Betaling af husleje

Hvordan betaler du din husleje?

Når du bor i en lejebolig, som vi administrerer, skal lejen indbetales via de lejeopkrævninger, som vi udsender i slutningen af hver måned. Betalingen af lejen skal ske senest den 1. hverdag i måneden, medmindre andet er noteret i din lejekontrakt.

Vi anbefaler, at du tilmelder din lejebetaling til betalingsservice. På den måde sikrer du, at din husleje altid bliver betalt rettidigt. Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af lejeopkrævningen.

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort?

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort, bedes du skrive til lejer@oadv.dk.

Herefter vil vores ejendomsadministratorer sørge for, at du modtager et indbetalingskort hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du tilmelder lejebetalingen til betalingsservice, således at din husleje automatisk bliver betalt hver måned. Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af dit indbetalingskort. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding til betalingsservice, bedes du kontakte din bank. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage, før betalingsserviceaftalen er aktiv. Det er derfor en god idé at holde øje med din betalingsoversigt.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

How do you pay your rent?

When you live in a rental property managed by us, you must pay the rent via the invoice that we issue at the end of each month. Rent payment is due no later than the 1st business day of the month unless otherwise noted in your lease agreement.

We recommend that you sign your rent payment up to the automatic payment service. This ensures that your rent is always paid on time. Information for enrollment in the automatic payment service can be found on the rental invoice.

Have you not received your rent invoice?

If you have not received your rent invoice, please send an email to lejer@oadv.dk.

Our property managers will then ensure that you receive a rent invoice as soon as possible.

We recommend signing up for automatic rent payment through Betalingsservice to ensure your rent is always paid on time. Information for signing up for Betalingsservice is available on your rent invoice.

If you have further questions about signing up for Betalingsservice, please contact your bank. Please note that it may take up to 30 days for the Betalingsservice agreement to become active, so it is a good idea to keep an eye on your payment overview.

Have you been notified that we have not received your payment
even though you have paid the rent?

If you have received a notification stating that we have not received your rent payment, despite having already made the payment, please send an email to lejer@oadv.dk.

In the email, please attach a copy of the payment receipt from your bank, showing the amount transferred, date of transfer, and the account to which the amount was transferred.

Please note that it may take 2-3 days for the transferred amount to be registered in our system.

Unfortunately, we are not able to notify you when we have received your rent payment. If we do not receive your payment, you will receive a notification.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator