Regulering af din husleje

Har du spørgsmål vedrørende en huslejeregulering?

Find svar på de mest gængse spørgsmål om huslejeregulering herunder.

Regulering af din husleje

Årsagen til at din husleje er steget, er at der i din lejekontrakt under § 95 er nævnt, at din husleje reguleres hvert år den 1. januar i henhold til stigningen i nettoprisindekset (oktober-indekset). Denne regulering følger lejelovens § 53, stk. 2.

Det er nettoprisindekset, der afgør, hvor meget din husleje stiger med. Nettoprisindekset er et udtryk for den generelle prisudvikling i samfundet.

Din husleje stiger således i takt med den generelle prisudvikling i samfundet. Sagt på en anden måde, så følger din husleje den generelle inflation i Danmark.

Regulering af dit depositum og forudbetalt leje

Det fremgår af din lejekontrakt, samt af lejelovens bestemmelser, at din indbetalte forudbetalte leje og depositum til enhver tid skal svare til de antal måneder, der fremgår under lejekontraktens ”§ 4. Depositum og forudbetalt leje”.

Da din husleje er steget pr. 1. januar 2022, svarer dit indbetalte depositum/forudbetalte leje ikke længere til det antal måneder, der fremgår af lejekontrakten. Derfor vil du blive opkrævet et ekstra beløb, så den indbetalte sikkerhedsstillelse igen svarer til antallet af måneder anført i lejekontrakten.

Hvis du eksempelvis har et depositum, der skal svare til 3 måneders gældende leje, vil beløbet blive reguleret over 3 måneder med 1/3 hver måned. Altså i henholdsvis januar, februar og marts 2022. Reguleringsbeløbet kommer til at fremgå af dine opkrævninger, så du hele tiden kan se, hvad der bliver reguleret.

Det indbetalte depositum medtages naturligvis ved den endelige opgørelse af dit lejemål efter eventuel fraflytning.

Yderligere spørgsmål

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på lejer@oadv.dk.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator

Do you have questions regarding a rent regulation?

Find answers to the most common questions about rent regulations below.

Adjustment of your rent

The reason why your rental price has increased is due to the clause in your lease contract under §95, which states that your rent is adjusted every year on January 1st following the increase in the net price index (the October index). This regulation follows the Danish Rent Act, §53, subsection. 2.

What determines how much your rent increases is the net price index. The net price index is an expression of the general price development in Denmark.

Therefore your rent increases in line with the general price development in Denmark. In other words, your rent follows the general inflation in Denmark.

Adjustment of your deposit and prepaid rent

Advertised in your lease contract that your prepaid rent and deposit must at all times correspond to the number of months stated under the lease contracts § 4 “Deposit and prepaid rent”. This clause furthermore follows the Danish Lease Act.

Since your rent has increased per. January 1st 2022, your deposit and prepaid rent no longer correspond to the number of months stated in the lease contract. Therefore, you will be charged an extra amount to make it correspond to the number of months specified in the lease.

For example, if you have a deposit that must correspond to 3 months’ current rent, the amount will be adjusted over 3 months by 1/3 each month. In other words, in January, February, and March 2022, respectively.

The adjustment amount will appear on your rent invoice, so you can see what is adjusted. The amount is also included in the final statement of your apartment in the event of a termination.

Further questions

If you have any questions regarding the above, please feel free to contact us at lejer@oadv.dk.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner er ejendomsadministrator hos øens ejendomsadministrations afdeling for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Siri Emborg ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Siri Emborg
Ejendomsadministrator studerende, teamleder
Jesper er ejendomsadministrator for investeringsejendomme
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator