ØENS Advokatfirma strafferet

Erfarne advokater inden for strafferet

Bliver du involveret i en straffesag som sigtet/tiltalt eller forurettet, tilbyder ØENS strafferetsadvokat den bedst mulige rådgivning og hjælp.

ØENS Advokatfirma repræsenterer klienter i straffesager og sikrer professionel juridisk støtte gennem hele retssystemet. Vi har ekspertise inden for strafferetspleje og er dedikerede til at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter.

Strafferet er den del af retsvæsenet, der omhandler regler og bestemmelser for straf og strafudøvelse. Det omfatter også reglerne for, hvordan straffesager skal håndteres og afgøres i retssystemet, samt reglerne for, hvordan straffe skal gennemføres og eksekveres. Strafferet omfatter også reglerne for, hvem der kan straffes og under hvilke omstændigheder, samt reglerne for hvilke straffe der kan pålægges for forskellige former for kriminalitet.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt en af ØENS advokater inden for strafferet og lad os hjælpe dig med din sag. Vores advokater er dedikerede til at forsvare dine rettigheder og sikre retfærdighed gennem hele retssystemet.

Forsvarer

En forsvarer er en advokat, der er uddannet i at forsvare en person, der er tiltalt i en retssag. Hvis du har brug for en forsvarer inden for strafferet, kan ØENS Advokatfirma tilbyde kompetent assistance.

Vores erfarne forsvarer specialiserer sig i strafferet og kan støtte dig på flere måder, hvis du er tiltalt for en forbrydelse. Vi guider dig gennem anklagerne og de gældende love i din sag, samler beviser og vidner til at styrke din position. Desuden forhandler vi med anklagemyndigheden om mulige aftaler, herunder strafnedsættelse eller nedjustering af anklager.

Under retssagen præsenterer vi effektive beviser og argumenter for dit forsvar. Vores forsvarer hjælper dig også med at forstå retssalens regler og procedurer samt, hvordan du bedst opfører dig under retssagen.

Efter retssagen hjælper vores forsvarer dig med at vurdere dine muligheder, herunder appel eller benådning. Det er vigtigt at huske, som sigtet har du ret til forsvarerbistand, og når du er tiltalt, er det afgørende at have en forsvarer. Du kan selv vælge din advokat som forsvarer.

  • Vigtigt at huske: Som sigtet, har du krav på forsvarerbistand. Bliver du tiltalt, skal du have en forsvarer. Du bestemmer selv, hvilken advokat, man ønsker som forsvarer.

Vores forsvarere beskikkes af retten, og udgiften til forsvarsadvokaters honorar fastsættes efter landsretternes timetakster, uanset valg af forsvarer. Forsvarerens honorar udbetales af retten, og ved frifindelse afholder statskassen udgifterne til forsvareren. Ved dom kan retten kræve, at du refunderer statskassens udgifter til forsvareren.

Det er afgørende at have en erfaren og kompetent forsvarer ved din side, når du står tiltalt for en forbrydelse. Vores advokat Anders Larsen kan hjælpe dig med at forstå og navigere i det komplekse retssystem, og han vil arbejde hårdt for at sikre det bedst mulige resultat i din sag. Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt ØENS Advokatfirma, og lad os være din pålidelige partner i retssager inden for strafferet.

Beneficeret forsvarer

En beneficieret forsvarer, også kendt som en forsvarer udpeget af staten, er en advokat, der ansættes af staten for at forsvare personer, der ikke har økonomisk mulighed for at betale for en advokat. Dette system er designet til at sikre, at alle, der er sigtet for en forbrydelse, har adgang til retfærdig retssikkerhed, uanset deres økonomiske situation.

Advokat Anders Larsen har siden 2007 været udpeget som beneficeret forsvarer. Han håndterer et bredt spektrum af straffesager for klienter, der henvises af retten eller selv vælger Anders som deres forsvarer.

ØENS tilbyder omfattende forsvarerbistand baseret på mange års erfaring med håndtering af straffesager fra begyndelsen, herunder anmeldelse, afhøringer hos politiet eller i grundlovsforhør, til afslutningen af sagen ved påtaleopgivelse eller i retten.

Vores mål er at opnå frifindelse eller den lavest mulige straf for vores klienter, og vi lægger stor vægt på at sikre, at retssystemet fungerer retfærdigt for alle. Har du brug for kvalificeret forsvar, er ØENS Advokatfirma klar til at hjælpe dig gennem hele processen. Kontakt os, og lad os være din pålidelige partner i straffesager.

Bistandsadvokat

Hvis du er forurettet i en straffesag, har du ofte ret til advokatbistand, som finansieres af statskassen. ØENS Advokatfirma tilbyder professionel assistance til forurettede ved at yde rådgivning og vejledning i forbindelse med afhøringer hos politiet, retssager og fremsættelse af erstatningskrav under straffesager.

Som bistandsadvokat vil vi være til stede under afhøringer og i retten for at sikre, at du bliver behandlet korrekt og i overensstemmelse med reglerne af alle parter. Vi vil også bistå med fremsættelsen af dine erstatningskrav i retten eller senere overfor Erstatningsnævnet for voldsofre.

Vores erfarne bistandsadvokater har ekspertise inden for strafferet og vil arbejde hårdt for at sikre dine rettigheder og interesser som forurettet. Har du spørgsmål eller behov for bistand, er ØENS Advokatfirma her for at støtte dig gennem hele processen. Kontakt os, og lad os være din pålidelige partner i straffesager.

Tal med en advokat med speciale indenfor strafferet

Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat (L), associeret partner
Henrik Karl Nielsen, advokat, ph.d., øens advokatfirma
Advokatfirma
Henrik Karl Nielsen
Advokat (H), ph.d.
Jesper Lett, advokat, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jesper Lett
Advokat