Boligforeninger

ØENS ADVOKATFIRMA

Boligforeninger

ØENS Advokatfirma har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med ØENS Ejendomsadministration, hvilket giver en række fordele for beboerne og bestyrelserne i de ejendomme, som ØENS Ejendomsadministration administrerer. Hos ØENS Advokatfirma hjælper vi således vores bestyrelser og beboere med en række dagligdags forhold, som ”lige kræver en advokat ind over”, f.eks. problemer med en larmende andelshaver, manglende betalinger, vedtægtsændringer, byggesager, gennemgang af aftaler og kontrakter med leverandører mv.

Stiftelse af ejer- og andelsboligforeninger

Stiftelse af en andelsboligforening eller en ejerforening er en ofte tidskrævende, besværlig og bekostelig affære, hvor der skal forhandles vilkår med sælger/ejer af ejendommen, finansiering af købesummen og hæftelse for den med banken og realkreditinstitut og vilkår for foreningens fremtidige virke med ejerne eller de kommende ejere og andelshavere. Vi har stor erfaring med at køre stiftelse af en andelsbolig- og ejerforening sikkert i mål.

Byggesager, ombygninger og entrepriser i boligforeninger
Bestyrelsesansvar i boligforeninger
Eksklusion fra boligforening
Regler for fremleje og korttidsudlejning
Ulovlig opkrævning af betalinger ud over huslejen

Specialister på området

Tilmeld nyhedsbrev