forening økonomi haveforening

Økonomi

Vi hjælper med at administrere haveforeningens økonomi fra A-Z.

Det kan være en kompleks sag for en bestyrelse at administrere haveforeningens økonomi, og vi medgiver, at der er utroligt meget at holde styr på, når det kommer til regnskaber, budgetter med mere. Derfor har jeres forening tilknyttet en fast administrator og en fast controller, der altid sørger for at have overblikket over jeres økonomi.

Vi anser det samtidig for vores fornemmeste opgave, at formidle regnskaber og budgetter forståeligt, så I ikke behøver at være økonomiske eksperter. 

Vi står også for at administrere den daglige økonomi såsom opkrævning af fællesudgifter, betaling af foreningens regninger m.v. Kort sagt: vi drifter jeres forening.

Opkrævning

Vi sørger for at opkræve foreningens haveleje, ejendomsskat og andre bidrag via Betalingsservice.

Hos mange haveforeninger står vi også for at opkræve for forbrug af vand, samt at udfærdige forbrugsregnskaber på baggrund af måleraflæsninger fra foreningen.

Vi sørger samtidig for, at foreningens medlemmer ikke kommer i restance ved kontinuerlig overvågning af opkrævninger.

Budget

Vi hjælper jer med at udarbejde haveforeningens budget. Vi afholder årlige budgetmøder med bestyrelsen, hvor vi gennemgår regnskab og budget.

Bestyrelsen har altid adgang til foreningens økonomi online, og kan se hvor mange penge der f.eks. kan bruges på vedligeholdelse resten af året.

Vi kan også hjælpe med langsigtet økonomisk- og vedligeholdelsesmæssig planlægning i samarbejde med haveforeningens bestyrelse.

Årsregnskab

Årsregnskabet er haveforeningens økonomiske oversigt, der viser, hvordan året – rent økonomisk – er gået.

Vi klargører regnskabsmaterialet til revisors gennemgang og opstilling af selve årsrapporten. Vi gennemgår regnskabet og tjekker, at alt er bogført korrekt.

På jeres generalforsamling formidler og fremlægger vi årsregnskabet, så det er forståeligt for alle, og vi svarer glædeligt på såvel små som store spørgsmål.

Betalinger og likviditetsstyring

Vi sørger for, at jeres regninger bliver betalt rettidigt.

Den digitale platform ProBo er motoren i regningsgodkendelsen og smidiggører processen. Foreningens håndværker eller anden leverandør sender blot sin regning til en mailadresse, hvorefter godkendelsesprocessen kan begynde. Bestyrelsen kan med et enkelt klik godkende regningen, hvorefter vi sørger for bogføring og betaling.

Vi holder øje med, at der er penge nok til at betale regningerne. Det er afgørende for haveforeningens sundhed, at der holdes styr på pengestrømmen og betalingsevnen. Med andre ord, vi sørger for at holde styr på pengekassen.

Fælleslån

I nogle haveforeninger er større vedligeholdelsesopgaver, f.eks. kloakering eller nye vandrør, løst ved en kombination af indbetalinger fra nogle medlemmer, mens andre ejere deltager i et fælleslån. Et fælleslån er et banklån ydet til foreningen, hvor typisk kun de ejere, der ikke har indbetalt deres andel, hæfter for deres respektive andel af restgælden og de løbende ydelser.


Vi sørger for håndtering af indfrielser f.eks. ved salg af lejligheder, ligesom vi årligt oplyser de deltagende ejere om deres restgæld og rente. Renten er nemlig fradragsberettiget og kan derfor medtages på ejeres årsopgørelse hos Skat.

Snak med en specialist indenfor området

Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner