ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Køb og salg af andelsbolig

Køber du en andelsbolig er der tale om en boligsituation, som adskiller sig fra andre.

Når du køber en andelsbolig køber du nemlig ikke en fast ejendom, men en andel af en forening med en dertilhørende brugsret til en lejlighed. En andelsbolig kan derfor ikke bare frit anvendes, men er underlagt flere regler, bl.a. fra selve foreningen om, hvad man må foretage sig af ombygninger eller hvordan man skal opføre sig, men også regler fra det offentlige omkring prisfastsættelsen på andelsboligen. Det er derfor altid en god ide at have en advokat med på råd, når man køber en andelsbolig.

Vi efterser fastsættelsen af købesummen ud fra foreningens regnskaber og kontrollerer beregningerne af købesummen. Klik her for at se infografik for, hvordan prisen fastsættes på andelsboliger.

Ud fra vores kendskab til markedet foretager vi en vurdering af foreningens værdiansættelse af andelen og sammenholder med lignende ejerboliger. Dette tager udgangspunkt i foreningens nøgletal, som vi gennemser og sammenholder med regnskaberne for andelsforeningen.

Har du spørgsmål inden for køb og salg af andelsbolig? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor fast ejendom, og lad os hjælpe dig med din sag.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Har du hos en ejendomsmægler fundet et hus eller en lejlighed, som du er interesseret i, og ønsker du at benytte dig af advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? I så fald bør du enten underskrive købsaftalen med advokatforbehold eller vente med at underskrive, til du har søgt rådgivning hos en advokat. Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om dette. Uden forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke kunne frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uhensigtsmæssige betingelser eller forbehold forbundet med ejendommen eller købsaftalen.

Såfremt vi på baggrund af en gennemgang af købsaftalen samt de dertilhørende dokumenter anbefaler, at du ikke køber boligen grundet konkrete omstændigheder, kan vi med henvisning til advokatforbeholdet frigøre dig fra købsaftalen uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Advokatforbeholdet fungerer således ikke som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der er forbundet med en godtgørelse på 1% af købesummen.

Andelsboligadvokat – Få professionel rådgivning til din andelsbolig

ØENS Advokatfirma tilbyder professionel rådgivning til dig, der bor i en andelsbolig eller overvejer at købe en. Vores erfarne andelsboligadvokater står klar til at hjælpe dig med alle juridiske spørgsmål vedrørende din andelsbolig.

Vi kan hjælpe dig med alt fra køb og salg af andelsboliger til tvister med foreningen eller naboer. Vores ekspertise dækker alle aspekter af andelsboligloven, herunder vedtægter, ejerforeningsloven og boligreguleringsloven.

Vi ved, hvor vigtigt det er for dig at føle dig tryg i din boligsituation, og derfor arbejder vi altid for at finde den bedste løsning for dig og dine interesser. Vi sørger for at holde dig opdateret gennem hele processen og sikrer, at du forstår dine rettigheder og pligter som andelshaver.

Hvad gør andelsboliger unikke sammenlignet med andre typer boliger?

Andelsboliger vs. ejerboliger

Når du køber en andelsbolig, køber du reelt set en andel af foreningens samlede formue. Dette sker ved, at du betaler et indskud til foreningen, som herefter betaler sælgeren det beløb med fradrag af eventuelle mellemværender. Du får brugsret til en bestemt bolig i andelsforeningen, men ejendommen ejes af foreningen, hvilket adskiller det fra at eje en ejerbolig.

Mange køber fast ejendom som en investering, i håb om at dens værdi vil stige over tid. Men prisen på en andelsbolig er ikke et udtryk for dens markedsværdi, i modsætning til ejerlejligheder. Det skyldes, at værdien af en andelsboligforening fastsættes ud fra en fastsat andelskrone, som bestemmes af flere faktorer, inklusiv foreningens gæld, de oprindelige indskud og ejendommens værdi. Derfor kan du ikke selv bestemme salgsprisen på din andelsbolig.

Andelsboliger vs. lejeboliger

Forholdet mellem foreningen og andelshaveren minder om forholdet mellem en udlejer og lejer. Men i modsætning til lejere har andelshavere en andel i foreningen. Dog er der også en risiko forbundet med at være andelshaver, da man som regel hæfter for foreningens fælles gæld med sit indskud, hvilket en lejer ikke gør. Andelsboliger placerer sig imellem lejeboliger og ejerboliger, og der er flere ligheder mellem andelsboliger og ejerboliger.

Fordele og ulemper ved andelsbolig

Hvad er fordelene ved at købe en andelsbolig?

Andelsboliger er generelt billigere at købe og bo i, da de månedlige boligafgifter ofte er lave, og der er fastsat maksimumregler for andelsværdien. Andelshavere indgår tilmed i et fællesskab med andre andelshavere og kan sammen træffe beslutninger om forbedringer i andelsboligforeningen, fællesarealerne mv. Derudover er der mange ældre andelsboligforeninger, der værdsætter solidaritet og fællesskab.

Hvad er ulemperne ved at købe en andelsbolig?

Andelshavere ejer ikke deres bolig – i samme omfang – som ejerboligsejere, og hvis foreningen kommer i økonomiske vanskeligheder, kan det betyde, at andelshaverne hæfter med deres indskud. Andelshavere kan også i visse tilfælde hæfte personligt og med hele deres formue for en del eller hele foreningens gæld. Det er derfor vigtigt at forstå foreningens økonomi og juridiske aspekter før køb og at være opmærksom på, hvordan man præcis hæfter ifølge vedtægterne. Opstår der økonomiske problemer, kan det få store økonomiske konsekvenser for andelshaveren.

Vores dygtige boligadvokater står klar til at hjælpe med at afklare de juridiske aspekter og sikre, at du er godt rustet til at træffe den rigtige beslutning omkring køb eller salg af en andelsbolig. Kontakt os allerede i dag for at få den bedst mulige rådgivning.

Andelsboligforeningen

Når du overvejer at købe en andelsbolig, er det vigtigt at undersøge andelsboligforeningens økonomi. Du bør kigge nærmere på både foreningens gæld og dens formue. Dette kræver økonomiske overvejelser, og det er her, professionel rådgivning kan være særligt vigtig. Det er også vigtigt at være opmærksom på foreningens kreditorer samt vedligeholdelsesplanen og ejendommens vurderingsmetode. Derudover bør du undersøge, hvilken type lån foreningen har og hvordan det påvirker købers hæftelse ved en eventuel konkurs.

Andelsboligloven og foreningens vedtægter

Reglerne for forholdet mellem andelsboligforeningen og dens medlemmer er fastsat i Andelsboligloven. Det er foreningens medlemmer, der fastlægger vedtægterne for foreningen, og det er disse regler, der skal overholdes i foreningens drift. Andelsboligforeningerne er underlagt Andelsboligloven, som fastsætter rammerne for handel med andelsboliger og regler for, hvad de må koste. Loven fastslår også, hvilke dokumenter en køber har ret til at få udleveret i forbindelse med handlen.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og rådgivning herom, for at sikre at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe.

Som en del af rådgivningen gennemgår og rådgiver vi omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen

Når man ønsker at købe en andelsbolig, er det vigtigt at have en god forståelse af de overordnede rammer for en sådan handel, herunder prissætning af andelsboligen, som er fastlagt i andelsboligloven.

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over de forskellige lån, vedtægter, regnskaber og ejendommens værdi i forbindelse med køb af en andelsbolig. Vores andelsadvokater kan give dig rådgivning gennem hele købsprocessen, herunder juridisk rådgivning omkring købsaftalens indhold (samt hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet) og betydning, finansiering og forsikring. Vi tager os også af alt papirarbejdet ved køb af andelsbolig, så du kan føle dig tryg og sikker i hele købsprocessen.

Mangler / fejl ved ejendommen

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring, skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen samt sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Praktiske forhold

Vi håndterer kontakten til og drøftelser med mægler/administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og dennes bankrådgiver.

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc.

Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse til tinglysningsretten.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi modtager, og af al korrespondance i sagen.

Advokatrådgivning i forbindelse med salg af din andelsbolig

Salg af en andelsbolig indebærer en række juridiske og formelle aspekter, som det kan være en udfordring at navigere i. Hos ØENS Advokatfirma er vi specialiseret i rådgivning af køb og salg af andelsboliger og kan hjælpe dig som sælger igennem hele salgsprocessen for at sikre den bedst mulige handel.

Vi tilbyder en tryg proces fra A-Z på boligsalget med vores kompetente andelsbolig rådgivning. Vores viden og erfaring sikrer dig den bedste bolighandel, uanset om du er køber eller sælger. Derfor opfordrer vi dig til at tage os med helt fra starten – allerede inden du sætter din andelsbolig til salg eller begynder at lede efter en andelsbolig. Kontakt os i dag og få gratis salgsrådgivning af vores specialiserede andelsbolig advokater.

Øvrige forhold

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente, samejeoverenskomst samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Advokat med speciale indenfor køb og salg af andelsbolig

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat (L), associeret partner
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær
Jakob Holst Nyvold, erhvervsjuridisk fuldmægtig, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jakob Holst Nyvold
Erhvervsjuridisk fuldmægtig