moms, momsindberetning, virksomhed, bogføring, revisor, regnskab, øens virksomhedsadministration

Advokater til rådgivning for startups og iværksættere

Når en startup virksomhed skal starte op og påbegynde sin rejse, er der mange juridiske overvejelser at forholde sig til. 

Hos ØENS Rådgivningshus forstår vi vigtigheden af en velovervejet og skræddersyet start på din virksomhedsrejse. Vores ekspertise sikrer, at du undgår de typiske faldgruber, mens vi sammen skaber et solidt fundament for din forretning.

Alt for ofte ser vi iværksættere, der haster igennem opstartsfasen uden en dybdegående vurdering af den optimale selskabsstruktur eller udarbejdelsen af de nødvendige aftaler. Dette kan være afgørende for din virksomheds fremtidige succes. Vi fokuserer derfor på vigtige områder som ejeraftaler, leverandøraftaler og ansættelseskontrakter.

Når det gælder de juridiske aspekter af at starte en virksomhed, er det essentielt at konsultere en specialist. Vores team står klar til at assistere dig i vigtige beslutninger, såsom valg af selskabsform, kapitalkrav, nødvendig dokumentation og registreringer. Kontakt Sebastian Bøving Jacobsen på sbj@oadv.dk eller 3246 4636, for en drøftelse af din situation.

Startup & andre selskabsstiftelser – ”Opstartspakke”

For at opnå en vellykket start og undgå de almindelige faldgruber i virksomhedsopstarten, er det essentielt med et klart overblik og en velovervejet tilgang. Derfor tilbyder vi specialiseret rådgivning for at navigere i de komplekse juridiske aspekter af virksomhedsopstart. Vores specialister kan bistå med afklaring af følgende spørgsmål:

 • Hvilken selskabsform skal jeg vælge?
 • Hvad er kapitalkravet?
 • Hvilke dokumenter er nødvendige?
 • Hvilke formalia skal iagttages?
 • Hvilke registreringer er nødvendige?

ØENS specialister hjælper dig med at få den mest hensigtsmæssige opstart og udarbejder alle nødvendige dokumenter.

Vi tilbyder en startup-pakke, der omfatter følgende:

 • Indledende møde med en advokat/jurist af op til 1 times varighed
 • Gennemgang af selskabsform, selskabsstiftelse, ejeraftaler m.v.
 • Udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter, såsom:
  • Vedtægter for det nye selskab
  • Generalforsamlingsreferat for stiftelsen
  • Udarbejdelse af ejerbog
 • Registrering af selskabet i det Centrale Virksomhedsregister, herunder registrering af legale og reelle ejere
 • Udarbejdelse af individuel tilpasset ejeraftale mellem kapitalejerne, hvis der er flere ejere i selskabet
 • Forretningsorden for evt. bestyrelse
 • Direktørkontrakt(er) og andre relevante ekspeditioner for stiftelse
 • Gennemgangsmøde med advokat/jurist af 1 times varighed efter udarbejdelse af relevante dokumenter samt signing heraf på mødet,

Ved yderligere behov for rådgivning tilbyder vi konkurrencedygtige priser og skræddersyede løsninger, herunder ansættelsesaftaler, leverandørkontrakter, persondatapolitikker og meget mere.

Tilbud kan gives på specifikke opgaver, såsom:

 • Ansættelsesaftaler
 • Leverandørkontrakter
 • Almindelige forretningsbetingelser
 • Inkasso
 • Regelsæt for overholdelse af persondata, herunder tekst til hjemmesider m.v.
 • Lejekontrakter
 • Leasing
 • Håndtering/registrering af immaterielle aktiver
 • Entreprisekontrakter
 • Generelt tilbud på virksomhedsadministration.

Ved køb af startpakken modtager du fremover også gratis vores nyhedsbreve (mails) om relevant nyt inden for virksomheds- og selskabsjura.

Behovet for juridisk rådgivning

Løbende lovændringer

Selskabsretten er et felt præget af konstante ændringer, både i forhold til EU-forordninger og tilpasninger til erhvervslivet. Derfor øges behovet for juridisk bistand, både ved opstart af en virksomhed og ved løbende revision af virksomhedens regelsæt.

Et tydeligt eksempel på selskabsrettens udvikling er, at man i 2014 indførte muligheden for at stifte et ApS på særlige vilkår for blot én krone, benævnt et Iværksætterselskab (IVS). Denne mulighed blev afskaffet i 2019, hvilket betød, at nye IVS’er ikke længere kunne stiftes, og at eksisterende IVS’er skulle omregistreres senest d. 15. oktober 2021. For at støtte startups og iværksætteri nedsatte man kapitalkravet til et ApS til 40.000 kr.

Vigtige aftaler/dokumenter og registreringer

Det er afgørende at have aftaler på plads, enten før eller senest i forbindelse med opstarten af virksomhedens drift. For virksomheder med flere ejere er det essentielt at etablere interne spilleregler i ejerkredsen, som typisk fastsættes i en ejeraftale. Desuden er selskabets vedtægter centrale, da de udgør selskabets regelsæt og fundament.

Vedtægterne skal være i overensstemmelse med selskabslovgivningen og udgør en essentiel del af det selskabsretlige hierarki. Derfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af disse.

Det er også vigtigt at udarbejde en ejerbog, som dokumenterer hvem der er virksomhedens kapitalejere og panthavere, samt deres respektive ejerandele. Selvom virksomheder kan vælge, hvordan ejerbogen føres, anbefales det at få rådgivning for at sikre overholdelse af alle formalia. I forbindelse hermed skal virksomheder være opmærksomme på korrekt registrering af både legale og reelle ejere, hvilket er et lovkrav for at fremme transparens i danske virksomheders ejerstruktur og forebygge skattesvig og økonomisk kriminalitet.

Yderligere vigtige dokumenter for startups omfatter forretningsorden for bestyrelsen og eventuelt direktionen, som fastsætter reglerne for ledelsens håndtering af virksomhedens drift. Derudover bør der udarbejdes direktørkontrakt(er), der specificerer direktørens roller, ansvar, rettigheder og forpligtelser.

Finansieringsbehov

Som startup er det afgørende at vurdere virksomhedens finansieringsbehov. Kravene til finansiering varierer betydeligt afhængigt af virksomhedstypen. ØENS Rådgivningshus tilbyder at drøfte passende finansieringsmuligheder baseret på dine specifikke behov.

En gennemgang af din virksomhed er både relevant for nye såvel som allerede eksisterende selskaber

Der er mange overvejelser og juridiske skridt, der er nødvendige for at sikre det rette setup og de korrekte spilleregler i din virksomhed. Manglende overholdelse af formalia kan have alvorlige konsekvenser, især over for offentlige myndigheder.

ØENS Advokatfirma kan sikre, at din virksomhed etableres korrekt og med de bedste forudsætninger for en vellykket opstart og drift.

For allerede etablerede virksomheder tilbyder vi gennemgang af eksisterende setup, kontrakter, og standardbetingelser. En sådan gennemgang er essentiel for at optimere din virksomheds drift, sikre klarhed over dine aftaler og holde styr på selskabsforhold.

Administration af egen virksomhed

At drive en virksomhed kræver mere end blot at fokusere på produktet; administrationen skal også være på plads.

Mange iværksættere frygter de administrative opgaver såsom at betale skat, føre regnskab og indberette moms. Heldigvis er dette sjældent så overvældende, som det kan synes i begyndelsen.

95 % klares af et godt bogholderi

Med et effektivt bogholderi kan op mod 95 % af de administrative udfordringer håndteres. Grundlaget for god regnskabsføring indebærer:

 • At indsamle bilag for alle aktiviteter.
 • At organisere bilagene i et ringbind eller et online regnskabsprogram.
 • At bogføre bilagene i et regnskabsprogram kontinuerligt.
 • At udtrække rapporter fra regnskabsprogrammet og indbetale indsamlet moms for perioden.
 • At gennemgå rapporterne regelmæssigt for at vurdere virksomhedens økonomiske tilstand.

For at undgå besværet med disse opgaver, tilbyder ØENS Virksomhedsadministration sin ekspertise, som er til stor fordel for enhver startup eller mindre virksomhed. Vores ydelser inkluderer:

 • Startup-pakke
 • Løbende virksomhedsadministration
 • Diverse ad-hoc-opgaver

Med ØENS Rådgivningshus ved din side er du sikret en professionel partner, der kan hjælpe med at navigere i de mange aspekter af virksomhedsstyring og -udvikling. Vi er her for at sikre, at du kan fokusere på det, du gør bedst – at styrke din virksomhed.

Tal med en advokat med speciale indenfor startup

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner