Betaling af husleje

Hvordan betaler du din husleje?

Når du bor i en af vores lejeboliger, skal du betale din husleje til os hver måned. Huslejen skal falde den 1. i måneden, med mindre andet er noteret i din lejekontrakt.

Du modtager indbetalingsoplysningerne, når du overtager lejemålet.

Vi anbefaler dig altid, at du tilmelder din betaling af husleje til Betalingsservice. På den måde sikrer du dig, at din husleje altid bliver betalt rettidigt.

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort?

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort, bedes du skrives til lejer@oadv.dk.

Herefter vil vores ejendomsadministratorer sørge for, at du modtager et indbetalingskort hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til BS betalingsservice, således at din husleje automatisk bliver betalt hver måned. På den måde kan du altid være sikker på, at den betales til tiden og dermed undgår du rykkergebyrer.

Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af dit indbetalingskort. Ved yderligere spørgsmål til BS-tilmelding bedes du kontakte din bank.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage før BS-aftalen er aktiv. Det er derfor en god idé, at holde øje med din betalingsoversigt.

Har du fået besked om, at vi ikke har modtaget din indbetaling til trods for, at du
allerede har indbetalt?

Hvis du har modtaget en besked om, at vi ikke har modtaget din indbetaling, og du har indbetalt, bedes du sende en mail til lejer@oadv.dk.

Heri bedes du vedhæfte en kopi af en indbetalingskvittering fra din bank, hvorpå man kan se beløbet, der er overført, dato for overførslen samt hvilken konto, beløbet er overført til.

Vi ved dog erfaringsmæssigt, at det ofte tager 2-3 dage, før det det indbetalte beløb er registreret.

Vi har desværre ikke mulighed for at underrette dig, når vi har modtaget din indbetaling. Såfremt vi ikke modtager din indbetaling, vil du modtage en besked herom.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

How do you pay your rent?

If you live in one of our rentals, you have to pay us your rent every month. Your rent is due on the 1st of the month unless otherwise stated in your lease.

You will receive the payment card when you take over the tenancy.

We always recommend that you register your rent payment with BS Betalingsservice to ensure that your rent is paid in a timely manner.

I haven’t received my deposit card

If you have not received your payment card, please write to lejer@oadv.dk. Our property managers will ensure that you receive one as fast as possible.

We recommend signing up for the BS Betalingsservice, so that your rent is automatically paid each month.

In this way, you can be sure that payment is made on time, and avoid reminder fees.

The information you need to sign up for BS Betalingsservice can be found on your invoice. If you have problems with signing up your future payments, please contact your Danish bank.

Have you received a notice regarding a missing payment even though you
have transferred the money?

Please send an e-mail to lejer@oadv.dk and attach a copy of the payment receipt from your bank.

It is important that it includes; the amount that has been transferred, the date of the transfer and the recieving account.

However, we know from experience that it often takes 2-3 business days before the payment is registered.

Unfortunately, we are not able to notify you once we have received the payment.
If we do not receive your payment, you will receive further notifications.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Indflytning i lejemål

Hvad skal der ske, før du flytter ind?

Der er nogle ting, der er vigtige at huske, før du flytter ind i en af vores lejeboliger.

Herunder finder du information om indflytning.

Lejekontrakt

Når du bliver tilbudt at flytte ind i en af vores lejeboliger, skal du underskrive en lejekontrakt, før aftalen er gældende.

Du vil modtage lejekontrakten til digital underskrift.

I lejekontrakten finder du alle relevante informationer og regler for din lejebolig.

Depositum

Inden du flytter ind, skal du betale depositum, der som oftest udgør 3 måneders leje.

Tilmelding af el

Som lejer har du frit elvalg, hvilket betyder, at du selv frit kan vælge, hvem du ønsker at have som el-leverandør.

Læs alt om tilmelding af el og frit elvalg her.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

What happens when you move in?

A few things are important to know when you move into one of our rental apartments.

When you move in you will receive a payment card with all the relevant payment information.

Contract

When you are offered to move into one of our rental apartments, you must sign a rental contract before the agreement is valid.

You will receive the lease for digital signature.

In the rental contract you will find all the relevant information and rules for your rental apartment.

Deposit

Before you move in, you must pay a deposit, which usually amounts to 3 month’s rent.

Choice of electricity supplier

As a tenant you have a free choice of electricity supplier, which means that you can freely choose which company you want to have as an electricity supplier. Read more.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Indbetalingskort

Du betaler din husleje via et indbetalingskort.

Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til BS betalingsservice, således at din husleje automatisk bliver betalt hver måned. På den måde kan du altid være sikker på, at den betales til tiden og dermed undgår du rykkergebyrer.

Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af dit indbetalingskort. Ved yderligere spørgsmål til BS-tilmelding bedes du kontakte din bank.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage før BS-aftalen er aktiv. Det er derfor en god idé, at holde øje med din betalingsoversigt.

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort?

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort, bedes du skrives til lejer@oadv.dk.

Herefter vil vores ejendomsadministratorer sørge for, at du modtager et indbetalingskort hurtigst muligt.

Har du fået besked om, at vi ikke har modtaget din indbetaling til trods for, at du
allerede har indbetalt?

Hvis du har modtaget en besked om, at vi ikke har modtaget din indbetaling, og du har indbetalt, bedes du sende en mail til lejer@oadv.dk.

Heri bedes du vedhæfte en kopi af en indbetalingskvittering fra din bank, hvorpå man kan se beløbet, der er overført, dato for overførslen samt hvilken konto, beløbet er overført til.

Vi ved dog erfaringsmæssigt, at det ofte tager 2-3 bankdage, før det det indbetalte beløb er registreret.

Vi har desværre ikke mulighed for at underrette dig, når vi har modtaget din indbetaling. Såfremt vi ikke modtager din indbetaling, vil du modtage en besked herom.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Payment card

Payment of rent is done via payment card.

We always recommend you to register your rent payment with BS Betalingsservice. This ensures that your rent is paid in a timely manner.

The information you need to sign up for BS Betalingsservice can be found on your invoice. If you have problems with signing up your future payments, please contact your Danish bank.

Please note that it can take up to 30 days before the BS agreement is active.

I haven’t received my deposit card

If you have not received your payment card, please write to lejer@oadv.dk.

Our property managers will ensure that you receive one as fast as possible.

Have you received a notice regarding a missing payment even though you have
transferred the money?

Please send an e-mail to lejer@oadv.dk and attach a copy of the payment receipt from your bank.

It is important that it includes; the amount that has been transferred, the date of the transfer and the recieving account. We know from experience that it often takes 2-3 business days before the payment is registered.

Unfortunately, we are not able to notify you once we have received the payment.
If we do not receive your payment, you will receive further notifications.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Vicevært

Er der problemer af driftsmæssig karakter i dit lejemål?

Henvendelser af driftsmæssig karakter såsom defekte installationer, skader eller fejl og mangler, skal ske til ejendommens vicevært.

Kontakt lejer@oadv.dk, hvis du mangler oplysningerne på vedkommende.

Are there problems of an operational nature in your tenancy?

Inquiries of an operational nature, such as defective installations, damages, or defects, must be addressed to the property caretaker. 

Contact lejer@oadv.dk if you need the caretaker’s contact information.

Ledige lejemål

Vi får løbende ledige lejemål, og vi vil meget gerne skrive dig på vores interesseliste.

Hvis der kommer et ledigt lejemål, der matcher dine ønsker, kontakter vi dig.

Hvis du gerne vil stå på vores interesseliste, bedes du sende en mail til lejer@oadv.dk, der bekræfter dette.

Denne skal indeholde dit fulde navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Derudover bedes du angive dit budget til fremtidig bolig, hvilke geografiske områder du søger i, samt eventuelle minimumskrav til boligen (areal, antal værelser, m.v.).

Vores interesseliste er ikke en venteliste, og der er ikke garanti for at få tilbudt et lejemål.

Som følge af GDPR-bestemmelserne, sletter vi dit navn fra interesselisten 12 måneder efter, vi har modtaget det. Hvis du fortsat vil stå på listen efter udløb af de 12 måneder, bedes du på dette tidspunkt sende en mail til lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

We continuously get available apartments in our portfolio, and we will be happy to put you on our list of
interest.

We will contact you if there is a vacant apartment that matches your wishes.

If you would like us to put you on our ‘list of interest’, please send an e-mail to lejer@oadv.dk confirming this.

The mail must include your full name, e-mail address, and telephone number.

In addition, please indicate your budget for future housing, which geographical areas you are interested in, and any minimum requirements for the housing (area, number of rooms, etc.).

Our list of interest is not a waiting list. There is no guarantee of being offered an apartment.

As a result of the GDPR, we will delete your name from the list after 12 months. If you want to remain on the list, please send an e-mail to lejer@oadv.dk; at that time.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Frit elvalg

Som lejer har du frit elvalg, hvilket betyder, at du selv frit kan vælge, hvem du ønsker at have som el-leverandør.

Som lejer er man tilmeldt direkte som el-aftager hos el-forsyningsvirksomheden, og det er vigtigt, at man er tilmeldt fra indflytningsdatoen og frem til den dag,  lejeforholdet ophører.

Samtidig med at du underskrev din lejekontrakt, underskrev du ligeledes en fuldmagt til, at vi måtte tilmelde dig som aftager hos en el-leverandør. Det gør vi for at være sikre på, at du som lejer er tilmeldt som el-aftager på din boligs adresse fra overtagelsesdatoen.

Det frie elvalg betyder, at du efterfølgende frit kan skifte el-leverandør igennem hele lejeforholdet.

Du er dog igennem hele lejeforholdets løbetid forpligtet til at være tilmeldt hos en elforsyning.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions about the free choice of electricity supplier?

As a tenant you have a free choice of electricity supplier, which means that you can freely choose which company you want to have as an electricity supplier.

As a tenant you are registered as an electricity customer directly with the electricity supply company, and it is important that you are registered from the date you move in until the day your tenancy ends.

When you signed your lease, you also signed a power of attorney for us to register you as a customer with an electricity supplier. We do this to make sure that you are registered with an electricity supplier at your new address, from the day you move in.

The free choice of electricity means that you can subsequently freely change electricity supplier throughout the entire lease period.

You are obliged to be registered with an electricity supply throughout the term of the tenancy.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Skatter og afgifter

Har du spørgsmål vedrørende skatter og afgifter?

Ændringen i din husleje pr. 01. januar 2022 skyldes ændringer i niveauet på omkostninger til skatter og afgifter for ejendommens ejer. Disse ændringer resulterer i en ændring af din leje jf. lejelovens §§46-48.

Udlejningsejendomme, som den du bor i, er pålagt en række skatter og afgifter som f.eks. ejendomsskatter, udgifter til renovation m.v. Hvert år fastsætter kommunen størrelsen på disse skatter og afgifter, og alt efter om de er faldet eller steget sammenlignet med året før, vil du som lejer ligeledes opleve et fald eller en stigning i din husleje, som svarer til en forholdsmæssig andel af denne ændring.

Indeværende års skatter og afgifter træder i kraft den 1. januar. Såfremt du har modtaget din varsling senest med udgangen af maj måned, kan udlejer jf. lejelovens §§46-48 opkræve den varslede ændring med tilbagevirkende kraft til den 01. januar samme år. Det betyder, at du som lejer typisk vil modtage varslingen i løbet af foråret, men at ændringen gælder med tilbagevirkende kraft til den 1. januar samme år.

Regulering af dit depositum og forudbetalt leje
Det fremgår af din lejekontrakt samt af lejelovens bestemmelser, at din indbetalte forudbetalte leje og depositum til enhver tid skal svare til de antal måneder, der fremgår under lejekontraktens ”§ 4. Depositum og forudbetalt leje”.

Da din husleje er steget pr. 1. januar 2022, svarer dit indbetalte depositum/forudbetalte leje ikke længere til det antal måneder, som fremgår af lejekontrakten. Derfor vil du blive opkrævet et ekstra beløb, så den indbetalte sikkerhedsstillelse igen svarer til de antal måneder, der er anført i lejekontrakten.

Hvis du eksempelvis har et depositum, der skal svare til 3 måneders gældende leje, vil beløbet blive reguleret over 3 måneder med 1/3 hver måned. Altså i henholdsvis januar, februar og marts 2022. Reguleringsbeløbet kommer til at fremgå af dine opkrævninger, så du hele tiden kan se, hvad der bliver reguleret.

Det indbetalte depositum medtages naturligvis ved den endelige opgørelse af dit lejemål efter eventuel fraflytning.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions about taxes or changes in your rent?

The change in your rent per 1st of January 2022, is due to changes in the taxes and fees for the property owner. These changes result in a change in your rent, according to §§46-48 in the Danish Rent Act.

Rental properties such as the one you live in are subject to a number of taxes and fees, such as property taxes, renovation costs etc. Each year, the municipality determines the size of these taxes and fees, and depending on whether they have decreased or increased compared to the previous year, you as a tenant will also experience a decrease or increase in your rent which corresponds to a proportionate share of this change.

The year’s taxes and fees will take effect on January 1st. If you have received your notice no later than the end of May, the landlord, according to §§46-48 in the Danish Rent Act, may collect the notified change with retroactive effect to 1st of January the same year. This means that you as a tenant will typically receive the notice during spring, but that the change applies retroactively to January 1st of the same year.


Adjustment of your deposit and prepaid rent
It is stated in your lease contract, as well as from the provisions of the Danish Rent Act, that your prepaid rent and deposit must at all times correspond to the number of months stated under the lease’s § 4. “Deposit and prepaid rent”.

Since your rent has increased per 1st of January 2022, your deposit and prepaid rent no longer corresponds to the number of months stated in the rental contract. Therefore, you will be charged an extra amount, so that the paid security again corresponds to the number of months specified in the lease.

For example, if you have a deposit that must correspond to 3 months’ current rent, the amount will be adjusted over 3 months by 1/3 each month. In other words, in January, February and March 2022, respectively. The adjustment amount will appear on your rent invoice, so you can always see what is being adjusted.

The deposit paid will of course be included in the final statement of your lease when/if you move out.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Regulering af din husleje

Har du spørgsmål vedrørende en huslejeregulering?

Find svar på de mest gængse spørgsmål om huslejeregulering herunder.

Regulering af din husleje

Årsagen til at din husleje er steget, er at der i din lejekontrakt under § 95 er nævnt, at din husleje reguleres hvert år den 1. januar i henhold til stigningen i nettoprisindekset (oktober-indekset). Denne regulering følger lejelovens § 53, stk. 2.

Det er nettoprisindekset, der afgør, hvor meget din husleje stiger med. Nettoprisindekset er et udtryk for den generelle prisudvikling i samfundet.

Din husleje stiger således i takt med den generelle prisudvikling i samfundet. Sagt på en anden måde, så følger din husleje den generelle inflation i Danmark.

Regulering af dit depositum og forudbetalt leje

Det fremgår af din lejekontrakt, samt af lejelovens bestemmelser, at din indbetalte forudbetalte leje og depositum til enhver tid skal svare til de antal måneder, der fremgår under lejekontraktens ”§ 4. Depositum og forudbetalt leje”.

Da din husleje er steget pr. 1. januar 2022, svarer dit indbetalte depositum/forudbetalte leje ikke længere til det antal måneder, der fremgår af lejekontrakten. Derfor vil du blive opkrævet et ekstra beløb, så den indbetalte sikkerhedsstillelse igen svarer til antallet af måneder anført i lejekontrakten.

Hvis du eksempelvis har et depositum, der skal svare til 3 måneders gældende leje, vil beløbet blive reguleret over 3 måneder med 1/3 hver måned. Altså i henholdsvis januar, februar og marts 2022. Reguleringsbeløbet kommer til at fremgå af dine opkrævninger, så du hele tiden kan se, hvad der bliver reguleret.

Det indbetalte depositum medtages naturligvis ved den endelige opgørelse af dit lejemål efter eventuel fraflytning.

Yderligere spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions regarding a rent regulation?

Find answers to the most common questions about rent regulations below.

Adjustment of your rent

The reason why your rental price has increased is due to the clause in your lease contract under §95, which states that your rent is adjusted every year on January 1st following the increase in the net price index (the October index). This regulation follows the Danish Rent Act, §53, subsection. 2.

What determines how much your rent increases is the net price index. The net price index is an expression of the general price development in Denmark.

Therefore your rent increases in line with the general price development in Denmark. In other words, your rent follows the general inflation in Denmark.

Adjustment of your deposit and prepaid rent

Advertised in your lease contract that your prepaid rent and deposit must at all times correspond to the number of months stated under the lease contracts § 4 “Deposit and prepaid rent”. This clause furthermore follows the Danish Lease Act.

Since your rent has increased per. January 1st 2022, your deposit and prepaid rent no longer correspond to the number of months stated in the lease contract. Therefore, you will be charged an extra amount to make it correspond to the number of months specified in the lease.

For example, if you have a deposit that must correspond to 3 months’ current rent, the amount will be adjusted over 3 months by 1/3 each month. In other words, in January, February, and March 2022, respectively.

The adjustment amount will appear on your rent invoice, so you can see what is adjusted. The amount is also included in the final statement of your apartment in the event of a termination.

Further questions

If you have any questions regarding the above, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Siri Emborg ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Siri Emborg
Ejendomsadministrator studerende, teamleder
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Opsigelse af lejemål

Har du spørgsmål vedrørende opsigelse af dit lejemål?

Find svar på de mest gængse spørgsmål om opsigelse af lejemål herunder.

Nedenfor følger beskrivelse af processen, når du opsiger dit lejemål. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Opsigelse

Når du som lejer ønsker at opsige dit lejemål, skal du give os skriftligt besked.

Det gøres ved at sende en mail til lejer@oadv.dk.

Opsigelsesvarslet er som udgangspunkt løbende måned + 3 måneder.

Et eksempel: Hvis du opsiger dit lejemål i januar måned, så løber opsigelsesperioden indtil d. 30. april, hvor lejeforholdet ophører.

I opsigelsen skal du oplyse din nye adresse samt dit kontonummer. Disse oplysninger skal bruges til endelig afregning af depositum efter fraflytning.

Fraflytning

Lejemålet skal jf. ordlyden i din lejekontrakt fraflyttes 14 dage før lejeforholdets ophørsdato. Denne periode benyttes til at istandsætte lejemålet, inden den næste lejer flytter ind. Du hæfter for lejebetaling i denne periode.

Efter fraflytning skal du huske at opsige din aftale med el-leverandøren. Dette skal gøres fra den sidste dag, du betaler husleje.

I forbindelse med at du tilbageleverer nøglerne til lejemålet, skal der afholdes et fraflytningssyn. Her gennemgår en byggekyndig fagperson lejemålets stand sammen med dig, og der udarbejdes en rapport. Rapporten danner baggrund for en vurdering af, hvilke istandsættelsesomkostninger du som lejer hæfter for ved fraflytningen.

Afregning

Straks efter din fraflytning bliver lejemålet istandsat, så der kan flytte en ny lejer ind. Såfremt du ved din indflytning har indbetalt en forudbetalt leje, kan du vælge at bruge din forudbetalte leje til dækning af huslejen opsigelsesperioden. Du skal dog fortsat indbetale aconto-beløb, samt eventuelle andre poster, som du bliver opkrævet. Såfremt du ikke bruger din forudbetalte leje i opsigelsesperioden, vil du få tilbagebetalt beløbet ved afregningstidspunktet.

Vi bestræber os på at fremsende endelig opgørelse over depositum m.v. senest 6 uger efter fraflytningssynet. Eventuelt tilbageværende depositum og forudbetalt leje udbetales straks herefter. Den endelige opgørelse af dit forbrug vil blive fremsendt efter udløbet af igangværende forbrugsregnskabsperiode.

Yderligere spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions regarding termination of your tenancy?

Below is a description of the process when you terminate your lease contract. If you have any questions, you are very welcome to contact us.

Termination

When you, as a tenant, want to terminate your lease contract, you must give a written notice of this by sending us an e-mail to lejer@oadv.dk.

The notice period is the current month, where you terminate the lease + 3 months.

For example: If you terminate your lease contract in January, the notice period runs until April 30, when the lease period ends.

In the written termination, you must provide your new address and your account number. This information will be used for the final settlement of the deposit after moving out.

Relocation

According to the wording of your lease contract, you are to leave the apartment 14 days before the end of the lease. This period is used to renovate the lease before the next tenant moves in. You are liable for rent payment during this period.

After moving out, remember to terminate your agreement with your electricity supplier. This must be done per the last day of your termination period.
When you move out of the apartment and are returning the keys, a move-out inspection must be held. At the inspection, a construction expert reviews the condition of the lease together with you, and a report is prepared.

The report forms the basis for an assessment of which repair costs you as a tenant are liable for when moving out.

Settlement

Immediately after you hand over the keys for the apartment, the lease is refurbished so that a new tenant can move in. If you have paid prepaid rent, when you moved in, you can choose to use your prepaid rent to cover the last months’ rent. However, you must continue to pay utility costs, as well as any other items that you will be charged besides the rent. If you do not use your prepaid rent in the notice period, you will be reimbursed the amount at the time of settlement.

We strive to send a final statement of deposit etc. no later than 6 weeks after the move-out inspection. Any remaining deposit and prepaid rent will be paid back immediately thereafter. Final settlement of the utilities accounts will be sent after expiration of the current accounting period.

Further questions

If you have any questions regarding the above, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Lejer du dig ind i en af vores lejeboliger?

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS
forside
Står vi for administrationen af din lejebolig?

Så står vi for alt det praktiske, der vedrører drift af din bolig, såsom udarbejdelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje, forbrugsregnskaber, koordinering af vedligeholdelsesopgaver og meget mere.

Vi hjælper dig gerne med små – som store – spørgsmål.

FIND DIN KONTAKTPERSON