karl Nielsen, Ida Gudmundsson og Jesper Lett

Hvad betyder overgangen for mig som klient?

Alle nuværende og tidligere klienter samt sager fra Koch/Christensen vil fortsat blive håndteret af John, Henrik, Jesper, deres sekretær Janne Lindeberg Walbom, og stud.jur. Line Pajbjerg, som også bliver en del af ØENS Advokatfirma. Klienterne vil fortsat modtage højkvalitets juridisk rådgivning under ØENS Advokatfirmas flag, med adgang til et bredere udvalg af juridiske specialister og forbedrede ressourcer.

”Sammenlægningen betyder, at ØENS Advokatfirmas klienter nu vil have adgang til en bredere vifte af juridiske specialister og eksperter, da de nu kan drage fordel af den kombinerede erfaring og ekspertise fra begge vores firmaer” forklarer Kenneth Gudmundsson.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne overgang, er du velkommen til at kontakte os på telefon 3246 4646 eller via e-mail på info@oadv.dk.

John, Henrik, Jesper, Janne og Line ser frem til at byde deres klienter og samarbejdspartnere velkommen i de nye rammer på Amager.

Find kontaktoplysninger og læs mere om vores nye kolleger her

John Kahlke, advokat (H), øens advokatfirma
Advokatfirma
John Kahlke
Advokat (H)
Henrik Karl Nielsen, advokat, ph.d., øens advokatfirma
Advokatfirma
Henrik Karl Nielsen
Advokat (H), ph.d.
Jesper Lett, advokat, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jesper Lett
Advokat
Janne Lindeberg Walbom, advokatsekretær, øens advokatfirma
Advokatfirma
Janne Lindeberg Walbom
Advokatsekretær
Line Pajbjerg, stud.jur., øens advokatfirma
Advokatfirma
Line Pajbjerg
Stud.jur.
ØENS Rådgivningshus, advokatfirma, ejendomsadministration, revisor

ØENS er igen kåret som én af Danmarks Bedste Arbejdspladser®

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS
Et hattrick, der virkelig gør os stolte – vores tredje kåring som én af Danmarks Bedste Arbejdspladser®!

I september 2023 gennemførte vi hos ØENS Rådgivningshus ‘Great Place To Works‘-medarbejderundersøgelse, og vi blev mødt med resultater, der var intet mindre end overvældende. Vores medarbejderes feedback pegede tydeligt på en enestående og unik kultur og en fælles opfattelse af, at ØENS er et fantastisk sted at arbejde. Resultatet fra undersøgelsen førte til, at vi for tredje år i træk er blevet nomineret – og i går kåret – som en af ‘Danmarks Bedste Arbejdspladser®’ i kategorien ‘Arbejdspladser med 50-499 medarbejdere’. Denne anerkendelse betyder utroligt meget for os, og det er noget, vi skylder vores dedikerede medarbejdere og inkluderende ledelse.

Hos ØENS Rådgivningshus er vi mere end blot et team; vi er et fællesskab, der sammen skaber en kultur, hvor hver enkelt medarbejder ikke blot bidrager, vokser og trives, men også udgør rygraden i organisationen og er en integreret del af ØENS DNA. Anerkendelsen – både internt og udefra – afspejler den kultur og det sammenhold, vi har opbygget, og skyldes utvivlsomt den fantastiske indsats og det engagement, som hver enkelt medarbejder bringer til bordet.

Derfor; Kære medarbejdere og kolleger, det er jeres passion for arbejdet, jeres evige stræben efter viden og jeres vilje til at støtte hinanden og fællesskabet, der bygger ØENS succes. I skaber ikke bare resultater; I skaber et miljø, hvor inklusion, innovation, samarbejde og personlig udvikling blomstrer. Dette gavner os ikke kun internt, men kan også mærkes i de relationer vi opbygger med vores samarbejdspartnere, kunder og klienter, hvor I evner at håndtere hvert eneste menneske – og opgave – med den højeste grad af professionalisme og ekspertise.

Til vores kunder og samarbejdspartnere, tak for jeres fortsatte støtte og tillid til os. Denne anerkendelse, som én af Danmarks Bedste Arbejdspladser®, styrker vores forpligtelse til at yde service af allerhøjeste kvalitet og være en partner, I altid kan stole på.