Startup

Når en startup virksomhed skal starte op og påbegynde sin rejse, er der mange juridiske overvejelser at forholde sig til. 

Hos ØENS hjælper vi dig med at få overblikket over faldgruber samt at få udarbejdet et korrekt ”set up”, som passer til netop din start up virksomhed.

Ønsker du at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig og din startup eller eksisterende virksomhed? Kontakt Sebastian Bøving Jacobsen, på sbj@oadv.dk eller 3246 4636, for en drøftelse af din situation.

Startup & andre selskabsstiftelser – ”Opstartspakke”

Det er vigtigt, at du får overblikket over faldgruber og får udarbejdet et korrekt ”set up”, som passer til netop din virksomhed.

Mange går i gang med virksomhedens opstart uden at have fået en grundig gennemgang af den mest hensigtsmæssige selskabskonstruktion samt udarbejdelse af nødvendige aftaler i ejerkredsen, såvel som i forbindelse med leverandøraftaler og ansættelse af medarbejdere m.v.

Der er mange juridiske overvejelser, som kan være nødvendige at få en specialist til at hjælpe med at afklare, før du og eventuelle partnere går i gang med virksomhedens egentlige drift, for eksempel:

 • Hvilken selskabsform skal jeg vælge?
 • Hvad er kapitalkravet?
 • Hvilke dokumenter er nødvendige?
 • Hvilke formalia skal iagttages?
 • Hvilke registreringer er nødvendige?

ØENS specialister hjælper dig med at få den mest hensigtsmæssige opstart og udarbejder alle nødvendige dokumenter.

Vi tilbyder en startup-pakke, der omfatter følgende:

 • Indledende møde med en advokat/jurist af op til 1 times varighed
 • Gennemgang af selskabsform, selskabsstiftelse, ejeraftaler m.v.
 • Udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter, såsom:
  • Vedtægter for det nye selskab
  • Generalforsamlingsreferat for stiftelsen
  • Udarbejdelse af ejerbog
 • Registrering af selskabet i det Centrale Virksomhedsregister, herunder registrering af legale og reelle ejere
 • Udarbejdelse af individuel tilpasset ejeraftale mellem kapitalejerne, hvis der er flere ejere i selskabet
 • Forretningsorden for evt. bestyrelse
 • Direktørkontrakt(er) og andre relevante ekspeditioner for stiftelse
 • Gennemgangsmøde med advokat/jurist af 1 times varighed efter udarbejdelse af relevante dokumenter samt signing heraf på mødet,

Er der behov for yderligere rådgivning, finder vi selvfølgelig en god pris på den supplerende rådgivning.

Tilbud kan gives på specifikke opgaver, såsom:

 • Ansættelsesaftaler
 • Leverandørkontrakter
 • Almindelige forretningsbetingelser
 • Inkasso
 • Regelsæt for overholdelse af persondata, herunder tekst til hjemmesider m.v.
 • Lejekontrakter
 • Leasing
 • Håndtering/registrering af immaterielle aktiver
 • Entreprisekontrakter
 • Generelt tilbud på virksomhedsadministration.

Ved køb af startpakken modtager du fremover også gratis vores nyhedsbreve (mails) om relevant nyt inden for virksomheds- og selskabsjura.

Behovet for juridisk rådgivning

Løbende lovændringer

Selskabsretten er et område, der er underlagt konstante ændringer, både i relation til EU-forordninger på området samt behovet for tilpasninger til erhvervslivet. Dette øger derfor behovet for juridisk bistand både ved startup-overvejelser samt ved løbende revision af virksomhedens regelsæt.

Som et klart eksempel på selskabsrettens udvikling blev der i 2014 indført mulighed for at stifte et ApS på særlige vilkår for bare én krone, benævnt et Iværksætterselskab (IVS). Denne mulighed blev igen afskaffet i 2019 med den virkning, at der ikke længere kunne stiftes IVS’er og at alle IVS’er skulle være omregistreret pr. 15. oktober 2021.

For at støtte startup-virksomheder og iværksætteri vedtog man i forbindelse med afskaffelse af IVS-selskaber, at kapitalkravet til et ApS skulle nedsættes til 40.000 kr.

Vigtige aftaler/dokumenter og registreringer

Det er essentielt at have aftalerne på plads, før eller senest i forbindelse med opstart af driften i virksomheden. Er der flere ejere, er det således essentielt at have de indbyrdes spilleregler på plads i ejerkredsen. Disse fastsættes i ejeraftalen. Derudover skal selskabets vedtægter være tænkt igennem, eftersom disse er selskabets eget regelsæt og regulerer dette. Vedtægterne danner med andre ord grundlaget for selskabets eksistens, funktion og virke.

Vedtægterne må ikke stride imod selskabslovgivningen, men indgå som en essentiel brik i det selskabsretlige hierarki. Det er derfor vigtigt at være rådgivet ordentligt i forbindelse med udarbejdelsen af vedtægterne.

Det er tillige vigtigt at få udarbejdet en ejerbog. Ejerbogen er virksomhedens egen dokumentation for, hvem der er virksomhedens kapitalejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. Man kan selv som virksomhed beslutte, hvordan ejerbogen føres, men det tilrådes at få rådgivning, så formalia er opfyldt. I forlængelse af ejerforholdene skal du også som nyopstartet virksomhed have for øje, at der skal ske korrekt registrering af legale og reelle ejere. Dette er lovpligtigt og skal søge at skabe øget gennemsigtighed med danske virksomheders ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke bruges til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.

Øvrige dokumenter, som man som startup bør have sig for øje, er forretningsorden for bestyrelse og evt. direktion. Det er de regler, ledelsen skal efterleve i forbindelse med varetagelsen af virksomhedens ledelse.

Der bør tillige udarbejdes direktørkontrakt(er), der nærmere regulerer direktørens virke, ansvar, rettigheder og forpligtelser.

Finansieringsbehov

Som startup vil du også skulle vurdere finansieringen af din virksomhed. Kravet til finansiering er meget forskelligt afhængig af virksomhedstypen. ØENS tager i samarbejde med dig en drøftelse om hensigtsmæssige finansieringsmuligheder alt efter dine specifikke behov.

En gennemgang af din virksomhed er både relevant for nye såvel som allerede eksisterende selskaber

Der er mange overvejelser og juridiske tiltag, som er nødvendige for at få det rette setup og de rette spilleregler i din virksomhed, ligesom der kan være alvorlige konsekvenser, hvis formalia ikke opfyldes over for offentlige myndigheder, hvor det er påkrævet.

ØENS Advokatfirma kan være din garant for, at virksomheden etableres korrekt og med de bedste forudsætninger for en god opstart og drift fremadrettet.

Er du allerede etableret, vil en gennemgang af dit eksisterende setup, kontrakter, eventuelle standardbetingelser, lejeaftaler m.v. være hensigtsmæssigt i forhold til at din virksomhed strømlines, og du sikres overblik og klarhed over allerede indgåede aftaler og aktuelle selskabsforhold.

Administration af egen virksomhed

Ud over at arbejde med dit produkt skal du som selvstændig være sikker på, at administrationen i virksomheden fungerer.

De fleste iværksættere er før start bekymrede for det administrative aspekt i at skulle betale skat, lave regnskab, indberette moms og andet, som staten pålægger virksomhederne at holde styr på. Heldigvis viser det sig ikke at være slemt for langt hovedparten af nystartede virksomheder.

95 % klares af et godt bogholderi

Hvis du følger 5 trin til at lave regnskab, er 95 % af dine administrative udfordringer løst. Du skal:

 • Få bilag for alle aktiviteter
 • Samle bilagene i et ringbind – eller i et online regnskabsprogram
 • Bogføre bilagene i et regnskabsprogram mindst hver tredje måned
 • Trække rapporter ud af regnskabsprogrammet og indbetale den indsamlede moms for perioden
 • Tag brillerne på, læs rapporter og vurder om, det går godt i din virksomhed

Hvis du vil undgå besværet med virksomhedsadministration, kan ØENS Virksomhedsadministration hjælpe dig med den fornødne ekspertise. som enhver startup/mindre virksomhed har stor gavn af.

ØENS Virksomhedsadministration tilbyder:

 • Startup-pakke
 • Løbende virksomhedsadministration
 • Diverse ad-hoc-opgaver

Tal med en advokat med speciale indenfor startup

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Sebastian Bøving Jacobsen, Virksomhedskonsulent, ØENS Virksomhedsadministration
Virksomhedsadministration
Sebastian Bøving Jacobsen
Virksomhedskonsulent, partner