Ledige lejemål

Vi administrerer boliger over hele landet og får løbende ledige lejemål.

Vi vil meget gerne skrive dig på vores interesseliste, så vi kan kontakte dig, hvis der bliver ledige lejemål, der matcher dine ønsker.

Hvis du ønsker at blive skrevet på vores interesseliste, bedes du sende en e-mail til lejer@oadv.dk med dit fulde navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Du bedes også angive dit maksimale budget for en fremtidig bolig, de geografiske områder, du søger bolig i, samt eventuelle minimumskrav til boligen såsom areal, antal værelser og husdyrhold.

Bemærk venligst, at vores interesseliste ikke er en venteliste, og at der ikke er nogen garanti for at få tilbudt en bolig.

Da vi er underlagt GDPR-bestemmelserne, sletter vi automatisk dine oplysninger fra vores interesseliste 12 måneder efter, at vi har modtaget dem. Hvis du stadig ønsker at stå på listen efter denne periode, bedes du sende en bekræftende e-mail til lejer@oadv.dk, inden der er gået 12 måneder fra din seneste orientering.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Teamkoordinator, partner
Udlejnings- og investeringsejendomme
Nicole Mathilde Hintz Hansen
Fagleder (EA)
Udlejnings- og investeringsejendomme
Niklas Poulsen Rehøj
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Teamleder
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
helle jensen, ejendomsadministrator, øens ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Helle Elinor Jensen
Ejendomsadministrator

We manage properties and apartments across the country and continually update our list of available rentals

We are eager to include you on our interest list and will reach out to you with any vacant apartments that meet your criteria.

If you’re interested in joining our interest list, please forward an email to lejer@oadv.dk with your full name, email address, and phone number. In your email, kindly include your maximum budget for a potential apartment, your preferred geographical locations, and any basic requirements for the apartment, such as size, number of rooms, pet ownership etc.

It’s important to note that being on our interest list does not equate to a waiting list, and there’s no assurance of an apartment offer.

In compliance with GDPR regulations, your data on our interest list will be automatically removed 12 months after submission. Should you wish to remain on the list beyond this period, you need to send a confirmation email to lejer@oadv.dk. This reconfirmation must occur within 12 months of your most recent update.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Teamkoordinator, partner
Udlejnings- og investeringsejendomme
Niklas Poulsen Rehøj
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Teamleder
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator