boafgiftsloven, søskende, advokat, øens advokatfirma

En eventuel ændring i boafgiftsloven vil gøre det billigere for søskende at arve hinanden

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I december 2023 indgik regeringen sammen med flere politiske partier en aftale om ændringer i personskatten, herunder boafgiften. Denne aftale, hvis den implementeres som planlagt, vil potentielt gøre det billigere for søskende at arve hinanden fra 2027.

Arvinger skal betale boafgift ved arv, dog med undtagelse af ægtefæller og velgørende organisationer. For visse familiemedlemmer, som børn, stedbørn, børnebørn og forældre, pålægges en boafgift på 15 %. Derudover skal fjernere familie, herunder søskende, betale en tillægsboafgift på 25 %, hvilket samlet set resulterer i en afgift på cirka 36,25% for søskende, når de arver. Denne boafgift på 15 % gælder kun for det arvede beløb, der overstiger bundfradraget, som i 2024 er på 333.100 kr. Bundfradraget gælder ikke pr. arving, men pr. dødsbo. Derfor skal børn betale 15 % afgift af den samlede arv, der overstiger 333.100 kr.

Fjernelse af tillægsboafgiften på 25%

Ifølge den nye aftale, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2027, vil søskende ikke længere skulle betale tillægsboafgiften på 25%. De vil kun skulle betale 15% af arven ud over det gradvist stigende bundfradrag, der forventes at være 375.000 kr. i 2029. Det er dog værd at bemærke, at afgiftsnedsættelsen kun gælder for søskende og ikke for nevøer og niecer ifølge den nuværende aftale.

Det er endnu ikke bekræftet, om den politiske aftale bliver gennemført, da det kun er en intention fra de involverede partier. Gennemførelsen kræver en lovændring, der skal træde i kraft for at nedsætte afgiften. Hvis lovændringen går igennem, kan det være relevant at ændre eksisterende testamenter, især hvis de er oprettet til fordel for nevøer og niecer i stedet for søskende, eller hvis du har oprettet et testamente til fordel for dine søskende og en almennyttig organisation for at spare afgift. Ændringerne kan påvirke afgiftsbeløbet, hvilket kan påvirke størrelsen af arven til dine søskende, og det anbefales at revidere testamentet i overensstemmelse hermed, især hvis der er bekymringer for fremtidig evne til at ændre det, f.eks. på grund af helbredsmæssige årsager som hjerneskade eller demens.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til den nye aftale eller brug for hjælp til at ændre eksisterende testamente, er du velkommen til at kontakte advokat Mette Bozard Larsen på tlf. 44 45 11 21 eller mail mbl@oadv.dk

Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat

Derfor er advokatbistand en god idé, når du skal skilles

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er desværre velkendt, at tiden efter sommerferien og juleferien er højsæson for skilsmisser. Det er den tid på året, hvor flest ægtepar opgiver parforholdet og lader sig skille. Men udover, at en skilsmisse ofte er en følelsesmæssig vanskelig periode, kan bruddet også få konsekvenser i kroner og ører – og derfor lyder eksperters anbefaling til, hvordan man kommer økonomisk bedst igennem en skilsmisse, ofte sådan her:

”Få dig en advokat – også selvom du og din partner er gode venner. En advokat kan hjælpe dig igennem de juridiske beslutningsprocesser”

En skilsmissesituation er vanskelig på mange forskellige måder. Følelsesmæssigt, selvfølgelig. Men ikke nok med det, så er der også en masse praktiske ting, der skal overvejes og tages stilling til. Mange kaster sig ud i at udarbejde aftalerne alene. For de fleste er denne proces dog ganske vanskelig – også selvom man har bevaret det gode venskab – og vi oplever, at advokatrådgivning kan være en kærkommen hjælp i et forløb som dette.

Når du og din partner har truffet beslutningen om at blive separeret eller skilt, er der primært tre ting, I skal have afklaret og aftalt. Og som I med fordel kan lade jer rådgive omkring.

Vilkårene for selve separationen/skilsmissen

Første skridt er at ansøge om separation eller skilsmisse. I kan ansøge via borger.dk. I forbindelse med ansøgningen skal I tage stilling til, om I er enige omkring vilkårene for skilsmissen/separationen eller ej. I skal herunder beslutte jer for, hvem der skal overtage den hidtidige fællesbolig, og beslutte om der skal betales ægtefællebidrag.

Er I ikke enige, vil I blive indkaldt til vilkårsforhandling i Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen).

Bodelingen/delingen af fællesboet

Udover ansøgningen om separation eller skilsmisse skal I have foretaget en deling af jeres fællesbo, da jeres formuefællesskab nu vil ophøre. Alt skal deles i to – både aktiver, formue og gæld.

Der er i forbindelse med bodelingen flere vigtige datoer, som I skal have med i jeres overvejelser.

Børnene

Har du og din partner barn/børn, skal I også tage stilling til forældremyndighed. Derudover skal I overveje at lave aftaler omkring samvær, børnenes bopæl og børnebidrag.

En skilsmisse er ofte vanskelig nok i sig selv – både for jer som forældre og for jeres børn. Derfor er det også manges ønske at komme igennem de praktiske beslutninger så gnidningsfrit som muligt. En skilsmisse kan blive en dyr bekostelig affære. En bekymring, man i dette forløb burde være foruden.

Familieret er en spidskompetence blandt ØENS advokater, og vi står klar til at hjælpe jer igennem jeres skilsmisse. Kontakt en af ØENS specialister og hør, hvad vi kan gøre for dig og din familie.

Kontakt en af ØENS specialister

Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke
Advokat, associeret partner
dokument dødsbo entreprise checkliste

Fremtidsfuldmagt – hvad, hvorfor og hvordan?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Ved du hvad en fremtidsfuldmagt er? Hvorfor det er en god idé at få lavet sådan én, og hvordan man gør? Nej? Så læs med i artiklen nedenfor, hvor vi guider dig til en bedre forståelse for begrebet fremtidsfuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en type fuldmagt, der først træder i kraft, hvis du som fuldmagtsgiver bliver ude af stand til at varetage dine egne interesser. Det kan for eksempel være ved demens, senilitet eller anden sygdom. En fremtidsfuldmagt er altså et dokument, der sikrer, at en (eller flere) angivne personer kan hjælpe dig med din økonomi og lignende ting, hvis du på et tidspunkt i dit liv, på grund af sygdom eller fremskreden alder, ikke længere selv kan gøre dette. Det kan for eksempel være, at du får brug for hjælp til at betale dine regninger eller til at kommunikere med kommunen – måske i forbindelse med, at du skal bruge hjemmehjælp.

Hvorfor skal jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Vi går alle og håber på, at vi indtil dén dag, hvor vi ikke længere er her, kan bevare et godt og sundt helbred. Men vi ved også alle godt, at der desværre er en risiko for, at vi bliver syge og får brug for hjælp. Og derfor er det, selvom det kan være svært at forholde sig til det, en god idé at forberede sig på situationen og oprette en fremtidsfuldmagt.

Men hvorfor skal du oprette en fremtidsfuldmagt? Er det ikke nok, at Statsforvaltningen i situationer som denne beskikker en værge til dig? Jo, i princippet er det. Det kan desværre bare være en meget lang og administrativ tung proces. Det kan tage lang tid at få udpeget en værge, og indtil da, vil der være en række ting, der ikke kan tages hånd om – på trods af, at de både er vigtige og ofte haster. Det kan eksempelvis være, at dine nærmeste ikke kan sætte dit hus til salg, selvom du ikke længere kan passe det og gerne vil flytte. Det kan også være problemer med at få regninger betalt til tiden. Ulempen ved en værge er, at det ofte ikke er en, der kender hverken dig eller din hverdag.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, har du den fulde kontrol over, hvem der skal hjælpe dig i fremtiden. Og du kan på forhånd – og i ro og mag – drøfte de forskellige forhold med dine nærmeste, så den valgte person (fuldmagtshaver) bliver klar til at varetage opgaven, den dag fremtidsfuldmagten skulle blive relevant. I kan for eksempel på forhånd lave aftaler om salg af huset, hvor du ønsker at flytte til og meget andet. I kan i det hele taget i god tid tage hånd om de mange praktiske spørgsmål, der melder sig.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du forinden tage stilling til en række forskellige forhold. Der er mange af dem, de kan være lidt vanskelige at overskue, og derfor kan advokatrådgivning være en kærkommen hjælp. En advokat vil tage sig af alt det praktiske og sørge for, at din fremtidsfuldmagt registreres korrekt. Så skal du ikke bekymre dig om det.

Skulle du fortryde eller ønske at ændre i din fremtidsfuldmagt, er dette også en mulighed. Du kan ikke rette i en eksisterende fuldmagt, men du kan oprette en ny, der erstatter den tidligere fremtidsfuldmagt. Det kan en advokat også være dig behjælpelig med.

Hvis fremtidsfuldmagten bliver nødvendig og skal sættes i kraft, skal der ske en anmodning til Statsforvaltningen, og en læge skal udarbejde en erklæring om din aktuelle helbredstilstand.

Synes du, at det lyder som en god og fornuftig idé at oprette en fremtidsfuldmagt? Så står ØENS meget gerne til rådighed, hvis du ønsker bistand i forbindelse med oprettelsen af denne. Kontakt ØENS’ advokat Lisa Lykke på mail lly@oadv.dk og hør, hvad vi kan gøre for dig. Så kan vi sammen sikre tryghed for din fremtid.

Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke
Advokat, associeret partner
Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat

Få ro i sindet med en fremtidsfuldmagt

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Siden lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017, er antallet af fremtidsfuldmagter steget markant.

Denne formelle og lovregulerede ordning for fremtidsfuldmagter har introduceret en række fordele, da det nu er blevet betydeligt lettere at bestemme, hvem der eventuelt skal træffe økonomiske og personlige beslutninger på ens vegne i fremtiden.

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor en person giver en anden person – ofte et nært familiemedlem eller en ven – bemyndigelse til at træffe beslutninger på deres vegne, hvis de på et tidspunkt i fremtiden bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv på grund af fysisk eller mental svækkelse. Dette kan f.eks. skyldes en ulykke, sygdom eller aldersrelateret demens.

Det er afgørende at have en fremtidsfuldmagt, da den sikrer, at dine ønsker og interesser bliver varetaget, hvis du ikke længere er i stand til at gøre det selv. Uden en fremtidsfuldmagt kan dine pårørende og læger måske ikke være bekendt med dine ønsker, hvilket kan føre til uenigheder om, hvad der er bedst for dig. Dette kan medføre stress og konflikter i familien og kan også resultere i, at der træffes beslutninger, som du ikke selv ville have valgt.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, kan du selv bestemme, hvem der skal have beføjelse til at træffe beslutninger på dine vegne. Du kan også specificere, hvilke beslutninger de må træffe, og hvilke områder der er uden for deres kompetence. Dette kan f.eks. omfatte beslutninger om medicinsk behandling, økonomi eller bolig. En fremtidsfuldmagt kan også være med til at undgå en lang og omkostningsfuld retssag. Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, og du bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv, kan dine pårørende blive nødt til at anmode retten om at blive udpeget som din værge. Dette kan være en lang og kompliceret proces og kan også være meget dyrt.

Værgemål

Ved et værgemål er det i sidste ende Familieretshuset, der bestemmer, hvem der skal være din værge. Det kan enten være et familiemedlem eller en af Familieretshusets faste professionelle værger. Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, er det dig, der suverænt bestemmer, hvem der skal være fuldmægtig for dig.

Endelig er det vigtigt at huske, at du kan ændre eller tilbagekalde en fremtidsfuldmagt, hvis dine ønsker ændrer sig. Det anbefales at gennemgå din fremtidsfuldmagt regelmæssigt for at sikre, at den stadig afspejler dine ønsker og behov. Livet er dynamisk, og dine præferencer og omstændigheder kan ændre sig over tid. Ved at revidere og opdatere din fremtidsfuldmagt kan du sikre, at den forbliver relevant og effektiv.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder ikke i kraft, hvis fuldmagtsgiveren stadig er i stand til at håndtere sine økonomiske og personlige anliggender. For at aktivere fremtidsfuldmagten kræves der en medicinsk vurdering af fuldmagtsgiverens tilstand. Herefter vil Familieretshuset aktivere fremtidsfuldmagten, og det er normalt fremtidsfuldmægtigen, der skal anmode Familieretshuset om dette.

Fremtidsfuldmagt Advokat – Kontakt ØENS Advokatfirma for hjælp

En fremtidsfuldmagt kan give både dig og din familie ro i sindet. Den sikrer, at dine ønsker og interesser bliver varetaget, hvis du bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv.

Hos ØENS Advokatfirma er vi specialiserede i udarbejdelse af fremtidsfuldmagter, der er skræddersyet til dine specifikke behov. Vi hjælper dig med at overholde den formelle procedure i forbindelse med oprettelsen. Vi sikrer, at indholdet i fremtidsfuldmagten er klart, præcist og i overensstemmelse med lovgivningen. På den måde undgår du, at fremtidsfuldmagten bliver afvist.

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte ØENS Advokatfirma. Vi sikrer at fremtidsfuldmagten afspejler netop dine/jeres behov. Kontakt advokat Mette Bozard på +45 4445 1121 eller mail mbl@oadv.dk og få en snak om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer.

Tal med en specialist på området

Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat

Fremtidsfuldmagter? Har I behovet?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Mange tror, at når man er gift, så bliver man automatisk hinandens fremtidsfuldmægtige. Men det er desværre ikke tilfældet. Den eneste måde, hvorpå du kan få kontrol over, at din ægtefælle bliver din fremtidsfuldmægtige er, hvis du laver en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagter er derudover altid en fordel ift. at gøre processen med at passe på sine nærmeste – også udover en eventuel ægtefælle – nemmere og mere gnidningsfri.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et vigtigt redskab, som kan beskytte fuldmagtsgiver og dennes interesser i tilfælde af, at fuldmagtsgiver en dag skulle blive svækket, syg eller miste evnen til selv at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold. Det kan eksempelvis være i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke. En fremtidsfuldmagt er et alternativ til værgemål, da det giver fuldmagtsgiveren mulighed for selv at bestemme, hvem der skal være fuldmægtig og repræsentere fuldmagtsgiver og handle på dennes vegne, hvis der en dag i fremtiden skulle være brug for det.

Hvorfor bør man have en fremtidsfuldmagt?

Der kan være flere årsager til, at man vælger at oprette en fremtidsfuldmagt.
Først og fremmest, så bestemmer man selv, hvad fuldmagten skal indeholde. Det vil typisk være bestemmelser omkring økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold kunne som eksempel være adgang til at lave betalingsaftaler med banker eller ansøge om offentlige ydelser, mens bestemmelser om personlige forhold kunne være særlige ønsker til offentlig hjælp, herunder pleje og omsorg. Uden en fremtidsfuldmagt kan det være enormt omstændeligt at få adgang til at hjælpe sine nærmeste.

Processen

Selve ordlyden i en fremtidsfuldmagt skal være ret præcis for at undgå uhensigtsmæssige situationer. Derfor er det altid en fordel at få denne udarbejdet af en advokat. Processen for oprettelse af en fremtidsfuldmagt er derimod relativ enkel. Fuldmagten underskrives og registreres i Personbogen, hvilket giver en sikkerhed for, at der ikke opstår tvivl om fuldmagtsforholdet. På den måde sikres det, at fuldmagten fungerer efter hensigten. Når fremtidsfuldmagten er underskrevet af fuldmagtsgiveren, skal fuldmagtsgiveren møde personligt op hos en notar og bekræfte den.  

Hvem kan indsættes som fremtidsfuldmægtig?

Fuldmagtsgiver kan selv vælge, hvem man vil have som fremtidsfuldmægtig. Det er ikke et krav, at man har en bestemt relation til sin fremtidsfuldmægtig. Personen skal dog være over 18 år, ikke være under værgemål og ikke selv have en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft. Det er også muligt at have subsidiære fremtidsfuldmægtige, som kan overtage fuldmagtsforholdet, såfremt den primære fremtidsfuldmægtig ikke er i stand til at fortsætte. Man kan også vælge at have flere fremtidsfuldmægtige, som sammen eller hver for sig kan handle på ens vegne.

Som fremtidsfuldmægtig skal man handle, som fuldmagtsgiveren selv ville have gjort. Vedkommende har pligt til at bruge fremtidsfuldmagten på en måde, som skal være i overensstemmelse med fuldmagtsgiverens interesse.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Så længe fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage sine økonomiske og personlige forhold, vil fremtidsfuldmagten være uvirksom. Den vil først træde i kraft, når der er indhentet en lægelig vurdering af fuldmagtsgivers tilstand. Det er herefter Familieretshuset, som sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Det er som udgangspunkt fremtidsfuldmægtigen, der skal anmode Familieretshuset om dette.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten ophører automatisk, når fuldmagtsgiver afgår ved døden, eller når fuldmagtsgiver kommer under værgemål, medmindre værgemålet vedrører et andet forhold end fremtidsfuldmagten. Desuden kan der være enkelte forhold hos fuldmægtigen, der kan medføre, at fremtidsfuldmagten ophører, herunder blandt andet hvis fuldmægtigen selv kommer under værgemål eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft.

Kontakt ØENS Advokatfirma for hjælp

Der er en række krav til, hvordan en fremtidsfuldmagt formelt skal udfærdiges, underskrives og registreres for at den er gyldig. ØENS Advokatfirma kan bistå dig/jer hermed, så I er sikre på, at den ikke afvises.

Kontakt advokat Lisa Lykke på +45 32 46 46 38 / lly@oadv.dk eller fremtidsfuldmagt advokat Mette Bozard på +45 44 45 11 21 / mbl@oadv.dk og få en snak om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer.

Tal med en specialist på området

Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke
Advokat, associeret partner
Mette Bozard, advokat, dødsbobehandling, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Mette Bozard Larsen
Advokat

Derfor bør du skrive et testamente

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Der findes i dag mange forskellige familiekonstellationer med dine, mine og vores børn. Og derfor kan det nemt føles som en jungle, når du vil forsøge at navigere i spørgsmålene om, hvem der arver hvem, hvornår og hvordan. Der findes selvfølgelig en arvelov, og dén vil afgøre, hvordan din arv engang bliver fordelt, hvis du ikke selv tager stilling og får udarbejdet et testamente. Men hvorfor overhovedet lave et testamente? Er arvelovens regulering ikke tilstrækkelig?

Vi har alle hørt beretninger om, hvordan familier er endt i ulykkelige situationer, fordi der opstod uenighed om en arv. Uvenskaber som disse kan undgås med ét simpelt dokument. Så simpelt er det selvfølgelig ikke, for det kan være ganske svært at forholde sig til, hvad der skal ske efter døden. Det er en ubehagelig tanke – men det kan være en aldeles kærkommen hjælp for de efterladte.

Et testamente sikrer at ens vilje sker efter døden

Den bedste måde at sikre sig, at ens vilje sker efter døden, er at udarbejde et testamente. Alle bør i princippet skrive et testamente, men der er selvfølgelig situationer og familiekonstellationer, hvor testamentering kan være særlig nødvendig. Det kan eksempelvis være i situationer med ugifte samlevende, enlige uden børn, personer med fast ejendom i udlandet, sammenbragte familier, forældre med mindreårige børn og forældre til adopterede børn.

Det kan være meget forvirrende og indviklet at navigere i arvereglerne, og derfor kan det være en god idé at søge råd hos en advokat med overblik over de mange regler og formalia. Et testamente skal nemlig udføres juridisk korrekt, før det kan betragtes som gyldigt. For overblikkets og sikkerhedens skyld kan det altså være en rigtig god idé at alliere sig med en advokat.

Hos ØENS står vi meget gerne til rådighed, hvis du ønsker at oprette et testamente. Vi mener, at testamente er et personligt anliggende – og derfor sætter vi hos ØENS en ære i at møde dig, der hvor du er. Sammen vil vi sikre, at din arv i fremtiden vil blive fordelt efter netop dine ønsker. Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med arv og testamente? Så er du meget velkommen til at kontakte Lisa Lykke for en uforpligtende snak.

Kontakt en af ØENS specialister

Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke
Advokat, associeret partner