Derfor bør du skrive et testamente

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Der findes i dag mange forskellige familiekonstellationer med dine, mine og vores børn, og derfor kan det nemt føles som en jungle, når du vil forsøge at navigere i spørgsmålene om, hvem der arver hvem, hvornår og hvordan. Der findes selvfølgelig en arvelov, og dén vil afgøre, hvordan din arv engang bliver fordelt, hvis du ikke selv tager stilling og får udarbejdet et testamente. Men hvorfor overhovedet lave et testamente? Er arvelovens regulering ikke tilstrækkelig?

Vi har alle hørt beretninger om, hvordan familier er endt i ulykkelige situationer, fordi der opstod uenighed om en arv. Uvenskaber som disse kan undgås med ét simpelt dokument. Så simpelt er det selvfølgelig ikke, for det kan være ganske svært at forholde sig til, hvad der skal ske efter døden. Det er en ubehagelig tanke – men det kan være en aldeles kærkommen hjælp for de efterladte.

Den bedste måde at sikre sig, at ens vilje sker efter døden, er at udarbejde et testamente. Alle bør i princippet skrive et testamente, men der er selvfølgelig situationer og familiekonstellationer, hvor testamentering kan være særlig nødvendig. Det kan eksempelvis være i situationer med ugifte samlevende, enlige uden børn, personer med fast ejendom i udlandet, sammenbragte familier, forældre med mindreårige børn og forældre til adopterede børn.

Det kan være meget forvirrende og indviklet at navigere i arvereglerne, og derfor kan det være en god idé at søge råd hos en advokat med overblik over de mange regler og formalia. Et testamente skal nemlig udføres juridisk korrekt, før det kan betragtes som gyldigt. For overblikkets og sikkerhedens skyld kan det altså være en rigtig god idé at alliere sig med en advokat.

Hos ØENS står vi meget gerne til rådighed, hvis du ønsker at oprette et testamente. Vi mener, at testamente er et personligt anliggende – og derfor sætter vi hos ØENS en ære i at møde dig, der hvor du er, så vi sammen sikrer, at din arv i fremtiden vil blive fordelt efter netop dine ønsker. Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med arv og testamente, er du meget velkommen til at kontakte ØENS Advokatfirma til en uforpligtende snak.

Kontakt en af ØENS specialister

Lisa Lykke-Kielberg ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat

Derfor er advokatbistand en god idé, når du skal skilles

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er desværre velkendt, at tiden efter sommerferien og juleferien er højsæson for skilsmisser. Det er den tid på året, hvor flest ægtepar opgiver parforholdet og lader sig skille. Men udover, at en skilsmisse ofte er en følelsesmæssig vanskelig periode, kan bruddet også få konsekvenser i kroner og ører – og derfor lyder eksperters anbefaling til, hvordan man kommer økonomisk bedst igennem en skilsmisse, ofte sådan her:

”Få dig en advokat – også selvom du og din partner er gode venner. En advokat kan hjælpe dig igennem de juridiske beslutningsprocesser”

En skilsmissesituation er vanskelig på mange forskellige måder. Følelsesmæssigt, selvfølgelig. Men ikke nok med det, så er der også en masse praktiske ting, der skal overvejes og tages stilling til. Mange kaster sig ud i at udarbejde aftalerne alene. For de fleste er denne proces dog ganske vanskelig – også selvom man har bevaret det gode venskab – og vi oplever, at advokatrådgivning kan være en kærkommen hjælp i et forløb som dette.

Når du og din partner har truffet beslutningen om at blive separeret eller skilt, er der primært tre ting, I skal have afklaret og aftalt. Og som I med fordel kan lade jer rådgive omkring.

Vilkårene for selve separationen/skilsmissen
Første skridt er at ansøge om separation eller skilsmisse. I kan ansøge via borger.dk. I forbindelse med ansøgningen skal I tage stilling til, om I er enige omkring vilkårene for skilsmissen/separationen eller ej. I skal herunder beslutte jer for, hvem der skal overtage den hidtidige fællesbolig, og beslutte om der skal betales ægtefællebidrag.

Er I ikke enige, vil I blive indkaldt til vilkårsforhandling i Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen).

Bodelingen/delingen af fællesboet
Udover ansøgningen om separation eller skilsmisse skal I have foretaget en deling af jeres fællesbo, da jeres formuefællesskab nu vil ophøre. Alt skal deles i to – både aktiver, formue og gæld.

Der er i forbindelse med bodelingen flere vigtige datoer, som I skal have med i jeres overvejelser.

Børnene
Har du og din partner barn/børn, skal I også tage stilling til forældremyndighed. Derudover skal I overveje at lave aftaler omkring samvær, børnenes bopæl og børnebidrag.

