moms, momsindberetning, virksomhed, bogføring, revisor, regnskab, øens virksomhedsadministration

Indflytning i lejemål

Hvad skal der ske, før du flytter ind?

Inden du flytter ind i en bolig, som vi administrerer, er der nogle vigtige ting at huske.

Nedenfor finder du information omkring indflytning.

Lejekontrakt

Når du bliver tilbudt at flytte ind i en lejebolig, som administreres af os, er der flere forhold, du skal være opmærksom på. Inden aftalen er endeligt gældende, skal du underskrive en lejekontrakt og indbetale depositum og første måneds leje. Først når disse ting er på plads, er aftalen endeligt gældende.

Du vil modtage en mail med et link til digital signatur af lejekontrakten, inden aftalen indgås. Lejekontrakten underskrives via Mit-ID.

Indbetaling af depositum og første periodes leje

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten, skal du ligeledes indbetale depositum, forudbetalt leje og første måneds lejebetaling.

Betalingsoplysninger og forfaldsdato for denne betaling vil være angivet på det indbetalingskort, der fremsendes via linket, hvor kontrakten også fremsendes. Depositummet er en sikkerhed for betalinger i lejeforholdet, og beløbet vil være under vores varetægt, indtil du fraflytter boligen. Efter fraflytning og opgørelse af alle beløb i lejeforholdet, vil den resterende del af depositummet blive returneret til dig.

Den forudbetalte leje fungerer også som sikkerhed for betalinger i lejeforholdet. Men i modsætning til depositummet, vil den forudbetalte leje blive brugt til at modregne de sidste lejeopkrævninger i lejeforholdet. For eksempel, hvis du har betalt forudbetalt leje svarende til én måneds lejebetaling, vil du ikke blive opkrævet husleje i den sidste måned af dit lejeforløb. Du vil dog stadig blive opkrævet aconto-beløb og eventuelle andre opkrævninger, der ligger ud over lejen, da disse beløb ikke er dækket af den forudbetalte leje.

Tilmelding af el

Som lejer har du frit elvalg, hvilket betyder, at du selv frit kan vælge, hvem du ønsker at have som el-leverandør.

Læs alt om tilmelding af el og frit elvalg her.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Teamkoordinator, partner
helle jensen, ejendomsadministrator, øens ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Helle Elinor Jensen
Ejendomsadministrator
Udlejnings- og investeringsejendomme
Nicole Mathilde Hintz Hansen
Fagleder (EA)
Udlejnings- og investeringsejendomme
Niklas Poulsen Rehøj
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

What happens when you move into your new apartment?

Here is some essential information about the move-in process.

Lease agreement

Upon agreeing to rent an apartment managed by us, there are important steps to follow. The lease agreement becomes effective only after you have signed it and paid the required deposit and the first month’s rent. All these components must be in place for the agreement to be considered complete.

You will receive an email with a link to digitally sign the lease agreement, which you will sign using your Danish “Mit-ID”.

Payment of deposit and first month’s rent

When you sign the lease agreement, you will need to make payments for the deposit, pre-paid rent (an additional security deposit), and the first month’s rent.

The payment details and the due date for these payments will be indicated on the payment card included with the lease agreement. The deposit is held as security for any potential payments due during your tenancy, and it will be kept by us until your tenancy ends. At the end of your tenancy, the deposit will be settled with any amounts due, and any remainder will be refunded to you.

The pre-paid rent also acts as a security measure and is intended to cover your last month’s rent. For example, if your pre-paid rent is equal to one month’s rent at the start of the tenancy, you will not be charged for the final month’s rent. However, utility bills and other charges apart from rent are not included in the pre-paid rent and must still be paid.

Electricity registration

As a tenant, you are free to choose your electricity supplier, allowing you to select the provider that best fits your needs.

Read all about electricity registration and the options of free electricity choice here.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Teamkoordinator, partner
Udlejnings- og investeringsejendomme
Nicole Mathilde Hintz Hansen
Fagleder (EA)
Udlejnings- og investeringsejendomme
Niklas Poulsen Rehøj
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator
helle jensen, ejendomsadministrator, øens ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Helle Elinor Jensen
Ejendomsadministrator