Persondataret

ØENS ADVOKATFIRMA

Persondataret

Siden den 25. maj 2018 har alle virksomheder skullet overholde EU’s persondataforordning – GDPR.

ØENS GDPR-team har betydelig erfaring med rådgivning om de persondataretlige regler. Vi har et indgående kendskab til retsreglerne, og vi kan hjælpe din virksomhed med at sikre, at I overholder kravene som følger med GDPR.

Vi har rådgivet et betydeligt antal små og mellemstore virksomheder med vores persondatapakke, så efterlevelse for jeres virksomhed er sikret, herunder udarbejdelse af databehandleraftaler, slettepolitikker m.v.

Bliver reglerne ikke overholdt er der risiko for meget store bøder.

Rådgivningspakke med henblik på fuld efterlevelse

ØENS Advokater har udviklet en GDPR-pakke ud fra vores tidligere erfaringer med GDPR-pakker til virksomheder.

Vi kan enten tilbyde en opstartspakke, hvor vi udarbejder alt relevant materiale til jeres virksomheden, således at I er compliance ift. GDPR.

Endvidere tilbyder vi et GDPR-tjek af jeres virksomhed, hvis I hidtil har haft fokus på persondatareglerne, men ønsker at vi tjekker op på jeres implementering eller hvis I ønsker, at vi tager ansvar herfor. Vi stiller vores vejledninger, skabeloner m.v. til rådighed, og så kan der tilkøbes konkret rådgivning efter behov.

ØENS Advokater samarbejder også med virksomheder, som er omfattet af kravet om en databeskyttelsesrådgiver (DPO) eller ønsker at udpege en på frivillig basis, hvorefter ØENS Advokater kan agere ekstern DPO i tæt samspil.

Vil du høre mere om vores GDPR pakkeløsninger, herunder priser m.v., er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Lisa Lykke-Kielberg.

Pligter som dataansvarlig
Brug af databehandlere og databehandleraftaler
Udformning af persondatapolitikker
Personaleadministration og HR
Rådgivning om den registreredes rettigheder
Sikkerhedskrav og håndtering af sikkerhedsbrister

Specialister på området

Tilmeld nyhedsbrev