Human Resource – HR

Human Resource – HR

ØENS ADVOKATFIRMA

Human Resource – HR

Har din virksomhed brug for hjælp til håndteringen af de udfordringer og problemstillinger, der kan opstå i arbejdet med HR og personaleforhold, så du kan holde fokus på dét, du er bedst til – at drive din virksomhed?

ØENS Advokatfirma giver dig mulighed for at udlicitere denne opgave, hvorefter vi vil være din juridiske partner og efter dit ønske stå for alt eller dele af de ansættelsesretlige aspekter, som I som virksomhed møder løbende. Vi tager udgangspunkt i din virksomhed og har fokus på den fremtidige drift med en stærkt kommerciel og selskabsretlig forståelse. Vi fungerer således både som sparringspartner for de virksomheder, der råder over stærke interne HR-ressourcer, ligesom vi rådgiver og sparrer med, eller tager over for, de virksomheder, som ikke har en intern HR-afdeling.

HR handler om din virksomheds mest fundamentale og dyrebare værdier og om din virksomheds vigtigste ressource: jeres medarbejdere. Der er i jeres medarbejdere tale om uvurderlig viden, opbygget erfaring, netværk og goodwill, som kan være yderst uerstatteligt.

 

Behovet for juridisk rådgivning

HR og Arbejds- og ansættelsesret er et globalt og utroligt omfattende juridisk felt, som er under konstant udvikling. De danske regler inden for arbejds- og ansættelsesret bliver i stadig højere grad mere reguleret og stiller dermed store krav til nutidens arbejdsgivere, hvorfor det er essentielt at være compliant inden for dette retsområde, inden konflikterne opstår, da det alternativt kan ende med at blive en dyr affære.

Vores advokater er opdaterede på den nyeste viden inden for området og har mange års erfaring inden for eksempelvis rekruttering, udarbejdelse af ansættelseskontrakter, kunde- og konkurrenceklausuler, personalepolitikker, incitamentsprogrammer, opsigelse og lignende, og har alle de nødvendige ressourcer, som det kræver for at varetage denne opgave på bedste vis.

 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

ØENS kan tilbyde at overtage hele jeres HR-afdeling og dermed alt kontakt til medarbejderen eller blot dele heraf, eksempelvis:

 • Ansættelsestjek
 • Ansættelsessamtaler og udvælgelse af de rigtige kandidater
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og klausuler
 • Rådgivning vedr. overenskomstmæssige forhold
 • Rådgivning vedr. medarbejdernes retsstilling ved konkurs eller virksomhedsoverdragelse
 • Incitamentsprogrammer og bonusordninger
 • Personalehåndbøger
 • Individuelle aftaler
 • Afholdelse af fastholdelsessamtaler, MUS eller exit-samtaler i et fortroligt rum
 • Opsigelse, advarsler og bortvisning
 • Fratrædelsesaftaler
 • Politikker mod chikane, diskrimination m.v.
 • Etablering og drift af den lovpligtige whistleblowerordning
 • Ligebehandling og tvisthåndtering

Vores rådgivning kan med fordel søges på forkant for at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede løsninger, men vores assistance omfatter alle spørgsmål før, under og efter ansættelsesforholdet.

Ved at være tilgængelige og have en tæt dialog med jeres virksomhed, sikrer vi, at vores rådgivning er relevant, løsningsorienteret og anvendelig. I forhold til tvister er vi pragmatiske i vores tilgang med henblik på som udgangspunkt at søge løsninger på laveste konfliktniveau. Vi har dog også bred erfaring med at føre retssager for de almindelige domstole, Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet og for voldgiftsretterne inden for blandt andet kontrakthåndtering, forskelsbehandling, diskrimination, tvister mv.

ØENS kan samtidig tilbyde at bistå jer indenfor GDPR og databeskyttelse, som har et tæt samspil med arbejds- og ansættelsesret.

Tilmeld nyhedsbrev