Indflytning i lejemål

Hvad skal der ske, før du flytter ind?

Inden du flytter ind i en bolig, som vi administrerer, er der nogle vigtige ting at huske.

Nedenfor finder du information omkring indflytning.

Lejekontrakt

Når du bliver tilbudt at flytte ind i en lejebolig, som administreres af os, er der flere forhold, du skal være opmærksom på. Inden aftalen er endeligt gældende, skal du underskrive en lejekontrakt og indbetale depositum og første måneds leje. Først når disse ting er på plads, er aftalen endeligt gældende.

Du vil modtage en mail med et link til digital signatur af lejekontrakten, inden aftalen indgås. Lejekontrakten underskrives via Mit-ID.

Indbetaling af depositum og første periodes leje

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten, skal du ligeledes indbetale depositum, forudbetalt leje og første måneds lejebetaling.

Betalingsoplysninger og forfaldsdato for denne betaling vil være angivet på det indbetalingskort, der fremsendes via linket, hvor kontrakten også fremsendes. Depositummet er en sikkerhed for betalinger i lejeforholdet, og beløbet vil være under vores varetægt, indtil du fraflytter boligen. Efter fraflytning og opgørelse af alle beløb i lejeforholdet, vil den resterende del af depositummet blive returneret til dig.

Den forudbetalte leje fungerer også som sikkerhed for betalinger i lejeforholdet. Men i modsætning til depositummet, vil den forudbetalte leje blive brugt til at modregne de sidste lejeopkrævninger i lejeforholdet. For eksempel, hvis du har betalt forudbetalt leje svarende til én måneds lejebetaling, vil du ikke blive opkrævet husleje i den sidste måned af dit lejeforløb. Du vil dog stadig blive opkrævet aconto-beløb og eventuelle andre opkrævninger, der ligger ud over lejen, da disse beløb ikke er dækket af den forudbetalte leje.

Tilmelding af el

Som lejer har du frit elvalg, hvilket betyder, at du selv frit kan vælge, hvem du ønsker at have som el-leverandør.

Læs alt om tilmelding af el og frit elvalg her.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator

What happens when you move into your new apartment?

Below, you will find information about the moving-in process.

Lease agreement

When you have accepted to rent an apartment handled by us, there are several important points to consider. Before the lease agreement comes into force, you need to sign the lease agreement and submit the required deposit and first month’s rent. The agreement is considered finalized only when all these elements are in place.

You will receive an email containing a link to digitally sign the lease agreement. The lease agreement will be signed using your danish “Mit-ID”.

Payment of deposit and first month’s rent

When signing the lease contract, you will be asked to make a payment for the following things: a deposit, pre-paid rent (a form of extra deposit), and the first month’s rent.

Payment details and the due date for these payments will be provided on the payment card sent along with the lease agreement. The deposit serves as security for any outstanding payments during your tenancy, and the amount will be held in our custody until you move out of the apartment. After your move out all amounts in the tenancy will be settled, and any remaining part of the deposit will be refunded to you.

The pre-paid rent also serves as security for payments during the tenancy, but unlike the deposit, it will be used to cover the last month’s rent payment. For instance, if you have paid pre-paid rent equivalent to one month’s rent when signing the contract, you will not be charged rent for the last month of your tenancy. However, utility payments and other amounts besides the rent are not covered by the pre-paid rent and will still need to be paid.

Electricity registration

As a tenant, you have the freedom to choose your electricity supplier. This means that you can select the electricity provider that best suits your preferences.

Read all about electricity registration and the options of free electricity choice here.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator, fagleder, partner
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator studerende
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Frederik Kærsgaard Mortensen
Udlejnings- og investeringsejendomme
Frederik Kærsgaard Mortensen
Ejendomsadministrator