Bestyrelsesundervisning

Haveforening

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

ØENS bestyrelsesundervisning er et gratis bestyrelsesundervisningstilbud til dig, der ønsker at blive klædt bedre på i rollen som bestyrelsesmedlem.

Undervisningen omhandler emner, hvor både ny og gængs viden vil blive præsenteret på en overkommelig måde for såvel nye som garvede bestyrelsesmedlemmer.

Hos ØENS Ejendomsadministration er vi glade for vores mange foreninger, og ikke mindst de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer, vi til dagligt samarbejder med i løsningen af alskens opgaver.

Derfor finder vi det helt naturligt, at hjælpe vores bestyrelser med nyttig viden om deres rolle i foreningen. Dette sker gennem en række bestyrelsesundervisninger som vi løbende inviterer til. Sideløbende med dette afholder vi tillige gå-hjem møder om ny lovgivning og nye tilskudsordninger ved byggesager, når det er relevant.

Du kan på denne side finde en række undervisninger, vi enten planlægger at afholde, samt tidligere har afholdt.

Du vil have mulighed for at deltage i undervisningen både fysisk og online. Underviserne vil være en blanding af vores erfarne ejendomsadministratorer, advokater med speciale inden for foreningsret samt eksterne samarbejdspartnere og foreninger, der ønsker at dele deres erfaringer.

Bestyrelsesundervisning d. 30.08.2022 om ‘Drift og vedligehold af ejendommen’
Bestyrelsesundervisning d. 31.05.2022 om ‘Bestyrelsesansvar’
Bestyrelsesundervisning d. 21.02.2022 om ‘Gode vaner i anvendelsen af ProBo’

Bestyrelsesundervisning d. 30.08.2022 om ‘Drift og vedligehold af ejendommen’
LÆS HISTORIEN
Bestyrelsesundervisning d. 31.05.2022 om ‘Bestyrelsesansvar’
LÆS HISTORIEN
Bestyrelsesundervisning d. 21.02.2022 om ‘Gode vaner i anvendelsen af ProBo’
LÆS HISTORIEN

Har du spørgsmål vedrørende undervisningen?

Nedim Husic ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner
Rikke Raben ØENS Rådgivningshus
Administration
Rikke Raben
PR og kommunikation
Maja Gambill ØENS Rådgivningshus
Administration
Maja Gambill
Office Manager

Har din haveforening behov for juridisk rådgivning?

Haveforening

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Vi rådgiver bestyrelser og beboere i haveforeninger, når der opstår et juridisk spørgsmål.

ØENS Ejendomsadministration har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med ØENS Advokatfirma, hvilket giver en række fordele for beboerne og bestyrelserne i de foreninger, som ØENS Ejendomsadministration administrerer.

Vi har igennem dette samarbejde oparbejdet en solid erfaring med at løse såvel store som små foreningsretlige problemstillinger for vores klienter.

ØENS Advokatfirma hjælper således bestyrelser og beboere med alt fra dagligdags forhold, som ”lige kræver en advokat ind over”, f.eks. problemer med en larmende beboer eller manglende betaling af fællesbidrag, til større og mere komplekse udfordringer som f.eks. retssager, vedtægtsændringer eller byggesager.

Vedtægter i haveforeninger

Haveforeningsvedtægten er helt central for haveforeningens virke – både i relation til medlemmernes rettigheder og pligter, men også i relation til bestyrelsens mulighed for at administrere foreningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vi har stor praktisk erfaring med foreningsvedtægter, og hjælper således hvert år mange haveforeninger med fortolkning af vedtægterne eller gennemførelse af store og små vedtægtsændringer.

Eksklusion fra en haveforening

Et medlem af en haveforening risikerer at blive ekskluderet fra foreningen – og dermed miste sin have – hvis vedkommende ikke overholder foreningens vedtægter.

I praksis ses eksklusion typisk i disse situationer:

  • Manglende betaling af boligafgift eller lignende ydelser
  • Ulovlig udlejning – f.eks. via Airbnb
  • Manglende overholdelse af kravet om at bo i sin havebolig
  • Manglende overholdelse af foreningens husorden

Der skal selvsagt en del til, for at man kan blive smidt ud af sin have, men det er nødvendigt, hvis en haveejer ikke kan eller vil acceptere vilkårene for at bo i et fællesskab, som man jo gør, når man bor i en haveforening.

Hvis den ekskluderede haveejer bestrider eksklusionens gyldighed, vil det være nødvendigt at få sagen behandlet i boligretten eller fogedretten. Mange eksklusionssager udvikler sig således hurtigt til retssager, og det kan derfor være en rigtig god idé at have en kompetent advokat ind over på et tidligt stadie i sagen.

Når man bliver ekskluderet, sælges beboerens have bedst muligt, og salgsprisen udbetales til den tidligere ejer med fradrag af foreningens tilgodehavende, hvis der da ellers er friværdi nok i haven. Hvis haven er overbehæftet, vil det være nødvendigt at sælge haven på tvangsauktion, medmindre pant- og udlægshaverne frivilligt vil aflyse sine hæftelser.

Sager om eksklusion af haveejere kan være tids- og ressourcekrævende, og de kan være ubehagelige for alle parter involveret.

ØENS Advokatfirma har stor erfaring med at føre eksklusionssager, og vi står derfor altid klar til at bistå vores klienter under hele processen.

Regler for fremleje og korttidsudlejning

Deleøkonomi er oppe i tiden og benyttes af flere og flere danskere. En af de mest populære måder at supplere indkomsten i ferieperioderne på, er ved at udleje eller fremleje sin have til fremmede gennem tjenester som Airbnb.

Men hvordan er reglerne egentlig for at udleje sin have til turister eller at låne den ud til et familiemedlem? Og skal indtægten indberettes til SKAT? Vi er ajour med de nyeste regler om fremleje og korttidsudlejning i haveforeninger.

Der er store forskelle på reglerne, alt efter om man bor i en lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed. Dog er det ens for alle indtægter via deleøkonomi, at de skal indberettes til SKAT.

Bestyrelsesansvar i haveforeninger

Bestyrelsen i en haveforening udfører ofte et utroligt stort stykke arbejde, mens de sidder i bestyrelsen, og oftest er arbejdet helt ulønnet eller med en så lille aflønning, at det knapt nok dækker indkøb af kaffe til møderne. Det er glæden, der driver værket.

Men det at sidde i en bestyrelse forpligter, og det er desværre ikke altid nok, at man gør sit bedste. Vi anbefaler derfor altid, at bestyrelserne tegner en bestyrelsesansvarsforsikring – hvis der da ikke allerede er en sådan i foreningens forsikring.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er nemlig personligt ansvarlig for fejl og mangler under udførelsen af sit bestyrelsesarbejde. Et bestyrelsesansvar kan typisk komme på tale som følge af, at man ikke har fulgt godt nok med i foreningens forhold.

Hvert bestyrelsesmedlem hæfter for sådanne tab for foreningen med hele sin formue, og det vil sige, at man som bestyrelsesmedlem står økonomisk på mål for, at man udfører sit arbejde godt.

Vi har set en række praktiske eksempler, hvor bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med krav om personlig hæftelse for tab, som haveforeningen – eller deres medlemmer eller kreditorer – mener, de har lidt, som følge af dele eller hele bestyrelsens handlinger.

ØENS Advokatfirma står klar til at rådgive og dele ud af vores mangeårige ekspertise, så I som bestyrelse bedst muligt kan sikre jer mod erstatningskrav.

Stiftelse af haveforeninger

Stiftelse af en haveforening er en ofte tidskrævende, besværlig og bekostelig affære, hvor der skal forhandles vilkår med sælger/ejer af ejendommen, finansiering af købesummen og vilkår for foreningens fremtidige virke med ejerne eller de kommende ejere.

ØENS Advokatfirma har solid erfaring med at køre stiftelse af en haveforening sikkert i mål.

Snak med en specialist indenfor området

Thomas Valentin ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Valentin
Advokat
Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner

ProBo

Haveforening

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

ProBo samler al kommunikation og information om din haveforening på én GDPR-sikker platform.

ProBo er rollestyret, så uanset om du er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, lejer eller vicevært, har du adgang til præcis den information og de værktøjer, du har brug for og ret til. Systemet er intuitivt og brugervenligt.

Hos ØENS Ejendomsadministration anvender vi ProBo til at servicere vores bestyrelser og beboere rent kommunikativt. Via Probo udsender vi relevante nyhedsopslag til beboerne og håndterer skiftlige beskeder såvel internt mellem bestyrelse og beboere samt eksternt til leverandører. Med ProBo behøver bestyrelsen ikke længere at have en separat bestyrelsesmail, der skal holdes øje med.

Samtidig har såvel bestyrelse som beboere adgang til dokumentarkivet, hvor de historiske dokumenter for foreningen ligger. Vi sørger tillige for, at alle modtagne dokumenter gøres digitalt læsbare, så du via ProBo blot kan søge på ét eller flere nøgleord, hvorefter ProBo automatisk viser dig de dokumenter, der måtte indeholde dét/de ord.

Bestyrelsen kan uploade og godkende bilag digitalt, og de kan med et enkelt klik påføre eventuelle kommentarer til bilaget, inden det betales og bogføres. De fakturaer og bilag, som er underlagt automatisk betaling (f.eks. regninger til strøm, vand og varme), kan bestyrelsen altid se som værende ‘behandlet’.

Via de ‘Økonomiske Data’ har bestyrelsen indblik i foreningens bogføring. Bogføringen bliver automatisk opdateret og ajourført, og bestyrelsen vil derfor aldrig være i tvivl om foreningens drift.

ProBo udvikles med nye funktioner fra uge til uge, og vi bringer altid vores bestyrelsers ønsker og behov videre til udviklerne, så vi bedst muligt afdækker de behov, der måtte opstå. Samtidig holder vi løbende bestyrelsesundervisning i ProBo til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer, hvor de nyeste funktioner bliver gennemgået.

Økonomi

Haveforening

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Vi hjælper med at administrere haveforeningens økonomi fra A-Z.

Det kan være en kompleks sag for en bestyrelse at administrere haveforeningens økonomi, og vi medgiver, at der er utroligt meget at holde styr på, når det kommer til regnskaber, budgetter med mere. Derfor har jeres forening tilknyttet en fast administrator og en fast controller, der altid sørger for at have overblikket over jeres økonomi.

Vi anser det samtidig for vores fornemmeste opgave, at formidle regnskaber og budgetter forståeligt, så I ikke behøver at være økonomiske eksperter. 

Vi står også for at administrere den daglige økonomi såsom opkrævning af fællesudgifter, betaling af foreningens regninger m.v. Kort sagt: vi drifter jeres forening.

Opkrævning

Vi sørger for at opkræve foreningens haveleje, ejendomsskat og andre bidrag via Betalingsservice.

Hos mange haveforeninger står vi også for at opkræve for forbrug af vand, samt at udfærdige forbrugsregnskaber på baggrund af måleraflæsninger fra foreningen.

Vi sørger samtidig for, at foreningens medlemmer ikke kommer i restance ved kontinuerlig overvågning af opkrævninger.

Budget

Vi hjælper jer med at udarbejde haveforeningens budget. Vi afholder årlige budgetmøder med bestyrelsen, hvor vi gennemgår regnskab og budget.

Bestyrelsen har altid adgang til foreningens økonomi online, og kan se hvor mange penge der f.eks. kan bruges på vedligeholdelse resten af året.

Vi kan også hjælpe med langsigtet økonomisk- og vedligeholdelsesmæssig planlægning i samarbejde med haveforeningens bestyrelse.

Årsregnskab

Årsregnskabet er haveforeningens økonomiske oversigt, der viser, hvordan året – rent økonomisk – er gået.

Vi klargører regnskabsmaterialet til revisors gennemgang og opstilling af selve årsrapporten. Vi gennemgår regnskabet og tjekker, at alt er bogført korrekt.

På jeres generalforsamling formidler og fremlægger vi årsregnskabet, så det er forståeligt for alle, og vi svarer glædeligt på såvel små som store spørgsmål.

Betalinger og likviditetsstyring

Vi sørger for, at jeres regninger bliver betalt rettidigt.

Den digitale platform ProBo er motoren i regningsgodkendelsen og smidiggører processen. Foreningens håndværker eller anden leverandør sender blot sin regning til en mailadresse, hvorefter godkendelsesprocessen kan begynde. Bestyrelsen kan med et enkelt klik godkende regningen, hvorefter vi sørger for bogføring og betaling.

Vi holder øje med, at der er penge nok til at betale regningerne. Det er afgørende for haveforeningens sundhed, at der holdes styr på pengestrømmen og betalingsevnen. Med andre ord, vi sørger for at holde styr på pengekassen.

Fælleslån

I nogle haveforeninger er større vedligeholdelsesopgaver, f.eks. kloakering eller nye vandrør, løst ved en kombination af indbetalinger fra nogle medlemmer, mens andre ejere deltager i et fælleslån. Et fælleslån er et banklån ydet til foreningen, hvor typisk kun de ejere, der ikke har indbetalt deres andel, hæfter for deres respektive andel af restgælden og de løbende ydelser.


Vi sørger for håndtering af indfrielser f.eks. ved salg af lejligheder, ligesom vi årligt oplyser de deltagende ejere om deres restgæld og rente. Renten er nemlig fradragsberettiget og kan derfor medtages på ejeres årsopgørelse hos Skat.

Snak med en specialist indenfor området

Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner

Skræddersyede administrationsløsninger til haveforeninger

Haveforening, parcelforening, kolonihave

Kært barn har mange navne. Men der er stor forskel på de forskellige foreningstyper: Nogle ejer jorden og må bo i haven året rundt, mens andre kun må bo i haven i sommerhalvåret. Nogle sælges til markedspris, mens andre har en maksimalpris i forhold til vedtægter og lovgivning.

Fælles for de fleste foreningstyper i denne kategori er dog, at haven er rammen for afslapning, ro og familieliv. Vi hjælper foreningen med den daglige administration, så også bestyrelsen kan nyde fritiden i haven.

Som kunde hos ØENS får I en tilpasset administrationsløsning, der tager afsæt i jeres konkrete ønsker til det administrative setup.

Administrationshonoraret hænger sammen med foreningens størrelse, men også foreningens kompleksitet. Derfor vil vi altid gerne i dialog med bestyrelsen, inden vi giver pris på en administrationsopgave. For selv om to foreninger på det ydre kan minde meget om hinanden, kan de have vidt forskellige ønsker til- og behov for administration.

ØENS beskæftiger mere end 70 kvalificerede medarbejdere med speciale inden for alle juridiske områder og ejendomsadministration, –drift og –udvikling.

Hos ØENS har vi en ambition om altid at tilbyde personlig rådgivning i øjenhøjde. For os er gennemsigtighed afgørende – og vi sørger derfor altid for, at vores kunder og klienter er grundigt informeret og føler sig tilstrækkeligt oplyste.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Vi hjælper gerne med en bred vifte af ydelser i forbindelse med den daglige håndtering af administrationen.

Fast kontaktperson

Du får tilknyttet en fast ejendomsadministrator, der har et stærkt team bag sig.

Boligkøb og -salg

Vi hjælper med håndteringen af køb og salg, når der er rotation i haveforeningen.

Bestyrelsesrådgivning

Vi tilbyder gratis bestyrelsesundervisning og gå-hjem-møder.

Økonomistyring

Vi elsker at nørde med tal og håndterer gerne bogholderiet i haveforeningen.

Drift og vedligehold

Alle foreninger skal vedligeholdes – og det hjælper vi jer med.

Den gode byggesag

Vores byggesagsafdeling er 100 meter-mester i foreningsbyggesager.

0+
Ejendomsadministratorer
0
Fast kontaktperson
0+
Administrerede foreninger
0%
Digitale

Mød vores administratorer

MØD HELE TEAMET
Pelle Jagtboe ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Pelle Jagtboe
Ejendomsadministrator
Jacob Bonderup ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Jacob Bonderup
Ejendomsadministrator (EA), partner
Michala Frederiksen ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Michala Frederiksen
Ejendomsadministrator
Sarah Stausgaard ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Sarah Stausgaard
Ejendomsadministrator
Kira Hulsart Bestyrelsesformand, AB Sundbyhave
ØENS Ejendomsadministration er en professionel og imødekommende samarbejdspartner, der med sin store ekspertise og naturlige tilgang til service, har hjulpet og guidet os trygt igennem de mange kompleksiteter, vi har stået overfor som bestyrelse. Deres rådgivning har sikret os et fyldestgørende grundlag for, at vi kan træffe de rigtige beslutninger. Vi er i AB Sundbyhave glade for at være en del af ØENS-familien.
Peter Schack Bestyrelsesformand, A/B Karen Blixen Parken
Vi kan med to streger under anbefale ØENS som administrationsselskab. Hos dem har vi fået præcis den sparring, service og faglige indsigt, som vi efterspurgte. Der er altid faglig dybde i svarene på vores henvendelser, der er langt bedre overblik over bestyrelsesarbejdet, og der er mere end kvalificeret hjælp til at løse de mange enkeltopgaver.
Mikkel Kejser Bestyrelsesmedlem, EF Sundgården
Vi oplevede at komme til en velsmurt, ambitiøs og meget fleksibel samarbejdspartner, da vi skiftede til ØENS Ejendomsadministration. Det skaber tryghed og ro at være sikker på, at alle opgaver bliver løst, og alle henvendelser besvaret. For bestyrelsen har det medført en stor aflastning og for beboerne i ejendommen en hurtigere svartid og øget service.
Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration Tilbud

Skal vi tage en snak?

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD