Skatter og afgifter

Hvis du har modtaget en varsel om ændringer i de skatter og afgifter, der pålægges ejendommen, kan du måske have nogle spørgsmål til det.

Du kan finde svar på disse nedenfor.

Udlejningsejendomme, som den du bor i, er underlagt forskellige skatter og afgifter, såsom ejendomsskatter og renovationsudgifter. Hvert år fastsætter staten og kommunen størrelsen på disse skatter og afgifter, og afhængigt af om de er steget eller faldet i forhold til året før, vil du som lejer opleve en tilsvarende stigning eller fald i din husleje.

De nye skatter og afgifter træder som udgangspunkt i kraft fra den 1. januar. Hvis du modtager besked om ændringer senest ved udgangen af maj måned, har udlejer ifølge lejeloven §§46-48 mulighed for at opkræve den varslede ændring med tilbagevirkende kraft til den 1. januar samme år. Det betyder, at du som lejer typisk vil modtage en varslingsskrivelse omkring foråret, men at ændringen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar samme år.

Regulering af dit depositum og forudbetalt leje
Når din leje reguleres, svarer dit indbetalte depositum og din indbetalte forudbetalte leje ikke længere til det antal måneder, der fremgår af lejekontrakten. Derfor bliver du opkrævet et ekstra beløb, så det indbetalte depositum og den indbetalte forudbetalte leje igen svarer til antallet af måneder anført i lejekontrakten.

I praksis fungerer det således: Hvis der i lejekontrakten er angivet at dit depositum skal svare til 3 måneders leje og din husleje er kr. 5.000,-/månedligt, har du ved indgåelse af kontrakten indbetalt kr. 15.000,- i depositum. Hvis den månedlige husleje efterfølgende reguleres med kr. 100,-, mangler der nu 300,- i det indbetalte depositum. Dette beløb opkræves jf. Lejelovens bestemmelser i 3 rater. Der vil således i de første 3 lejeopkrævninger efter indfasning af lejereguleringen være medtaget et beløb på kr. 100,- som er efteropkrævning af opregulerede depositum-beløb. På samme måde efteropkræves eventuel regulering af forudbetalt leje.

Den indbetalte regulering af depositummet og den forudbetalte leje medtages naturligvis ved den endelige opgørelse af dit lejemål efter fraflytning.

Såfremt ovenstående ikke besvarer dine spørgsmål til varslingsskrivelsen, så er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Teamkoordinator, partner
helle jensen, ejendomsadministrator, øens ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Helle Elinor Jensen
Ejendomsadministrator
Udlejnings- og investeringsejendomme
Nicole Mathilde Hintz Hansen
Fagleder (EA)
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

Rent regulation due to changes in the apartment’s taxes

If you have received a rent regulation notice due to changes in the taxes imposed on your apartment, and have questions to the regulation, find answers to these questions below.

Rental properties, like yours, are subject to various taxes, including property taxes and waste management fees. Annually, Danish tax authorities determine the levels of these taxes. Depending on whether the amounts have increased or decreased from the previous year, you will see a corresponding increase or decrease in your rent.

The new taxes and fees typically take effect from January 1st. If you’re notified of these changes no later than the end of May, the landlord is entitled to apply the regulation retroactively from January 1st of the same year. We usually send this rent regulation notice in spring, but the adjustment is retroactively effective from January 1st of the same year.

Adjustment of your deposit and pre-paid rent

When your rent is regulated, the deposit and “pre-paid rent”-amounts will also be subject to a regulation. In practice, it works as follows:

If your lease agreement specifies that your deposit must correspond to 3 months’ rent, and your monthly rent is DKK 5,000, you have been invoiced a deposit amount of DKK 15,000 at the start of the lease-period.

 If the monthly rent is subsequently adjusted by DKK 100, there will now be a shortfall of DKK 300 in the deposited amount. This amount will be collected in accordance with the provisions of the Rent Act in 3 installments. Therefore, the first 3 rent invoices after the rent adjustment will include an amount of DKK 100, which is an additional charge for the adjusted deposit amount. Similarly, any adjustment to prepaid rent will be collected through your rent invoice.

These adjustments in deposit and pre-paid rent will be considered in the final settlement of your tenancy when you move out of the apartment.

If your questions regarding the rent regulation notice are not answered here, please don’t hesitate to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Teamkoordinator, partner
Udlejnings- og investeringsejendomme
Nicole Mathilde Hintz Hansen
Fagleder (EA)
helle jensen, ejendomsadministrator, øens ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Helle Elinor Jensen
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator