ØENS Advokatfirma strafferet

Strafferet

Bliver du involveret i en straffesag som sigtet/tiltalt eller forurettet, tilbyder ØENS strafferetsadvokat den bedst mulige rådgivning og hjælp.

ØENS Advokatfirma repræsenterer klienter i straffesager både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Strafferet er den del af retsvæsenet, der omhandler regler og bestemmelser for straf og strafudøvelse. Det omfatter også reglerne for, hvordan straffesager skal håndteres og afgøres i retssystemet, samt reglerne for hvordan straffe skal gennemføres og eksekveres. Strafferet omfatter også reglerne for, hvem der kan straffes og under hvilke omstændigheder, samt reglerne for hvilke straffe der kan pålægges for forskellige former for kriminalitet.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt en af ØENS specialister inden for strafferet og lad os hjælpe dig med din sag.  

Forsvarer

En forsvarer er en advokat, der er uddannet i at forsvare en person, der er tiltalt i en retssag.

En forsvarer fra ØENS Advokatfirma kan hjælpe dig på flere forskellige måder, hvis du er tiltalt for en forbrydelse. Først og fremmest kan vi hjælpe dig med at forstå de anklager, der er rejst mod dig, og de love, der gælder i din sag. Vi hjælper dig med at samle beviser og vidner, der kan styrke din sag. Derudover hjælper vi dig med at forhandle om en aftale med anklagemyndigheden, hvis det er muligt. Dette kan omfatte en aftale om strafnedsættelse eller at få de anklager, der er rejst mod dig, nedsat.

Under retssagen kan vi hjælpe dig med at forsvare dig selv ved at præsentere beviser og argumenter for dit forsvar. Vi kan også hjælpe dig med at forstå de regler og procedurer, der gælder i retssalen, og hvordan du skal opføre dig under retssagen.

Endelig kan en forsvarer fra ØENS Advokatfirma hjælpe dig med at forstå og overveje dine muligheder efter retssagen, herunder mulighederne for appel eller benådning.

  • Vigtigt at huske: Som sigtet, har du krav på forsvarerbistand. Bliver du tiltalt, skal du have en forsvarer. Du bestemmer selv, hvilken advokat, man ønsker som forsvarer.

Alle forsvarere beskikkes af retten. Udgiften til forsvarsadvokaters honorar fastsættes efter de samme timetakster, fastlagt af landsretterne, uanset hvilken forsvarer du vælger. Forsvarerens honorar udbetales af retten. Bliver du frifundet, afholder statskassen udgifterne til forsvareren. Bliver du dømt, kan retten bestemme, at du skal refundere statskassens udgifter til forsvareren.

Det er vigtigt at have en erfaren og kompetent forsvarer, når du er tiltalt for en forbrydelse. Vores advokat Anders Larsen kan hjælpe dig med at forstå og navigere i det komplekse retssystem. Han vil hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat i din sag.

Beneficeret forsvarer

En beneficieret forsvarer er en advokat, der er ansat af staten til at forsvare personer, der ikke har råd til at betale for en advokat. Det er et system, der er designet til at sikre, at alle personer, der er sigtet for en forbrydelse, har adgang til en fair retssag, uanset deres økonomiske situation.

Advokat Anders Larsen har siden 2007 været udpeget som beneficeret forsvarer. Han fører derfor mange straffesager for klienter, der enten henvises af retten eller selv vælger Anders som forsvarer.

ØENS tilbyder derfor forsvarerbistand på baggrund af mange års erfaring med, hvordan straffesager gennemføres fra sagens start med anmeldelse, afhøringer hos politiet eller i grundlovsforhør, til sagens afslutning ved påtaleopgivelse eller i retten.

Vi gør vores yderste for at få vores klienter frifundet eller tildelt den lavest mulige straf.

Bistandsadvokat

Er du forurettet i en straffesag, har du ofte krav på advokatbistand, som betales af statskassen. ØENS Advokatfirma bistår forurettede med råd og vejledning i forbindelse med afhøring hos politiet, i retten og med fremsættelse af erstatningskrav under en straffesag.

Som bistandsadvokat, vil vi være med dig til afhøringer og i retten, hvor vi vil hjælpe med sikre, at du under sagen behandles korrekt og efter reglerne af alle parter. Som bistandsadvokat vil vi endvidere hjælpe med at fremsætte dine erstatningskrav i retten eller senere overfor Erstatningsnævnet for voldsofre.

Tal med en advokat med speciale indenfor strafferet

Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat