Frit elvalg

Som lejer har du frit elvalg, hvilket betyder, at du selv frit kan vælge, hvem du ønsker at have som el-leverandør.

Som lejer er man tilmeldt direkte som el-aftager hos el-forsyningsvirksomheden, og det er vigtigt, at man er tilmeldt fra indflytningsdatoen og frem til den dag,  lejeforholdet ophører.

Samtidig med at du underskrev din lejekontrakt, underskrev du ligeledes en fuldmagt til, at vi måtte tilmelde dig som aftager hos en el-leverandør. Det gør vi for at være sikre på, at du som lejer er tilmeldt som el-aftager på din boligs adresse fra overtagelsesdatoen.

Det frie elvalg betyder, at du efterfølgende frit kan skifte el-leverandør igennem hele lejeforholdet.

Du er dog igennem hele lejeforholdets løbetid forpligtet til at være tilmeldt hos en elforsyning.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions about the free choice of electricity supplier?

As a tenant you have a free choice of electricity supplier, which means that you can freely choose which company you want to have as an electricity supplier.

As a tenant you are registered as an electricity customer directly with the electricity supply company, and it is important that you are registered from the date you move in until the day your tenancy ends.

When you signed your lease, you also signed a power of attorney for us to register you as a customer with an electricity supplier. We do this to make sure that you are registered with an electricity supplier at your new address, from the day you move in.

The free choice of electricity means that you can subsequently freely change electricity supplier throughout the entire lease period.

You are obliged to be registered with an electricity supply throughout the term of the tenancy.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator