fbpx

Persondataret

ØENS ADVOKATFIRMA

Persondataret

Siden den 25. maj 2018 har alle virksomheder skullet overholde EU’s persondataforordning – GDPR.

ØENS GDPR-team har betydelig erfaring med rådgivning om de persondataretlige regler. Vi har et indgående kendskab til retsreglerne, og vi kan hjælpe din virksomhed med at sikre, at I overholder kravene som følger med GDPR.

Vi har rådgivet et betydeligt antal små og mellemstore virksomheder med vores persondatapakke, så efterlevelse for jeres virksomhed er sikret, herunder udarbejdelse af databehandleraftaler, slettepolitikker m.v.

Bliver reglerne ikke overholdt er der risiko for meget store bøder.

Rådgivningspakke med henblik på fuld efterlevelse

ØENS Advokater har udviklet en GDPR-pakke ud fra vores tidligere erfaringer med GDPR-pakker til virksomheder.

Vi kan enten tilbyde en opstartspakke, hvor vi udarbejder alt relevant materiale til jeres virksomheden, således at I er compliance ift. GDPR.

Endvidere tilbyder vi et GDPR-tjek af jeres virksomhed, hvis I hidtil har haft fokus på persondatareglerne, men ønsker at vi tjekker op på jeres implementering eller hvis I ønsker, at vi tager ansvar herfor. Vi stiller vores vejledninger, skabeloner m.v. til rådighed, og så kan der tilkøbes konkret rådgivning efter behov.

ØENS Advokater samarbejder også med virksomheder, som er omfattet af kravet om en databeskyttelsesrådgiver (DPO) eller ønsker at udpege en på frivillig basis, hvorefter ØENS Advokater kan agere ekstern DPO i tæt samspil.

Vil du høre mere om vores GDPR pakkeløsninger, herunder priser m.v., er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Lisa Lykke-Kielberg.

Pligter som dataansvarlig
Brug af databehandlere og databehandleraftaler
Udformning af persondatapolitikker
Personaleadministration og HR
Rådgivning om den registreredes rettigheder
Sikkerhedskrav og håndtering af sikkerhedsbrister

Specialister på området

Læs ØENS artikler om persondataret her

Retten til at blive glemt

Af Kommunikation | 28. januar 2022

Har du været ude for, at personoplysninger om dig deles uden dit samtykke? Den teknologiske udvikling har gjort det let for virksomheder og privatpersoner, at få online adgang til alle typer personoplysninger – blot ved få klik. Heldigvis er det som EU-borger blevet lettere at slette personoplysninger med Persondataforordningen. Med Persondataforordningen, kaldet GDPR, indførtes sletningsretten,…

Read More

Læs mere

ØENS Whistleblowerordning

Af Kommunikation | 22. november 2021

Forslag til Lov om beskyttelse af whistleblowere Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer EU-direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). Loven medfører bl.a. en pligt for alle offentlige institutioner og arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at…

Read More

Læs mere

Overholder du hvidvaskloven?

Af Kommunikation | 22. februar 2021

Hvidvaskloven er implementeret som et led i den internationale bekæmpelse af hvidvask af penge, som stammer fra kriminalitet, samt af terrorfinansiering. Hvidvaskloven implementerer både EU´s 4. og 5. hvidvaskdirektiv samt en række internationale anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF). Hvidvaskloven pålægger virksomheder, der erfaringsmæssigt er særligt udsatte for at blive misbrugt til hvidvaskaktiviteter, en…

Read More

Læs mere
Tilmeld nyhedsbrev