En skilsmisse er ofte vanskelig nok i sig selv – både for jer som forældre og for jeres børn. Derfor er det også manges ønske at komme igennem de praktiske beslutninger så gnidningsfrit som muligt. En skilsmisse kan blive en dyr bekostelig affære. En bekymring, man i dette forløb burde være foruden.

Familieret er en spidskompetence blandt ØENS advokater, og vi står klar til at hjælpe jer igennem jeres skilsmisse. Kontakt en af ØENS specialister og hør, hvad vi kan gøre for dig og din familie.

Kontakt en af ØENS specialister

Lisa Lykke-Kielberg ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke-Kielberg
Advokat

Fremtidsfuldmagt – hvad, hvorfor og hvordan?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Ved du hvad en fremtidsfuldmagt er? Hvorfor det er en god idé at få lavet sådan én, og hvordan man gør? Nej? Så læs med i artiklen nedenfor, hvor vi guider dig til en bedre forståelse for begrebet fremtidsfuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en type fuldmagt, der først træder i kraft, hvis du som fuldmagtsgiver bliver ude af stand til at varetage dine egne interesser. Det kan for eksempel være ved demens, senilitet eller anden sygdom. En fremtidsfuldmagt er altså et dokument, der sikrer, at en (eller flere) angivne personer kan hjælpe dig med din økonomi og lignende ting, hvis du på et tidspunkt i dit liv, på grund af sygdom eller fremskreden alder, ikke længere selv kan gøre dette. Det kan for eksempel være, at du får brug for hjælp til at betale dine regninger eller til at kommunikere med kommunen – måske i forbindelse med, at du skal bruge hjemmehjælp.

Hvorfor skal jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Vi går alle og håber på, at vi indtil dén dag, hvor vi ikke længere er her, kan bevare et godt og sundt helbred. Men vi ved også alle godt, at der desværre er en risiko for, at vi bliver syge og får brug for hjælp. Og derfor er det, selvom det kan være svært at forholde sig til det, en god idé at forberede sig på situationen og oprette en fremtidsfuldmagt.

Men hvorfor skal du oprette en fremtidsfuldmagt? Er det ikke nok, at Statsforvaltningen i situationer som denne beskikker en værge til dig? Jo, i princippet er det. Det kan desværre bare være en meget lang og administrativ tung proces. Det kan tage lang tid at få udpeget en værge, og indtil da, vil der være en række ting, der ikke kan tages hånd om – på trods af, at de både er vigtige og ofte haster. Det kan eksempelvis være, at dine nærmeste ikke kan sætte dit hus til salg, selvom du ikke længere kan passe det og gerne vil flytte. Det kan også være problemer med at få regninger betalt til tiden. Ulempen ved en værge er, at det ofte ikke er en, der kender hverken dig eller din hverdag.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, har du den fulde kontrol over, hvem der skal hjælpe dig i fremtiden. Og du kan på forhånd – og i ro og mag – drøfte de forskellige forhold med dine nærmeste, så den valgte person (fuldmagtshaver) bliver klar til at varetage opgaven, den dag fremtidsfuldmagten skulle blive relevant. I kan for eksempel på forhånd lave aftaler om salg af huset, hvor du ønsker at flytte til og meget andet. I kan i det hele taget i god tid tage hånd om de mange praktiske spørgsmål, der melder sig.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du forinden tage stilling til en række forskellige forhold. Der er mange af dem, de kan være lidt vanskelige at overskue, og derfor kan advokatrådgivning være en kærkommen hjælp. En advokat vil tage sig af alt det praktiske og sørge for, at din fremtidsfuldmagt registreres korrekt. Så skal du ikke bekymre dig om det.

Skulle du fortryde eller ønske at ændre i din fremtidsfuldmagt, er dette også en mulighed. Du kan ikke rette i en eksisterende fuldmagt, men du kan oprette en ny, der erstatter den tidligere fremtidsfuldmagt. Det kan en advokat også være dig behjælpelig med.

Hvis fremtidsfuldmagten bliver nødvendig og skal sættes i kraft, skal der ske en anmodning til Statsforvaltningen, og en læge skal udarbejde en erklæring om din aktuelle helbredstilstand.

Synes du, at det lyder som en god og fornuftig idé at oprette en fremtidsfuldmagt? Så står ØENS meget gerne til rådighed, hvis du ønsker bistand i forbindelse med oprettelsen af denne. Kontakt ØENS’ advokat Lisa Lykke-Kielberg på mail lly@oadv.dk og hør, hvad vi kan gøre for dig. Så kan vi sammen sikre tryghed for din fremtid.