Hos ØENS ønsker vi både at sikre boligforeningerne en bedre økonomi og at slå et slag for den grønne omstilling

Vil I reducere varmeudgifterne?

I samarbejde med Brunata og udvalgte boligforeninger vil ØENS Ejendomsadministration det kommende år gennemføre et testprojekt, hvor vi med det internetbaserede Brunata Energistyring sætter fokus på energioptimering.

Målet med projektet er at blive dygtigere til at mindske foreningers og beboeres energiudgifter, samt at reducere ejendommenes CO2-aftryk. Specielt foreninger med ældre ejendomme oplever ofte et stort energispild og derfor kan man med de rette tiltag gøre en markant forskel til glæde for såvel økonomi som klima.

Deltag i testprojekt
For at tilegne os den fornødne viden om foreningernes muligheder søger vi pt. boligforeninger, som det kommende år vil deltage i projektet. Er I blandt de udvalgte foreninger vil I få installeret ny teknologi, som vil være med til at optimere jeres forbrug. Vi forventer, at deltagerne allerede i testperioden vil opleve væsentlige besparelser.

Det er ikke et krav, at man er kunde hos Brunata.

Gense informationsmødet her

ØENS grønne testprojekt

07/2022
Projektet startes
11/2022
Projektet præsenteres for foreningerne
01/2023
Testforeningerne udvælges
02/2023
Besigtigelse af udvalgte ejendomme
06/2023
Opfølgning på projekt
01/2024
Testperioden afsluttes
02/2024
Rapport gennemgang med bestyrelsen

Hvad er et energistyringssystem?

Et energisystem giver mulighed for at skabe det nødvendige overblik og med det prioritere og styre de enheder og tiltag, hvor man får mest for pengene.

Brunata Energistyring er et dynamisk energistyringsværktøj, der bl.a. giver mulighed for at monitorere energiforbruget, se tidligere forbrug og estimere forventet fremtidigt forbrug.

Brunata Energistyring har flere vigtige egenskaber – heriblandt mulighed for at:

  • opstille en prioriteret aktivitetsliste, hvis der skal reageres på eventuelle afvigelser
  • tilpasse tiltag til den enkelte enhed, bygning eller sågar flere bygninger
  • overvåge returværdier på fjernvarme, så dyre afkølingsafgifter undgås
  • automatisk sende notifikation hvis energiforbruget afviger grænseværdier
  • budgetopfølge og budgettere, så acontobetalinger kan tilpasses
  • give overblik over CO2-aftryk (fx til grønt regnskab)   

Energistyringssystemet hjælper således på en overskuelig og intuitiv måde med at sætte fokus på eventuelt energispild, så der kan handles proaktivt.

Energioptimering af ejerforeninger og andelsboligforeninger – ØENS grønne testprojekt