Køb og salg af ejerlejlighed

Køb af en ejerlejlighed er en investering for fremtiden. Derfor er der flere ting, der er vigtige at huske på. Få en boligadvokat med på råd.

Når du overvejer at investere i en ejerlejlighed, er det vigtigt at forstå, at dette er en langsigtet beslutning med flere faktorer at tage hensyn til end ved et almindeligt huskøb. Selvom nogle aspekter af ejerlejlighedskøb minder om huskøb, er der stadig væsentlige forskelle, der kan påvirke din investering og din fremtidige livskvalitet.

En af de afgørende forskelle ved køb af en ejerlejlighed er, at der normalt ikke udarbejdes tilstandsrapporter for den enkelte ejerlejlighed, hvilket kan føre til usikkerhed omkring tilstanden af den specifikke ejerlejlighed og de tilhørende vedligeholdelsesomkostninger og risici. Det er derfor vigtigt at have en erfaren boligadvokat med på råd, da vi kan rådgive dig om de forskellige aspekter af ejerlejlighedskøb og give dig tryghed og sikkerhed i handlen.

Vi vil gennemgå ejerforeningens regnskaber, budgetter og referater fra generalforsamlinger, da økonomien og driften af ejerforeningen har stor betydning for din økonomi og livskvalitet. Vores boligadvokater vil sikre sig, at ejerforeningen er solid og velkørende, så du kan føle dig tryg i din investering.

Desuden vil vi tage os af den finansielle del af handlen, herunder tinglysning af sikkerhed til ejerforeningen eller overtagelse af eksisterende sikkerhed via ejerpantebrev, så dine interesser er beskyttet i handlen.

I alt taget er køb af en ejerlejlighed en beslutning, der kræver omhyggelig overvejelse og grundig rådgivning fra en erfaren boligadvokat. Ved at indhente den nødvendige information og rådgivning kan du sikre dig en investering for fremtiden med større sikkerhed og tryghed i handlen.

Har du spørgsmål til en boligadvokat med speciale inden for køb og salg af ejerlejlighed? Kontakt en af ØENS boligadvokater, og lad os hjælpe dig med din sag.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Har du hos en ejendomsmægler fundet et hus eller en lejlighed, som du er interesseret i, og ønsker du at benytte dig af advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? I så fald bør du enten underskrive købsaftalen med advokatforbehold eller vente med at underskrive, til du har søgt rådgivning hos en advokat. Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om dette. Uden forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke kunne frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uhensigtsmæssige betingelser eller forbehold forbundet med ejendommen eller købsaftalen.

Såfremt vi på baggrund af en gennemgang af købsaftalen samt de dertilhørende dokumenter anbefaler, at du ikke køber boligen grundet konkrete omstændigheder, kan vi med henvisning til advokatforbeholdet frigøre dig fra købsaftalen uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Advokatforbeholdet fungerer således ikke som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der er forbundet med en godtgørelse på 1% af købesummen.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter. Vi tilbyder rådgivning herom, for at sikre at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe. Som en del af rådgivningen gennemgår vi og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet.

Mangler / fejl ved ejendommen

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring, skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen samt sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Praktiske forhold

Vi håndterer kontakten til og drøftelser med mægler/administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og dennes bankrådgiver.

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc.

Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse til tinglysningsretten.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi modtager, og af al korrespondance i sagen.

Øvrige forhold

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente, samejeoverenskomst samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Boligadvokat med speciale indenfor køb og salg af ejerlejlighed

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat (L), associeret partner
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær
Jakob Holst Nyvold, erhvervsjuridisk fuldmægtig, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jakob Holst Nyvold
Erhvervsjuridisk fuldmægtig