Advokater specialiseret i entrepriseret

Byggeprojekter kan ofte være komplekse og omfatte processer med mange juridiske problemstillinger – og derfor tilbyder vi rådgivning inden for entrepriseret.

Hos ØENS tilbyder vi juridisk rådgivning inden for alle aspekter af et bygge- eller anlægsarbejde. Entrepriseretten er et kerneområde for os. Vores advokater bistår boligforeninger og andre bygherrer igennem alle faser i byggeprojektet fra idéoplæg til afleveringsprojekt.

Hos ØENS Advokatfirma kan alle entreprisens aktører modtage rådgivning, hvad enten det er større entreprenører, mindre håndværkervirksomheder, boligforeninger, tekniske rådgivere, ejendomsudviklere eller andre bygherrer. Vores ydelser spænder over simple gennemgange af standard-enterprisekontrakter til vejledning i de mest komplicerede detaljer i vinterbekendtgørelsen og pris- og tidscirkulæret.

ØENS Advokatfirma differentierer sig fra andre advokatfirmaer ved, at vi har den entrepriseretlige, udbudsretlige og konkurrenceretlige kompetence samlet i én funktion.

Har du brug for hjælp fra en advokat med speciale i entrepriseret? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor entrepriseret, og lad vores advokater hjælpe dig med din sag.

ØENS Juridiske Entreprenørservice

Uanset om din virksomhed er en større entreprenørvirksomhed eller en mindre håndværkervirksomhed, hjælper vi dig med det helt rigtige juridiske set-up for netop din virksomhed gennem ”ØENS Juridiske Entreprenørservice”.

Vi hjælper med at opsætte standardkontrakter tilpasset til jeres behov og står klar med hurtig og direkte juridisk rådgivning ved hverdagens små eller store juridiske udfordringer. Vi har indgående kendskab til alle juridiske forhold i en entreprenørvirksomhed, herunder AB-regler, rådgiverkontrakter, regler om vinterbyggeri, konkurrenceregler, udbudsregler mv.

Er en tvist uundgåelig, fører vi retssag, voldgiftssag eller syn og skøn for jer. Vi forsøger altid at sikre jer bedst mulig dækning for jeres udgifter til sagsomkostninger via jeres retshjælpsforsikring.

ØENS Juridiske Byggerådgivning

En af vores kernekompetencer er at hjælpe vores foreningsejendomme trygt igennem en byggesag. Gennem ”ØENS Juridiske Byggerådgivning” har vi udviklet et helstøbt koncept, som hjælper foreningen sikkert juridisk gennem en byggesag.

”ØENS Juridiske Byggerådgivning” kan også med fordel bruges af andre bygherrer som f.eks. private ejendomsudviklere.

Rådgiverforhold

Som teknisk rådgiver oplever man ofte at stå for udarbejdelse af juridiske dokumenter over for bygherren. Det kan f.eks. være rådgiveraftale, entreprisekontrakt, udbudsmateriale eller aftalesedler.

Vi hjælper med at kvalitetssikre jeres standarddokumenter, uddanne jeres medarbejdere inden for de byggejuridiske regler og er aldrig mere end et telefonopkald væk for juridisk sparring i hverdagen. Vi repræsenterer jer også ved rets- eller voldgiftssager om rådgiveransvar – hvis skulle det komme dertil.

Konkurrenceretlig compliance inden for bygge- og anlægsbranchen

Et af vores specialkompetenceområder er konkurrenceret og compliance specifikt målrettet anlægs- og byggebranchen. Vi udarbejder komplette ”compliance-programmer” til jeres virksomhed og sikrer gennem undervisning, at jeres medarbejdere er opdateret med den nødvendige viden til at kunne holde jer ude af karteller og andre konkurrencebegrænsende samarbejder.

Overtrædelser af konkurrencereglerne kan have store konsekvenser for en virksomhed. Et ”compliance-program” er derfor en god forsikring mod dén type problemer.

Udbudsregler

Det kan være fatalt at iværksætte en bygge- og anlægsopgave uden at sikre sig, at udbudsreglerne er overholdt. Grundlæggende set gælder udbudsreglerne dog kun for offentlige bygherrer, eller hvor der er offentlige penge involveret.

Vores advokater bistår alle byggeriets parter ved spørgsmål af udbudsretlig karakter i relation til byggeriet.

Undervisning

Vi underviser såvel entreprenører, bygherrer, rådgivere og foreningsbestyrelser om byggeriets regler – særligt AB-reglerne (AB 18, ABT18 og ABR18).

Vores kurser er opdelt i 3 kategorier: Gå-hjem-møder, modulkurser og halv- eller heldags virksomhedskurser.

Kontakt Johan Iversen Møller, hvis du ønsker at høre mere om ØENS kurser.

Tal med en advokat med speciale indenfor entrepriseret

Johan Iversen Møller, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat