Betaling af husleje

Hvordan betaler du din husleje?

Når du bor i en lejebolig, som vi administrerer, skal lejen indbetales via de lejeopkrævninger, som vi udsender i slutningen af hver måned. Betalingen af lejen skal ske senest den 1. hverdag i måneden, medmindre andet er noteret i din lejekontrakt.

Vi anbefaler, at du tilmelder din lejebetaling til betalingsservice. På den måde sikrer du, at din husleje altid bliver betalt rettidigt. Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af lejeopkrævningen.

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort?

Har du ikke modtaget dit indbetalingskort, bedes du skrive til lejer@oadv.dk.

Herefter vil vores ejendomsadministratorer sørge for, at du modtager et indbetalingskort hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du tilmelder lejebetalingen til betalingsservice, således at din husleje automatisk bliver betalt hver måned. Oplysninger til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af dit indbetalingskort. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding til betalingsservice, bedes du kontakte din bank. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage, før betalingsserviceaftalen er aktiv. Det er derfor en god idé at holde øje med din betalingsoversigt.

Kontakt din administrator

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Christian Lind Højer Hinnerskov, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Christian Lind Højer Hinnerskov
Ejendomsadministrator

How do you pay your rent?

When you live in a rental property that we manage, the rent must be paid via the rental invoices that we issue at the end of each month. Rent payment is due no later than the 1st business day of the month unless otherwise noted in your lease agreement.

We recommend that you enroll your rent payment in automatic payment service. This ensures that your rent is always paid on time. Information for enrollment in the automatic payment service can be found on the rental invoice.

Have you not received your payment slip?

If you have not received your payment slip, please send an email to lejer@oadv.dk.

Our property administrators will then ensure that you receive a payment slip as soon as possible.

We recommend that you sign up for automatic rent payment through Betalingsservice, so that your rent is always paid on time. Information for signing up for Betalingsservice is available on your payment slip. If you have further questions about signing up for Betalingsservice, please contact your bank. Please note that it may take up to 30 days for the Betalingsservice agreement to become active, so it is a good idea to keep an eye on your payment overview.

Have you been notified that we have not received your payment
even though you have already paid?

If you have received a notification that we have not received your payment even though you have already paid, please send an email to lejer@oadv.dk.

In the email, please attach a copy of a payment receipt from your bank, showing the amount transferred, date of transfer, and the account to which the amount was transferred.

However, we have found that it often takes 2-3 days for the transferred amount to be registered.

Unfortunately, we do not have the ability to notify you when we have received your payment. If we do not receive your payment, you will receive a notification about it.

Contact one of our property managers

Martin Meyer Olesen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Martin Meyer Olesen
Ejendomsadministrator
Mie Elbæk Nørgaard, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mia Elbæk Nørgaard
Ejendomsadministrator, projektleder
mikkel schwaner, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mikkel Schwaner
Ejendomsadministrator
Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Cecilie Würtz, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Cecilie Würtz
Ejendomsadministrator
Kasper Wibholm Henriksen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kasper Wibholm Henriksen
Ejendomsadministrator
Mads Møller Haase, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Mads Møller Haase
Ejendomsadministrator
Jesper Blokkebak Jensen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Jesper Blokkebak Jensen
Ejendomsadministrator
Christian Lind Højer Hinnerskov, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Christian Lind Højer Hinnerskov
Ejendomsadministrator