Advokater specialiseret i Human Resource – HR

Har din virksomhed brug for hjælp til håndteringen af de udfordringer og problemstillinger, der kan opstå i arbejdet med HR og personaleforhold? Så du kan holde fokus på dét, du er bedst til – at drive din virksomhed?

ØENS Advokatfirma giver dig mulighed for at udlicitere denne opgave, hvorefter vi vil være din juridiske partner og efter dit ønske stå for alt eller dele af de ansættelsesretlige aspekter, en virksomhed møder løbende.

Vores advokater tager udgangspunkt i din virksomhed og har fokus på den fremtidige drift med en stærkt kommerciel og selskabsretlig forståelse. Vi fungerer således både som sparringspartner for de virksomheder, der råder over stærke interne HR-ressourcer, ligesom vi rådgiver og sparrer med eller tager over for de virksomheder, som ikke har en intern HR-afdeling.

HR handler om din virksomheds mest fundamentale og dyrebare værdier og om din virksomheds vigtigste ressource: medarbejderne. Jeres medarbejdere indeholder uvurderlig viden, opbygget erfaring, netværk og goodwill, som kan være yderst uerstatteligt.

Behovet for juridisk rådgivning

HR og arbejds- og ansættelsesret er et globalt og utroligt omfattende juridisk felt, som er under konstant udvikling. De danske regler inden for arbejds- og ansættelsesret bliver i stadig højere grad mere reguleret og stiller dermed store krav til nutidens arbejdsgivere, hvorfor det er essentielt at være compliant inden for dette retsområde, inden konflikterne opstår, da det alternativt kan ende med at blive en dyr affære.

Vores advokater er opdaterede på den nyeste viden inden for området og har mange års erfaring med rekruttering, udarbejdelse af ansættelseskontrakter, kunde- og konkurrenceklausuler, personalepolitikker, incitamentsprogrammer, opsigelse og lignende. Vi har dermed de nødvendige ressourcer, som kræves for at varetage denne opgave på bedste vis.

Hvordan kan vores advokater hjælpe jer?

ØENS Advokatfirma kan tilbyde at overtage hele jeres HR-afdeling og dermed al kontakt til medarbejderne eller blot dele heraf, eksempelvis:

 • Ansættelsestjek
 • Ansættelsessamtaler og udvælgelse af de rigtige kandidater
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og klausuler
 • Rådgivning vedr. overenskomstmæssige forhold
 • Rådgivning vedr. medarbejdernes retsstilling ved konkurs eller virksomhedsoverdragelse
 • Incitamentsprogrammer og bonusordninger
 • Personalehåndbøger
 • Individuelle aftaler
 • Afholdelse af fastholdelsessamtaler, MUS eller exit-samtaler i et fortroligt rum
 • Opsigelse, advarsler og bortvisning
 • Fratrædelsesaftaler
 • Politikker mod chikane, diskrimination m.v.
 • Etablering og drift af den lovpligtige whistleblowerordning
 • Ligebehandling og tvisthåndtering

Vores rådgivning kan med fordel søges på forkant for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede løsninger, men vores assistance omfatter alle spørgsmål før, under og efter ansættelsesforholdet.

Ved at være tilgængelige og have en tæt dialog med jeres virksomhed sikrer vi, at vores rådgivning er relevant, løsningsorienteret og anvendelig. I forhold til tvister er vi pragmatiske i vores tilgang med henblik på som udgangspunkt at søge løsninger på laveste konfliktniveau. Vi har dog også bred erfaring med at føre retssager for de almindelige domstole, Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet og for voldgiftsretterne inden for blandt andet kontrakthåndtering, forskelsbehandling, diskrimination, tvister mv.

ØENS Advokatfirma kan samtidig tilbyde at bistå jer inden for GDPR og databeskyttelse, som ligger tæt op ad arbejds- og ansættelsesret.

Tal med en advokat med speciale indenfor HR

Lisa Lykke-Kielberg, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Lisa Lykke
Advokat, associeret partner
Maria Melissa Schneider, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Maria-Melissa Schneider
Advokatfuldmægtig