Indflytning i lejemål

Hvad skal der ske, før du flytter ind?

Der er nogle ting, der er vigtige at huske, før du flytter ind i en af vores lejeboliger.

Herunder finder du information om indflytning.

Lejekontrakt

Når du bliver tilbudt at flytte ind i en af vores lejeboliger, skal du underskrive en lejekontrakt, før aftalen er gældende.

Du vil modtage lejekontrakten til digital underskrift.

I lejekontrakten finder du alle relevante informationer og regler for din lejebolig.

Depositum

Inden du flytter ind, skal du betale depositum, der som oftest udgør 3 måneders leje.

Tilmelding af el

Som lejer har du frit elvalg, hvilket betyder, at du selv frit kan vælge, hvem du ønsker at have som el-leverandør.

Læs alt om tilmelding af el og frit elvalg her.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Mia Louise Thomsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Louise Thomsen
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrationschef (HDO), partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Udlejnings- og investeringsejendomme
Ayan Yusuf
Ejendomsadministrator studerende
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende

What happens when you move in?

A few things are important to know when you move into one of our rental apartments.

When you move in you will receive a payment card with all the relevant payment information.

Contract

When you are offered to move into one of our rental apartments, you must sign a rental contract before the agreement is valid.

You will receive the lease for digital signature.

In the rental contract you will find all the relevant information and rules for your rental apartment.

Deposit

Before you move in, you must pay a deposit, which usually amounts to 3 month’s rent.

Choice of electricity supplier

As a tenant you have a free choice of electricity supplier, which means that you can freely choose which company you want to have as an electricity supplier. Read more.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Mia Louise Thomsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Louise Thomsen
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrationschef (HDO), partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Udlejnings- og investeringsejendomme
Ayan Yusuf
Ejendomsadministrator studerende
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende