moms, momsindberetning, virksomhed, bogføring, revisor, regnskab, øens virksomhedsadministration

Betaling af husleje

Hvordan betaler du din husleje?

Når du bor i en lejebolig, som vi administrerer, skal lejen indbetales via de lejeopkrævninger, som vi udsender i slutningen af hver måned. Betalingen af lejen skal ske senest den 1. hverdag i måneden, medmindre andet er noteret i din lejekontrakt.

Vi anbefaler, at du tilmelder din lejebetaling til betalingsservice. På den måde sikrer du, at din husleje altid bliver betalt rettidigt. Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af lejeopkrævningen.

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort?

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort, bedes du skrive til lejer@oadv.dk.

Herefter vil vores ejendomsadministratorer sørge for, at du modtager et indbetalingskort hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du tilmelder lejebetalingen til betalingsservice, således at din husleje automatisk bliver betalt hver måned. Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af dit indbetalingskort. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding til betalingsservice, bedes du kontakte din bank. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage, før betalingsserviceaftalen er aktiv. Det er derfor en god idé at holde øje med din betalingsoversigt.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Teamkoordinator, partner
Udlejnings- og investeringsejendomme
Nicole Mathilde Hintz Hansen
Fagleder (EA)
helle jensen, ejendomsadministrator, øens ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Helle Elinor Jensen
Ejendomsadministrator
Udlejnings- og investeringsejendomme
Niklas Poulsen Rehøj
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

How do you pay your rent?

As a resident in one of our managed rental properties, your rent should be paid via the invoice we issue at the end of each month. The payment is due no later than the first business day of the following month, unless your lease agreement specifies otherwise.

We recommend that you sign your rent payment up to the automatic payment service. This ensures that your rent is always paid on time. Information for enrollment in the automatic payment service can be found on the rental invoice.

Have you not received your rent invoice?

f you’re missing your rent invoice, please reach out to us at lejer@oadv.dk.

Our team of property managers will ensure you receive your rent invoice promptly.

We also suggest signing up for Betalingsservice for automatic rent payments, which guarantees your rent is always paid on time. Instructions for Betalingsservice enrollment are found on your rent invoice.

For additional guidance on Betalingsservice, please contact your bank. Keep in mind that it may take up to 30 days for your Betalingsservice agreement to activate. Therefore, it’s wise to monitor your payment overview during this period.

Have you been informed of a missed payment despite having paid your rent?

If you receive a notice claiming we haven’t received your rent payment, even though you’ve paid, please email lejer@oadv.dk.

Include in your email a copy of the bank payment receipt, detailing the transfer amount, date, and the recipient account.

Be aware that it may take 2-3 business days for the payment to be registered in our system.

Unfortunately, we are not able to notify you when we have received your rent payment. If we do not receive your payment, you will receive a notification.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Teamkoordinator, partner
Udlejnings- og investeringsejendomme
Nicole Mathilde Hintz Hansen
Fagleder (EA)
Udlejnings- og investeringsejendomme
Niklas Poulsen Rehøj
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
helle jensen, ejendomsadministrator, øens ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Helle Elinor Jensen
Ejendomsadministrator