Betaling af husleje

Hvordan betaler du din husleje?

Når du bor i en lejebolig, som vi administrerer, skal lejen indbetales via de lejeopkrævninger, som vi udsender i slutningen af hver måned. Betalingen af lejen skal ske senest den 1. hverdag i måneden, medmindre andet er noteret i din lejekontrakt.

Vi anbefaler, at du tilmelder din lejebetaling til betalingsservice. På den måde sikrer du, at din husleje altid bliver betalt rettidigt. Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af lejeopkrævningen.

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort?

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort, bedes du skrive til lejer@oadv.dk.

Herefter vil vores ejendomsadministratorer sørge for, at du modtager et indbetalingskort hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du tilmelder lejebetalingen til betalingsservice, således at din husleje automatisk bliver betalt hver måned. Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af dit indbetalingskort. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding til betalingsservice, bedes du kontakte din bank. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage, før betalingsserviceaftalen er aktiv. Det er derfor en god idé at holde øje med din betalingsoversigt.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

How do you pay your rent?

When you live in a rental property managed by us, you must pay the rent via the invoice that we issue at the end of each month. Rent payment is due no later than the 1st business day of the month unless otherwise noted in your lease agreement.

We recommend that you sign your rent payment up to the automatic payment service. This ensures that your rent is always paid on time. Information for enrollment in the automatic payment service can be found on the rental invoice.

Have you not received your rent invoice?

If you have not received your rent invoice, please send an email to lejer@oadv.dk.

Our property managers will then ensure that you receive a rent invoice as soon as possible.

We recommend signing up for automatic rent payment through Betalingsservice to ensure your rent is always paid on time. Information for signing up for Betalingsservice is available on your rent invoice.

If you have further questions about signing up for Betalingsservice, please contact your bank. Please note that it may take up to 30 days for the Betalingsservice agreement to become active, so it is a good idea to keep an eye on your payment overview.

Have you been notified that we have not received your payment
even though you have paid the rent?

If you have received a notification stating that we have not received your rent payment, despite having already made the payment, please send an email to lejer@oadv.dk.

In the email, please attach a copy of the payment receipt from your bank, showing the amount transferred, date of transfer, and the account to which the amount was transferred.

Please note that it may take 2-3 days for the transferred amount to be registered in our system.

Unfortunately, we are not able to notify you when we have received your rent payment. If we do not receive your payment, you will receive a notification.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Indflytning i lejemål

Hvad skal der ske, før du flytter ind?

Inden du flytter ind i en bolig, som vi administrerer, er der nogle vigtige ting at huske.

Nedenfor finder du information omkring indflytning.

Lejekontrakt

Når du bliver tilbudt at flytte ind i en lejebolig, som administreres af os, er der flere forhold, du skal være opmærksom på. Inden aftalen er endeligt gældende, skal du underskrive en lejekontrakt og indbetale depositum og første måneds leje. Først når disse ting er på plads, er aftalen endeligt gældende.

Du vil modtage en mail med et link til digital signatur af lejekontrakten, inden aftalen indgås. Lejekontrakten underskrives via Mit-ID.

Indbetaling af depositum og første periodes leje

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten, skal du ligeledes indbetale depositum, forudbetalt leje og første måneds lejebetaling.

Betalingsoplysninger og forfaldsdato for denne betaling vil være angivet på det indbetalingskort, der fremsendes via linket, hvor kontrakten også fremsendes. Depositummet er en sikkerhed for betalinger i lejeforholdet, og beløbet vil være under vores varetægt, indtil du fraflytter boligen. Efter fraflytning og opgørelse af alle beløb i lejeforholdet, vil den resterende del af depositummet blive returneret til dig.

Den forudbetalte leje fungerer også som sikkerhed for betalinger i lejeforholdet. Men i modsætning til depositummet, vil den forudbetalte leje blive brugt til at modregne de sidste lejeopkrævninger i lejeforholdet. For eksempel, hvis du har betalt forudbetalt leje svarende til én måneds lejebetaling, vil du ikke blive opkrævet husleje i den sidste måned af dit lejeforløb. Du vil dog stadig blive opkrævet aconto-beløb og eventuelle andre opkrævninger, der ligger ud over lejen, da disse beløb ikke er dækket af den forudbetalte leje.

Tilmelding af el

Som lejer har du frit elvalg, hvilket betyder, at du selv frit kan vælge, hvem du ønsker at have som el-leverandør.

Læs alt om tilmelding af el og frit elvalg her.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

What happens when you move into your new apartment?

Below, you will find information about the moving-in process.

Lease agreement

When you have accepted to rent an apartment handled by us, there are several important points to consider. Before the lease agreement comes into force, you need to sign the lease agreement and submit the required deposit and first month’s rent. The agreement is considered finalized only when all these elements are in place.

You will receive an email containing a link to digitally sign the lease agreement. The lease agreement will be signed using your danish “Mit-ID”.

Payment of deposit and first month’s rent

When signing the lease contract, you will be asked to make a payment for the following things: a deposit, pre-paid rent (a form of extra deposit), and the first month’s rent.

Payment details and the due date for these payments will be provided on the payment card sent along with the lease agreement. The deposit serves as security for any outstanding payments during your tenancy, and the amount will be held in our custody until you move out of the apartment. After your move out all amounts in the tenancy will be settled, and any remaining part of the deposit will be refunded to you.

The pre-paid rent also serves as security for payments during the tenancy, but unlike the deposit, it will be used to cover the last month’s rent payment. For instance, if you have paid pre-paid rent equivalent to one month’s rent when signing the contract, you will not be charged rent for the last month of your tenancy. However, utility payments and other amounts besides the rent are not covered by the pre-paid rent and will still need to be paid.

Electricity registration

As a tenant, you have the freedom to choose your electricity supplier. This means that you can select the electricity provider that best suits your preferences.

Read all about electricity registration and the options of free electricity choice here.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Vicevært

Er der problemer af driftsmæssig karakter i dit lejemål?

Henvendelser af driftsmæssig karakter såsom defekte installationer, skader eller fejl og mangler, skal ske til ejendommens vicevært.

Kontakt lejer@oadv.dk, hvis du mangler oplysningerne på vedkommende.

Do you have an operational issue in your apartment?

For operational inquiries, such as problems with defect installations, damages, faults or deficiencies, please direct your correspondence to the apartments/property’s caretaker.

If you need information on the relevant person to contact, please reach out to us at lejer@oadv.dk. Then we will send you the information.

Ledige lejemål

Vi administrerer boliger over hele landet og får løbende ledige lejemål.

Vi vil meget gerne skrive dig på vores interesseliste, så vi kan kontakte dig, hvis der bliver ledige lejemål, der matcher dine ønsker.

Hvis du ønsker at blive skrevet på vores interesseliste, bedes du sende en e-mail til lejer@oadv.dk med dit fulde navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Du bedes også angive dit maksimale budget for en fremtidig bolig, de geografiske områder, du søger bolig i, samt eventuelle minimumskrav til boligen såsom areal, antal værelser og husdyrhold.

Bemærk venligst, at vores interesseliste ikke er en venteliste, og at der ikke er nogen garanti for at få tilbudt en bolig.

Da vi er underlagt GDPR-bestemmelserne, sletter vi automatisk dine oplysninger fra vores interesseliste 12 måneder efter, at vi har modtaget dem. Hvis du stadig ønsker at stå på listen efter denne periode, bedes du sende en bekræftende e-mail til lejer@oadv.dk, inden der er gået 12 måneder fra din seneste orientering.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

We manage properties and apartments all over the country and continuously get available rental apartments.

We would love to add you to our interest list and contact you if we get any vacant apartments which suits your requirements.

If you wish to be signed up to our interest list, please send an email to lejer@oadv.dk with your full name, email address, and phone number. Additionally, please specify your maximum budget for a future apartment, the geographic areas you would like live in, and any minimum requirements for the apartment, such as size, number of rooms, pet ownership etc.

Please note that our interest list is not a waiting list, and there is no guarantee of being offered an apartment.

As we are subject to GDPR regulations, we automatically delete your information from our interest list 12 months after receiving the information. If you still wish to remain on the list after this period, please send a confirmation email to lejer@oadv.dk. This will have to be done no later than 12 months since your last update.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Frit elvalg

Som lejer har du frit elvalg, hvilket betyder, at du selv frit kan vælge, hvem du ønsker at have som el-leverandør.

Som lejer af en bolig, som vi administrerer, skal man være tilmeldt som aftager hos en elforsyningsvirksomhed. Det er vigtigt, at man er tilmeldt fra indflytningsdatoen og frem til den dag, lejeforholdet ophører.

Samtidig med at du underskrev din lejekontrakt, underskrev du ligeledes en fuldmagt til, at vi måtte tilmelde dig som aftager hos en el-leverandør. Det gør vi for at være sikre på, at du som lejer er tilmeldt som el-aftager på din boligs adresse fra indflytningsdatoen.

Det frie elvalg betyder, at du efterfølgende frit kan skifte el-leverandør igennem hele lejeforholdet, blot du altid er tilmeldt hos minimum én el-leverandør.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions about the free choice of electricity supplier?

As a tenant, you have the freedom to choose your own electricity supplier.

If you are a tenant of a property managed by us, it is necessary to be registered as a customer at an electricity supplier. This registration should be done from the date of move-in.

When you signed your lease agreement, you also granted us the power of attorney to register you directly as a customer with an electricity supplier. This is to ensure that you, as a tenant, are registered as a customer at your residential address from the date of move-in. The freedom to choose your own electricity supplier means that you are free to switch electricity suppliers throughout your tenancy, as long as you are always registered with at least one electricity supplier.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Skatter og afgifter

Hvis du har modtaget en varsel om ændringer i de skatter og afgifter, der pålægges ejendommen, kan du måske have nogle spørgsmål til det.

Du kan finde svar på disse nedenfor.

Udlejningsejendomme, som den du bor i, er underlagt forskellige skatter og afgifter, såsom ejendomsskatter og renovationsudgifter. Hvert år fastsætter staten og kommunen størrelsen på disse skatter og afgifter, og afhængigt af om de er steget eller faldet i forhold til året før, vil du som lejer opleve en tilsvarende stigning eller fald i din husleje.

De nye skatter og afgifter træder som udgangspunkt i kraft fra den 1. januar. Hvis du modtager besked om ændringer senest ved udgangen af maj måned, har udlejer ifølge lejeloven §§46-48 mulighed for at opkræve den varslede ændring med tilbagevirkende kraft til den 1. januar samme år. Det betyder, at du som lejer typisk vil modtage en varslingsskrivelse omkring foråret, men at ændringen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar samme år.

Regulering af dit depositum og forudbetalt leje
Når din leje reguleres, svarer dit indbetalte depositum og din indbetalte forudbetalte leje ikke længere til det antal måneder, der fremgår af lejekontrakten. Derfor bliver du opkrævet et ekstra beløb, så det indbetalte depositum og den indbetalte forudbetalte leje igen svarer til antallet af måneder anført i lejekontrakten.

I praksis fungerer det således: Hvis der i lejekontrakten er angivet at dit depositum skal svare til 3 måneders leje og din husleje er kr. 5.000,-/månedligt, har du ved indgåelse af kontrakten indbetalt kr. 15.000,- i depositum. Hvis den månedlige husleje efterfølgende reguleres med kr. 100,-, mangler der nu 300,- i det indbetalte depositum. Dette beløb opkræves jf. Lejelovens bestemmelser i 3 rater. Der vil således i de første 3 lejeopkrævninger efter indfasning af lejereguleringen være medtaget et beløb på kr. 100,- som er efteropkrævning af opregulerede depositum-beløb. På samme måde efteropkræves eventuel regulering af forudbetalt leje.

Den indbetalte regulering af depositummet og den forudbetalte leje medtages naturligvis ved den endelige opgørelse af dit lejemål efter fraflytning.

Såfremt ovenstående ikke besvarer dine spørgsmål til varslingsskrivelsen, så er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Rent regulation due to changes in the apartment’s taxes

If you have received a rent regulation due to changes in the taxes imposed on your apartment, and have questions to the regulation, find answers to these questions below.

Rental properties, such as the one you live in, are subject to various taxes, including property taxes and waste management fees. Once a year the danish tax authorities determine the level og these taxes. Depending on whether the amounts have increased or decreased compared to the previous year, you will experience a corresponding increase or decrease in your rent.

The new taxes and fees will generally come into effect from January 1st. If you receive notice of changes no later than the end of May, the landlord has the right to invoice the regulation retroactively from January 1st of the same year. This rent regulation notice is typically sent from our office in the spring, but the change will apply retroactively from January 1st of the same year.

Adjustment of your deposit and prepaid rent

When your rent is regulated, the deposit and “pre-paid rent”-amounts will also be subject to a regulation. In practice, it works as follows:

If your lease agreement specifies that your deposit must correspond to 3 months’ rent, and your monthly rent is DKK 5,000, you have been invoiced a deposit amount of DKK 15,000 at the start of the lease-period.

 If the monthly rent is subsequently adjusted by DKK 100, there will now be a shortfall of DKK 300 in the deposited amount. This amount will be collected in accordance with the provisions of the Rent Act in 3 installments. Therefore, the first 3 rent invoices after the rent adjustment will include an amount of DKK 100, which is an additional charge for the adjusted deposit amount. Similarly, any adjustment to prepaid rent will be collected through your rent invoice.

The adjustment of the deposit and the prepaid rent will, of course, be taken into account in the final settlement of your tenancy after you move out of the apartment.

If the above does not answer your questions about the notice, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Regulering af din husleje

Har du spørgsmål vedrørende en huslejeregulering?

Find svar på de mest gængse spørgsmål om huslejeregulering herunder.

Regulering af din husleje

Din husleje reguleres løbende igennem dit lejeforhold, og dette sker med hjemmel i lejelovens og lejekontraktens bestemmelser. De gængse måder, hvorpå lejen reguleres, er enten via en aftalt årlig pristalsregulering af lejen (jf. Lejelovens §11, stk. 5), via en såkaldt skatte- og afgiftsvarsling (jf. Lejelovens §§46-48) eller via en omkostningsbestemt huslejevarsling (jf. Lejelovens kapitel 3).

Skatte- og afgiftsvarsling

Din leje kan være reguleret via en såkaldt skatte- og afgiftsvarsling, som du vil modtage, hvis der er sket ændringer i de skatter og afgifter, som er pålagt ejendommen. Med udgangspunkt i disse ændringer vil der blive varslet en regulering af huslejen.

Du vil mindst tre måneder før ikrafttræden af denne lejeændring modtage en reguleringsskrivelse, hvor du kan se beregningen bag varslingen. Varslingen sker i henhold til reglerne i Lejelovens §§46-48. Find yderligere information om skatte- og afgiftsvarslinger her.

Omkostningsbestemt huslejevarsling

Hvis du bor i en bolig, som er underlagt reglerne om omkostningsbestemt husleje, vil du én gang årligt modtage en varslingsskrivelse om, at din husleje vil blive reguleret. Dette sker typisk på baggrund af ændringer i driftsomkostningerne, der er forbundet med at drive ejendommen, eller på grund af ændringer i vedligeholdelsessatserne, der indgår som en del af din husleje.

Reglerne for varsling af omkostningsbestemt husleje er relativt komplicerede, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker, at vi gennemgår den varslingsskrivelse, du har modtaget.

Aftalt årlig pristalsregulering

Hvis der i din lejekontrakt er aftalt en pristalsreguleringsklausul, vil lejen løbende blive reguleret i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Dette indeks afspejler den generelle inflationsrate i samfundet.

Forud for den årlige regulering vil du modtage en skrivelse, hvor beregning af reguleringen, reguleringstidspunkt mv. er angivet.

På grund af den aktuelle høje inflation i samfundet har lovgiver besluttet, at reguleringer med afsæt i aftalte pristalsreguleringer maksimalt kan udgøre 4% årligt. Lejereguleringen via pristalsreguleringsklausulen vil i disse år således maksimalt udgøre 4%.

Regulering af dit depositum og forudbetalt leje

Det fremgår af din lejekontrakt samt af lejelovens bestemmelser, at din indbetalte forudbetalte leje og depositum til enhver tid skal svare til det antal måneder, der fremgår under lejekontraktens ”§ 4. Depositum og forudbetalt leje”.

Når din leje reguleres, svarer din indbetalte depositum og forudbetalte leje ikke længere til det antal måneder, der fremgår af lejekontrakten. Derfor bliver du opkrævet et ekstra beløb, så det indbetalte depositum og den indbetalte forudbetalte leje igen svarer til antallet af måneder, der er anført i lejekontrakten.

I praksis fungerer det således: Hvis der i lejekontrakten er angivet, at dit depositum skal svare til 3 måneders leje, og din husleje er kr. 5.000,- månedligt, har du ved indgåelse af kontrakten indbetalt kr. 15.000,- i depositum. Hvis den månedlige husleje efterfølgende reguleres med kr. 100,-, mangler der nu 300,- i det indbetalte depositum. Dette beløb opkræves i henhold til Lejelovens bestemmelser i 3 rater. Der vil således i de første 3 lejeopkrævninger efter indfasning af lejereguleringen være medtaget et beløb på kr. 100,-, som er en efteropkrævning af opregulerede depositum-beløb. På samme måde efteropkræves eventuel regulering af forudbetalt leje.

Den indbetalte regulering af depositummet og den forudbetalte leje medtages naturligvis ved den endelige opgørelse af dit lejemål efter fraflytning.

Yderligere spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions regarding the regulation of your rent?

Find answers to the most common questions about rent regulation below.

Rent regulation

Your rent is continuously regulated during your tenancy period in accordance with the rules in the Rent Act and your lease agreement. Rent regulation typically occurs through one of the following methods: an agreed annual adjustment of the rent based on the price index (section 11, subsection 5 of the Rent Act), a regulation based on an in- or de-crease in the taxes paid by the building owner (sections 46-48 of the Rent Act), or a cost-based rent regulation (Chapter 3 of the Rent Act).

Agreed annual adjustment based on the price index

If a price adjustment clause is stated in your lease contract, the rent will be adjusted periodically in line with the development of Statistics Denmark’s net price index. This index reflects the general rate of inflation in the danish society.

Prior to the annual adjustment, you will receive a letter indicating the calculation of the adjustment and the specific date the adjustment comes in to force.

Due to the current high inflation in society, the legislature has decided that adjustments based on agreed price index adjustments can only be a maximum of 4% per year. Therefore, rent regulation based on the price index adjustment clause will not exceed 4% in 2023 and 2024.

Tax-based regulation

In addition, your rent may be regulated through a so-called tax regulation. You will receive a regulation of this type if there have been changes in the taxes imposed on the property by the danish Tax authorities. Based on these changes, a rent adjustment will be notified.

You will receive a notice of adjustment at least three months before the rent adjustment comes into effect. The notification will include the calculation behind the adjustment and is made in accordance with the rules in sections 46-48 of the Rent Act.

Cost-based rent regulation

If you live in a property subject to the rules of the so-called “cost-based rent”, you will receive a notification once a year regarding the adjustment of your rent. This adjustment is typically based on changes in the operating costs associated the property or changes in the maintenance cost.

The rules for the notification of cost-based rent are relatively complicated, but you are always welcome to contact us if you wish to have the notification you have received explained.

Adjustment of your deposit and prepaid rent

When your rent is regulated, the deposit and “pre-paid rent”-amounts will also be subject to a regulation. In practice, it works as follows:

If your lease agreement specifies that your deposit must correspond to 3 months’ rent, and your monthly rent is DKK 5,000, you have been invoiced a deposit amount of DKK 15,000 at the start of the lease-period.

If the monthly rent is subsequently adjusted by DKK 100, there will now be a shortfall of DKK 300 in the deposited amount. This amount will be collected in accordance with the provisions of the Rent Act in 3 installments. Therefore, the first 3 rent invoices after the rent adjustment will include an amount of DKK 100, which is an additional charge for the adjusted deposit amount. Similarly, any adjustment to prepaid rent will be collected through your rent invoice.

The adjustment of the deposit and the prepaid rent will, of course, be considered in the final settlement of your tenancy after you move out of the apartment.

Additional questions

If the above raises any questions, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Siri Emborg, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Siri Emborg
Ejendomsadministrator studerende, teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Opsigelse af lejemål

Har du spørgsmål vedrørende opsigelse af dit lejemål?

Find svar på de mest gængse spørgsmål om opsigelse af lejemål herunder.

Nedenfor følger beskrivelse af processen, når du opsiger dit lejemål.

Opsigelse

Når du som lejer ønsker at opsige dit lejemål, skal du give os skriftligt besked herom. Dette gøres ved at sende en e-mail til lejer@oadv.dk, hvor du angiver, at du ønsker at opsige lejemålet. I denne e-mail bedes du angive din adresse samt det kontonummer, hvortil vi kan overføre dit depositum-beløb efter fraflytning.

Hvis I er flere lejere på lejekontrakten, skal vi modtage opsigelsen fra alle lejere.

Opsigelsesvarslet i boliglejemål er som udgangspunkt løbende måned plus tre måneder. Hvis du eksempelvis opsiger dit lejemål i januar måned, så løber opsigelsesperioden indtil d. 30. april, hvor lejeforholdet ophører.

Fraflytning

Lejemålet skal fraflyttes 14 dage før lejeforholdets ophørsdato, såfremt det er aftalt i lejekontraktens §11. Denne periode benyttes til at istandsætte lejemålet, inden den næste lejer flytter ind. Du hæfter for lejebetaling i denne periode.

Efter fraflytning skal du huske at opsige din aftale med el-leverandøren. Opsigelsen skal ske pr. ophørsdatoen (sidste dag i den sidste måned, du bor i lejemålet).

I forbindelse med, at du tilbageleverer nøglerne til lejemålet, skal der afholdes et fraflytningssyn. Her gennemgår en byggekyndig fagperson lejemålets stand sammen med dig, og der udarbejdes en rapport. Rapporten danner baggrund for en vurdering af, hvilke istandsættelsesomkostninger, du som lejer hæfter for ved fraflytningen.

Afregning

Straks efter din fraflytning bliver lejemålet istandsat, så det er klar til en ny indflytning. Når vi modtager fakturaen for istandsættelsesarbejdet, udarbejder vi den endelige opgørelse af økonomien i dit lejeforhold.

Vi bestræber os på at fremsende den endelige opgørelse over depositum m.v. senest 6 uger efter nøgleoverdragelsen. Eventuelt tilbageværende depositum og forudbetalt leje udbetales straks herefter. Den endelige opgørelse af dit forbrug vil blive fremsendt efter udløbet af den igangværende forbrugsregnskabsperiode.

Yderligere spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions regarding the termination of your lease contract?

Find answers to the most common questions about terminating your lease contract below.

Termination

When you, which to terminate your lease contract, you must give us a written termination notice. This is done by sending an email to lejer@oadv.dk, stating that you wish to terminate the lease contract. In this email, please provide your new address and the account number to which we can transfer your deposit amount after you move out.

If there are multiple tenants stated on the lease contract, we must receive notice of termination from all tenants individually.

The notice period in residential leases is generally three months + the current month. For example, if you terminate your lease contract in January, the notice period runs until April 30, where the lease agreement ends.

Move-out

The apartment must be vacated 14 days before the end of the lease period. This period is used to refurbish the tenancy before the next person moves in, and you are liable for rent payment during this period.

After moving out, remember to terminate your contract with the electricity supplier. The notice must be given on the termination date (the last day of the last month you live in the apartment).

When returning the keys to the apartment, a move-out inspection must be conducted. Here, a building expert inspects the condition of the tenancy together with you, and a report is prepared. The report forms the basis for an assessment of the refurbishment costs for which you are liable upon move-out.

Settlement

Immediately after you move out, the tenancy is refurbished to be ready for a new person to move in. When we receive the invoice for the refurbishment work, we prepare the final settlement of the amounts in your tenancy.

We strive to send the final settlement of the deposit, etc., no later than 6 weeks after you have handed over the keys. Any remaining deposit and prepaid rent will be transferred to you immediately thereafter. The final settlement of your consumption costs will be sent after the expiry of the current billing period.

Further questions

If the above raises any questions, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator
ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Lejer du dig ind i en af vores lejeboliger?

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS
forside
Står vi for administrationen af din lejebolig?

Så står vi for alt det praktiske, der vedrører drift af din bolig, såsom udarbejdelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje, forbrugsregnskaber, koordinering af vedligeholdelsesopgaver og meget mere.

Vi hjælper dig gerne med små – som store – spørgsmål.

FIND DIN KONTAKTPERSON