øens pension, persion, forsikring

Virksomhedsejer: Sikr dig selv og din fremtid med ØENS Pension!

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Har du nogensinde tænkt over, hvad der sker, hvis din virksomhed går konkurs? Eller hvis du pludselig mister din erhvervsevne?

Når vi taler med vores kunder om deres pensionsopsparing, hører vi ofte sætningen: “Virksomheden er min pensionsopsparing”.

Mange virksomhedsejere forsømmer deres egen økonomiske sikkerhed, fordi de er så fokuserede på deres forretning. Derfor har ØENS Virksomhedsadministration teamet op med mæglerhuset Söderberg & Partners for at tilbyde dig ’ØENS Pension’ – en skræddersyet pensions- og sundhedsaftale med omfattende forsikringsdækning til fornuftige priser.  

Forestil dig at have økonomisk støtte i følgende situationer:

 • Hvis du mister din erhvervsevne
 • Hvis du rammes af en kritisk sygdom
 • Hvis du afgår ved døden før tid
 • Hvis du har brug for undersøgelse og behandling
 • Når du endelig går på pension

Din pensionsopsparing bør ikke være et spørgsmål om “hvad hvis”, men derimod en tryghed for dig og din familie. ØENS Pension hjælper dig med at sikre din fremtid.

Læs mere om ØENS Pension her

Ønsker du at få mere information om ØENS Pension?
Kontakt din kontaktperson hos ØENS Virksomhedsadministration. Vedkommende vil kunne formidle kontakten til vores faste pensionsmægler hos Söderberg & Partners, så du hurtigst muligt vil kunne sikre dig selv og din fremtid.

Bemærk, at det er en forudsætning, at du er kunde hos ØENS Virksomhedsadministration for at kunne indgå en aftale om ØENS Pension.

Snak med en specialist indenfor området

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent
den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov vinker endegyldigt farvel til fysiske bilag og ringbind

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS
I ØENS Virksomhedsadministration har vi digitaliseret virksomheder – altid.

Vi vægter dét at være digital, og derfor er vi også store tilhængere af den nye bogføringslov, der vinker endegyldigt farvel til den gamle regnskabsæra, hvor fysiske bilag og kassevis af ringbind, virkede meningsfyldt.

Den nye bogføringslov er officielt trådt i kraft per 1. juli 2022, men de egentlige krav til digital bogføring vil først løbende gøre sig gældende over en flerårig periode – med start fra januar 2023. Den nye bogføringslov er vedtaget med henblik på at styrke indsatsen mod snyd, og skal bidrage til at afhjælpe fejl i virksomheders regnskaber og angivelser af skat og moms.

Hvem er omfattet?
 • Loven gælder for alle personligt ejede virksomheder med nettoomsætning over 300.000 kr. p.a. to år i træk.
 • Alle regnskabspligtige virksomheder (selskaber).
 • Boligforeninger, der driver erhvervsmæssige aktiviteter herunder moms- og/eller skattepligtige foreninger.
De omfattede virksomheder får følgende pligter:
 • Efterlevelse af den nye bogføringslov. Virksomhederne skal registrere transaktioner og opbevare bilag og diverse registreringer i et digitalt bogføringssystem.
 • Revisionspligt iht. ændringer af årsregnskabsloven. Virksomheder har oplysningspligt, og skal videregive, hvilket bogføringssystem de anvender/har anvendt ved indsendelse af årsrapporten.

Vi anbefaler at du sætter dig grundigt ind i de nye krav i bogføringsloven, så du er på forkant med, hvordan fremtidens bogføring ser ud. På den måde undgår du ubehagelige overraskelser ift. de eventuelle ændringer, der vil påvirke, hvordan din virksomhed bogfører regnskabsmateriale på.

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er en lov, der regulerer, hvordan virksomheder skal føre deres regnskaber og bogføring. Formålet med loven er at sikre, at virksomhedernes regnskaber er korrekte og giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Loven kræver, at virksomhederne fører deres regnskaber og bogføring i overensstemmelse med god bogføringsskik og at deres regnskaber skal være tilgængelige for offentligheden og relevante myndigheder. Virksomheder er også forpligtet til at opbevare regnskaber og bogføring i en bestemt periode, så de kan gennemgås af revisorer eller skatteinspektører. Generelt set er bogføringsloven et vigtigt redskab for at sikre økonomisk gennemsigtighed og ansvarlighed – både for foreninger og virksomheder.

OBS: Det er først nu, med den nye bogføringslov, at der er kommet en egentlig beskrivelse af, hvordan selve bogføringen skal foregå.

Nedenfor har vi udarbejdet en tidslinje, der beskriver de vigtigste datoer i forbindelse med implementeringen af den nye bogføringslov – med forbehold for ændringer fra Erhvervsstyrelsen. Her vil vi belyse de vigtigste ændringer i bogføringsloven og forsøge at give svar på, hvordan bogføringsloven vil påvirke din virksomhed.

Den 1. januar 2023

Fra den 1. januar 2023, skal bogføringspligtige virksomheder udarbejde en beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføring. Det omfatter bl.a. en beskrivelse af:

 • virksomhedens procedurer for løbende at registrere transaktioner.
 • virksomhedens procedurer for at opbevare regnskabsmateriale på sikker vis.
 • hvilke medarbejdere der er ansvarlige for de ovenstående procedurer.
Den 1. juli 2023

Fra den 1. juli 2023, skal alle eksisterende digitale bogføringssystemer opfylde de nye krav fra bogføringsloven, og anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Tidligst den 1. juli 2024 (ændret fra den 1. januar 2024)

Erhvervsstyrelsen havde i første omgang meldt ud at alle virksomheder, der har pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen (regnskabsklasse B, C & D) skulle leve op til kravene i den nye bogføringslov og bogføre via et digitalt bogføringssystem per 1. januar 2024. Dog kan det konkluderes, at kravet om overgang først vil være effektivt den 1. juli 2024, mens den praktiske implementering for de fleste virksomheder vil finde sted den 1. januar 2025. Dette skyldes, at kravet gælder for regnskabsår, der begynder efter den 1. juli 2024, hvor de fleste virksomheder har regnskabsår, der følger kalenderåret. Virksomhederne skal derfor ikke frygte en pludselig overgang til et nyt system midt i et regnskabsår, men i stedet kan de nu forberede sig og gennemføre overgangen på en ordentlig måde.

Den 1. januar 2026

Fra den 1. januar 2026 skal alle øvrige virksomheder og foreninger, der har haft en nettoomsætning på over 300.000 kr. p.a. – to år i træk – bogføre via et digitalt bogføringssystem.

Den 1. juli 2026

Fra den 1. juli 2026 skal alle ikke-regnskabspligtige virksomheder, der har haft en nettoomsætning på over 300.000 kr., sikre at de fremover bruger et bogføringssystem, der opfylder kravene til digitale bogføringssystemer, såfremt de pt. anvender et ikke-registreret bogføringssystem.

Det er særligt vigtigt for dig, der er vant til fysiske bilag, mapper og ringbind at være på forkant med loven, da alle bilag og arbejdsgange fremover skal digitaliseres i forbindelse med implementeringen af den nye bogføringslov.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med den nye bogføringslov, er du velkommen til at kontakte ØENS Virksomhedsadministrations specialister.

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent
Medarbejdercase, Sebastian, Virksomhedskonsulent

Hvad kan en virksomhedskonsulent hjælpe med?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I sommeren 2021 kunne vi byde velkommen til kunden, TURTLE ApS, i ØENS Virksomhedsadministration. TURTLE sælger merchandiseartikler med tryk – eks. t-shirts, hættetrøjer, laptop sleeves, paraplyer, notesbøger, kuglepinde, muleposer mv. og de har et stort fokus på materialevalg, æstetik og bæredygtighed. Virksomheden er etableret af vennerne Esben, Jesper og Mads i 2020, der alle har stor erfaring med sourcing og design fra modebranchen – men de har ikke nødvendigvis tid og lyst til at deale med alle aspekter af ‘drift af virksomhed’ – og det er så her, ØENS Virksomhedsadministration kommer ind i billedet.

Vi har taget en snak med Esben fra TURTLE og Tonny fra Sparekassen Danmark om, hvad de mener der er vigtigt ift. økonomistyring og hvilke fordele de ser i at have en Virksomhedskonsulent tilknyttet ⬇️

I en startup-virksomhed, kan man hurtigt komme til at sidde med mange forskellige kasketter på, og netop dét måtte Esben fra TURTLE sande, da han endte med at være virksomhedens ’learning by doing’-økonomiansvarlige. På trods af at han ikke er regnskabsuddannet. Esben havde faktisk lavet et fint stykke arbejde, men da banken, Sparekassen Danmark, skulle se et drifts- og likviditetsbudget – i forbindelse med et ønske om at hæve TURTLEs kassekredit – måtte vennerne sande at økonomidelen ville ende med at tage uforholdsmæssig lang tid og fjerne fokus fra kerneforretningen.

Et tæt samarbejde

Sparekassen henviste TURTLE til os og de fik tilknyttet Sebastian Bøving Jacobsen, fra ØENS Virksomhedsadministration, som fast kontaktperson.

Esben udtaler: Efter vi påbegyndte vores samarbejde med ØENS, har vi fået et bedre overblik over vores økonomi. Derudover har denne konstellation også været særdeles tidsbesparende, så vi nu kan fokusere på de områder af vores virksomhed, hvor vi har vores kompetencer. I forbindelse med kundeoprettelsen hos ØENS har vi fået adskillige systemer opsat via vores kontaktperson Sebastian, der samtidigt skaber tryghed og ekstraordinær god service i dagligdagen. Sebastian formår at rådgive og informere i øjenhøjde, samt i et sprog der er til at forstå for os, der ikke har en revisoruddannelse. Dette er højt værdsat.”

Sebastian skræddersyede et tilbud til dem. Det betyder at ØENS Virksomhedsadministration nu varetager – stort set – hele TURTLEs økonomifunktion, herunder:

 • Lønkørsel
 • Bogføring og budgetopfølgning på månedlig basis
 • Indberetning af moms mv.
 • Løbende sparring med ledelsen

Derudover har ØENS Virksomhedsadministration hjulpet med følgende:

 • Implementeret en række nye systemer, der har gjort bogføringen nemmere
 • Oprydning og gennemgang af bogholderi
 • Udarbejdet drifts- og likviditetsbudget

Det betyder at Esben og TURTLE ApS i dag, har fået frigivet tid til dét, der reelt skaber glæde og værdi for dem og virksomheden.

Men hvorfor er det egentligt vigtigt at have styr på eks. drifts- og likviditetsbudget, hvis en SMV-virksomhed skal hæve kassekreditten?

Det har Tonny fra Sparekassen Danmark en klar holdning til: ”For os giver det ekstra tryghed i forhold til bl.a. likviditetsstyring, at der er styr på den løbende bogføring. Herunder løbende opfølgning på de realiserede tal i forhold til budgetterede tal. Vi oplever ofte at likviditeten er den største udfordring for mindre virksomheder. Men ejerne har svært ved selv at danne sig et overblik over likviditeten, hvilket gør det svært for os at hjælpe med kreditter eller lån. Hvorimod, hvis virksomheden kommer med gennemarbejdede driftsbudgetter og gode likviditetsbudgetter, så er vi meget mere fleksible i forhold til at hjælpe med eks. driftskreditter – selvom virksomheden er ny og i opstartsfasen”.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte ØENS Virksomhedsadministrations specialister.

Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner
Marit Møller Damgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Marit Møller Damgaard
Virksomhedskonsulent
Frederik Abildgaard, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Frederik Abildgaard
Virksomhedskonsulent
Emil Ørting, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Emil Ørting
Virksomhedskonsulent