Entrepriseret

ØENS ADVOKATFIRMA

Entrepriseret

Byggeri kan ofte være en kompleks og omfattende proces, hvor man kan støde på mange juridiske problemstillinger, når der skal bygges nyt eller ske om- og tilbygninger.

Hos ØENS tilbyder vi derfor advokatrådgivning inden for entrepriseretten, hvorved vi målrettet rådgiver om processens forløb fra udformning og indgåelse af kontrakten, til spørgsmål og tvister om mangler eller efterfølgende ekstraarbejder. Hos ØENS kan alle entreprisens aktører modtage rådgivning, hvad enten det er entreprenører, håndværkervirksomheder eller bygherrer.

Anvendelse af advokat ved indgåelse af entreprisekontrakter

Samarbejdet mellem bygherren og entreprenøren er ved entreprisesager den vigtigste del af processen. Hos ØENS er det vores erfaring, at det gode forhold mellem disse bedst bevares ved, at der laves en udførlig kontrakt, der tager stilling til alle vigtige dele af forløbet og sørger for, at begge parter er med til at præge forløbet.

I denne forbindelse anbefaler vi derfor, at der så tidligt som muligt i forløbet tilknyttes en advokat, der kan sørge for at der bliver oprettet et velfungerende og fornuftigt kontraktgrundlag. På den måde undgås eventuelle konflikter og parter vil have fuldt indblik i hvad målet med enterprisearbejdet er.

Rådgivning ved entreprisesager
Fejl, mangler og forsinkelse ved byggeri
Ekstraarbejder
Syn og skøn
Retssager/voldgift

Specialister på området

Tilmeld nyhedsbrev