Persondataret

ØENS ADVOKATFIRMA

Persondataret

Siden den 25. maj 2018 har alle virksomheder skullet overholde EU’s persondataforordning – GDPR.

ØENS GDPR-team har betydelig erfaring med rådgivning om de persondataretlige regler. Vi har et indgående kendskab til retsreglerne, og vi kan hjælpe din virksomhed med at sikre, at I overholder kravene som følger med GDPR.

Vi har rådgivet et betydeligt antal små og mellemstore virksomheder med vores persondatapakke, så efterlevelse for jeres virksomhed er sikret, herunder udarbejdelse af databehandleraftaler, slettepolitikker m.v.

Bliver reglerne ikke overholdt er der risiko for meget store bøder.

Rådgivningspakke med henblik på fuld efterlevelse

ØENS Advokater har udviklet en GDPR-pakke ud fra vores tidligere erfaringer med GDPR-pakker til virksomheder.

Vi kan enten tilbyde en opstartspakke, hvor vi udarbejder alt relevant materiale til jeres virksomheden, således at I er compliance ift. GDPR.

Endvidere tilbyder vi et GDPR-tjek af jeres virksomhed, hvis I hidtil har haft fokus på persondatareglerne, men ønsker at vi tjekker op på jeres implementering eller hvis I ønsker, at vi tager ansvar herfor. Vi stiller vores vejledninger, skabeloner m.v. til rådighed, og så kan der tilkøbes konkret rådgivning efter behov.

ØENS Advokater samarbejder også med virksomheder, som er omfattet af kravet om en databeskyttelsesrådgiver (DPO) eller ønsker at udpege en på frivillig basis, hvorefter ØENS Advokater kan agere ekstern DPO i tæt samspil.

Vil du høre mere om vores GDPR pakkeløsninger, herunder priser m.v., er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Lisa Lykke-Kielberg.

Pligter som dataansvarlig
Brug af databehandlere og databehandleraftaler
Udformning af persondatapolitikker
Personaleadministration og HR
Rådgivning om den registreredes rettigheder
Sikkerhedskrav og håndtering af sikkerhedsbrister

Specialister på området

Læs ØENS artikler om persondataret her

Overholder du hvidvaskloven?

Af Kommunikation | 22. februar 2021

Hvidvaskloven er implementeret som et led i den internationale bekæmpelse af hvidvask af penge, som stammer fra kriminalitet, samt af terrorfinansiering. Hvidvaskloven implementerer både EU´s 4. og 5. hvidvaskdirektiv samt en række internationale anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF). Hvidvaskloven pålægger virksomheder, der erfaringsmæssigt er særligt udsatte for at blive misbrugt til hvidvaskaktiviteter, en…

Read More

Læs mere

Behandler du personoplysninger – og overholder du persondataforordningen?

Af Kommunikation | 26. september 2020

En personoplysning er information, der kan henføres til en bestemt person. Dette gælder også, hvis personen kun kan identificeres, såfremt oplysningen kombineres med andre oplysninger. Uanset om du er håndværker, revisor eller andet, så modtager og opbevarer du oplysninger om dine kunder. De oplysninger kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller e-mail. Det er alle…

Read More

Læs mere

Få hjælp til håndtering af persondata

Af Kommunikation | 29. april 2020

Overholder din virksomhed persondatareglerne? GDPR har til formål at fremme beskyttelsen af persondata. Hvis virksomheder ikke efterlever persondatareglerne, er der i GDPR, persondataforordningen, hjemmel til at pålægge private virksomheder store bøder på op til 20 millioner euro eller op til 4 % af virksomhedens/koncernens globale årsomsætning – afhængig af, hvad der er højest. Overordnet om…

Read More

Læs mere
Tilmeld nyhedsbrev