Ledige lejemål

Vi administrerer boliger over hele landet og får løbende ledige lejemål.

Vi vil meget gerne skrive dig på vores interesseliste, så vi kan kontakte dig, hvis der bliver ledige lejemål, der matcher dine ønsker.

Hvis du ønsker at blive skrevet på vores interesseliste, bedes du sende en e-mail til lejer@oadv.dk med dit fulde navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Du bedes også angive dit maksimale budget for en fremtidig bolig, de geografiske områder, du søger bolig i, samt eventuelle minimumskrav til boligen såsom areal, antal værelser og husdyrhold.

Bemærk venligst, at vores interesseliste ikke er en venteliste, og at der ikke er nogen garanti for at få tilbudt en bolig.

Da vi er underlagt GDPR-bestemmelserne, sletter vi automatisk dine oplysninger fra vores interesseliste 12 måneder efter, at vi har modtaget dem. Hvis du stadig ønsker at stå på listen efter denne periode, bedes du sende en bekræftende e-mail til lejer@oadv.dk, inden der er gået 12 måneder fra din seneste orientering.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Christian Lind Højer Hinnerskov, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Christian Lind Højer Hinnerskov
Ejendomsadministrator

We manage properties and apartments all over the country and continuously get available rental apartments.

We would love to add you to our interest list and contact you if we get any vacant apartments which suits your requirements.

If you wish to be signed up to our interest list, please send an email to lejer@oadv.dk with your full name, email address, and phone number. Additionally, please specify your maximum budget for a future apartment, the geographic areas you would like live in, and any minimum requirements for the apartment, such as size, number of rooms, pet ownership etc.

Please note that our interest list is not a waiting list, and there is no guarantee of being offered an apartment.

As we are subject to GDPR regulations, we automatically delete your information from our interest list 12 months after receiving the information. If you still wish to remain on the list after this period, please send a confirmation email to lejer@oadv.dk. This will have to be done no later than 12 months since your last update.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Christian Lind Højer Hinnerskov, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Christian Lind Højer Hinnerskov
Ejendomsadministrator