Naboret og hævd

Har du udfordringer med din nabo? Er der opstået en tvist, rådgiver vi dig gennem forløbet

Skelforretninger

Opstår der uenighed mellem dig og din nabo, eller er der tvivl om, hvor skellet for jeres ejendomme er placeret, kan man afholde en skelforretning. Det foregår ved, at en landinspektør bestilles til at afmærke skellet ifølge matrikelkortet og ved at indkalde ejendomsejerne, naboer, tidligere ejere og andre, der kan give deres forklaring vedrørende ejendommens skel. Når landinspektøren har afmærket skellet, kan landinspektøren tage stilling til, om skellet skulle have flyttet sig pga. hævd.

Det er værd at bemærke, at skelforretninger ikke er helt billige. Derfor anbefaler vi her hos ØENS, at du får advokatbistand ved sådanne sager, der drejer sig om naboret og skel. Hos ØENS kan vi ved skelforretninger bl.a. hjælpe med at søge retshjælpsdækning eller dækning hos statsforvaltningen samt rådgivning og håndtering af hele proceduren for skelforretningen.

Naboret

Naboret omfatter regler og bestemmelser om forholdet mellem naboer og deres ejendomme. Det omfatter regler om ejendomsgrænser, adgang til ejendomme, brug af ejendommene, og lignende. Naboret omfatter også regler om tvister mellem naboer, herunder regler om håndtering af konflikter og tvister. Det omfatter også regler for, hvordan tvister kan afgøres gennem retten.

Hævd

Hævd er en særlig ret til et område, der opstår, når den ene part retsstridigt har benyttet et areal uden at have været berettiget til det. Og uden at naboen har forhindret denne benyttelse. For at der kan være tale om hævd, skal der som udgangspunkt have været udøvet denne form for råden i mere end 20 år, hvilket oftest sker ved, at et hegn, en hæk eller nogle gange en bygning har været placeret hen over skellet.

I andre tilfælde kan der være tale om hævd i form af færdsel, hvis man i længere tid har benyttet et areal til færdsel. I så fald skal man have benyttet arealet retsstridigt i alderstid, hvilket betyder “så længe, at ingen kan huske, at det har været anderledes”. Dette fastsættes normalt til cirka. 40-50 år.

Hos ØENS har vi stor erfaring med at føre hævdssager. Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor fast ejendom, og lad os hjælpe dig med din sag.

Tal med en advokat med speciale indenfor naboret og hævd

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Advokatfirma
Fabiano Lusso
Advokatfuldmægtig