Ejendomsadministration ejerforeninger andelsboligforeninger boliglejemål investeringsejendom

Find din boligforening på ProBo

ProBo samler al kommunikation og information om din ejendom på én GDPR-sikker platform.

ProBo er rollestyret, så uanset om du er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, lejer eller vicevært, har du adgang til præcis den information og de værktøjer, du har brug for og ret til. Systemet er utrolig intuitivt, og samtlige moduler er indbyrdes genkendelige.

Hos ØENS Ejendomsadministration anvender vi ProBo til at servicere vores bestyrelser og beboere rent kommunikativt. Via Probo udsender vi relevante nyhedsopslag til beboerne og håndterer skriftlige beskeder såvel internt mellem bestyrelse og beboere samt eksternt til leverandører. Derved behøver bestyrelsen ikke længere at have en separat bestyrelsesmail, der skal holdes øje med.

Samtidig har såvel bestyrelse som beboere adgang til dokumentarkivet, hvor foreningens historiske dokumenter ligger. Vi sørger tillige for, at alle modtagne dokumenter gøres digitalt læsbare, så du via ProBo blot kan søge på ét eller flere nøgleord, hvorefter du automatisk får vist de dokumenter, der måtte indeholde dét/de ord.

Bestyrelsen kan uploade og godkende bilag digitalt og kan med et enkelt klik påføre eventuelle kommentarer til bilaget, inden det betales og bogføres. De fakturaer og bilag, som er underlagt automatisk betaling (f.eks. regninger til el, vand og varme), kan bestyrelsen altid se som værende ‘behandlet’.

Via de ‘Økonomiske Data’ har bestyrelsen indblik i foreningens bogføring. Bogføringen bliver automatisk opdateret og ajourført, og bestyrelsen vil derfor aldrig være i tvivl om foreningens drift.

ProBo udvikles løbende med nye funktioner, og vi bringer altid vores bestyrelsers ønsker og behov videre til udviklerne, så vi bedst muligt afdækker de behov, der måtte opstå. Samtidig holder vi løbende bestyrelsesundervisning i ProBo til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer, hvor de nyeste funktioner bliver gennemgået.

Ejendomsadministration ejerforeninger andelsboligforeninger boliglejemål investeringsejendom

Find din forening på ProBo

ProBo samler al kommunikation og information om din ejerforening og ejendom på én GDPR-sikker platform.

ProBo er rollestyret, så uanset om du er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, lejer eller vicevært, har du adgang til præcis den information og de værktøjer, du har brug for og ret til. Systemet er utrolig intuitivt, og samtlige moduler er indbyrdes genkendelige.

Hos ØENS Ejendomsadministration anvender vi ProBo til at servicere vores bestyrelser og beboere rent kommunikativt. Via Probo udsender vi relevante nyhedsopslag til beboerne og håndterer skriftlige beskeder såvel internt mellem bestyrelse og beboere samt eksternt til leverandører. Derved behøver bestyrelsen ikke længere at have en separat bestyrelsesmail, der skal holdes øje med.

Samtidig har såvel bestyrelse som beboere adgang til dokumentarkivet, hvor foreningens historiske dokumenter ligger. Vi sørger tillige for, at alle modtagne dokumenter gøres digitalt læsbare, så du via ProBo blot kan søge på ét eller flere nøgleord, hvorefter du automatisk får vist de dokumenter, der måtte indeholde dét/de ord.

Bestyrelsen kan uploade og godkende bilag digitalt og kan med et enkelt klik påføre eventuelle kommentarer til bilaget, inden det betales og bogføres. De fakturaer og bilag, som er underlagt automatisk betaling (f.eks. regninger til el, vand og varme), kan bestyrelsen altid se som værende ‘behandlet’.

Via de ‘Økonomiske Data’ har bestyrelsen indblik i foreningens bogføring. Bogføringen bliver automatisk opdateret og ajourført, og bestyrelsen vil derfor aldrig være i tvivl om foreningens drift.

ProBo udvikles løbende med nye funktioner, og vi bringer altid vores bestyrelsers ønsker og behov videre til udviklerne, så vi bedst muligt afdækker de behov, der måtte opstå. Samtidig holder vi løbende bestyrelsesundervisning i ProBo til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer, hvor de nyeste funktioner bliver gennemgået.

Ejendomsadministration ejerforeninger andelsboligforeninger boliglejemål investeringsejendom

Find din boligforening på ProBo

ProBo samler al kommunikation og information om din andelsboligforening og din ejendom på én GDPR-sikker platform.

ProBo er rollestyret, så uanset om du er bestyrelsesmedlem, andelshaver, ejer, lejer eller vicevært, har du adgang til præcis den information og de værktøjer, du har brug for og ret til. Systemet er utrolig intuitivt, og samtlige moduler er indbyrdes genkendelige.

Hos ØENS Ejendomsadministration anvender vi ProBo til at servicere vores bestyrelser og beboere rent kommunikativt. Via Probo udsender vi relevante nyhedsopslag til beboerne og håndterer skriftlige beskeder såvel internt mellem bestyrelse og beboere samt eksternt til leverandører. Derved behøver bestyrelsen ikke længere at have en separat bestyrelsesmail, der skal holdes øje med.

Samtidig har såvel bestyrelse som beboere adgang til dokumentarkivet, hvor foreningens historiske dokumenter ligger. Vi sørger tillige for, at alle modtagne dokumenter gøres digitalt læsbare, så du via ProBo blot kan søge på ét eller flere nøgleord, hvorefter du automatisk får vist de dokumenter, der måtte indeholde dét/de ord.

Bestyrelsen kan uploade og godkende bilag digitalt og kan med et enkelt klik påføre eventuelle kommentarer til bilaget, inden det betales og bogføres. De fakturaer og bilag, som er underlagt automatisk betaling (f.eks. regninger til el, vand og varme), kan bestyrelsen altid se som værende ‘behandlet’.

Via de ‘Økonomiske Data’ har bestyrelsen indblik i foreningens bogføring. Bogføringen bliver automatisk opdateret og ajourført, og bestyrelsen vil derfor aldrig være i tvivl om foreningens drift.

ProBo udvikles løbende med nye funktioner, og vi bringer altid vores bestyrelsers ønsker og behov videre til udviklerne, så vi bedst muligt afdækker de behov, der måtte opstå. Samtidig holder vi løbende bestyrelsesundervisning i ProBo til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer, hvor de nyeste funktioner bliver gennemgået.

øens lokaler kantine

Bestyrelsesundervisning

ØENS bestyrelsesundervisning er et gratis bestyrelsesundervisningstilbud til dig, der ønsker at blive klædt bedre på i rollen som bestyrelsesmedlem.

Undervisningen omhandler emner, hvor både ny og gængs viden vil blive præsenteret på en overkommelig måde for såvel nye som garvede bestyrelsesmedlemmer.

Hos ØENS Ejendomsadministration er vi glade for vores mange foreninger, og ikke mindst de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer, vi til dagligt samarbejder med i løsningen af alskens opgaver.

Derfor finder vi det helt naturligt, at hjælpe vores bestyrelser med nyttig viden om deres rolle i foreningen. Dette sker gennem en række bestyrelsesundervisninger som vi løbende inviterer til. Sideløbende med dette afholder vi tillige gå-hjem møder om ny lovgivning og nye tilskudsordninger ved byggesager, når det er relevant.

Du kan på denne side finde en række undervisninger, vi enten planlægger at afholde, samt tidligere har afholdt.

Du vil have mulighed for at deltage i undervisningen både fysisk og online. Underviserne vil være en blanding af vores erfarne ejendomsadministratorer, advokater med speciale inden for foreningsret samt eksterne samarbejdspartnere og foreninger, der ønsker at dele deres erfaringer.

Bestyrelsesundervisning d. 29.11.2022 om ‘Konflikthåndtering’
Bestyrelsesundervisning d. 30.08.2022 om ‘Drift og vedligehold af ejendommen’
Bestyrelsesundervisning d. 31.05.2022 om ‘Bestyrelsesansvar’
Bestyrelsesundervisning d. 21.02.2022 om ‘Gode vaner i anvendelsen af ProBo’

Har du spørgsmål vedrørende undervisningen?

Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner
Rikke Raben, marketingansvarlig, ØENS Rådgivningshus
Administration
Rikke Raben
PR og kommunikation
Maja Gambill, Office Manager, ØENS Rådgivningshus
Administration
Maja Gambill
Office Manager
øens lokaler kantine

Bestyrelsesundervisning

ØENS bestyrelsesundervisning er et gratis bestyrelsesundervisningstilbud til dig, der ønsker at blive klædt bedre på i rollen som bestyrelsesmedlem i en ejerforening.

Undervisningen omhandler emner, hvor både ny og gængs viden vil blive præsenteret på en overkommelig måde for såvel nye som garvede bestyrelsesmedlemmer.

Hos ØENS Ejendomsadministration er vi glade for vores mange foreninger, og ikke mindst de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer, vi til dagligt samarbejder med i løsningen af alskens opgaver.

Derfor finder vi det helt naturligt, at hjælpe vores bestyrelser med nyttig viden om deres rolle i foreningen. Dette sker gennem en række bestyrelsesundervisninger som vi løbende inviterer til. Sideløbende med dette afholder vi tillige gå-hjem møder om ny lovgivning og nye tilskudsordninger ved byggesager, når det er relevant.

Du kan på denne side finde en række undervisninger, vi enten planlægger at afholde, samt tidligere har afholdt.

Du vil have mulighed for at deltage i undervisningen både fysisk og online. Underviserne vil være en blanding af vores erfarne ejendomsadministratorer, advokater med speciale inden for foreningsret samt eksterne samarbejdspartnere og foreninger, der ønsker at dele deres erfaringer.

Bestyrelsesundervisning d. 29.11.2022 om ‘Konflikthåndtering’
Bestyrelsesundervisning d. 30.08.2022 om ‘Drift og vedligehold af ejendommen’
Bestyrelsesundervisning d. 31.05.2022 om ‘Bestyrelsesansvar’
Bestyrelsesundervisning d. 21.02.2022 om ‘Gode vaner i anvendelsen af ProBo’

Har du spørgsmål vedrørende undervisningen?

Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner
Rikke Raben, marketingansvarlig, ØENS Rådgivningshus
Administration
Rikke Raben
PR og kommunikation
Maja Gambill, Office Manager, ØENS Rådgivningshus
Administration
Maja Gambill
Office Manager
ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Foreningsret

Vi rådgiver bestyrelser og beboere i andelsboligforeninger, inden for foreningsret, når der opstår et juridisk spørgsmål.

ØENS Advokatfirma har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med ØENS Ejendomsadministration, hvilket giver en række juridiske fordele for beboerne og bestyrelserne i de ejendomme, som ØENS Ejendomsadministration administrerer.

Vi har igennem dette samarbejde oparbejdet en solid erfaring med at løse både store og små foreningsretlige problemstillinger for vores klienter.

Hos ØENS Advokatfirma hjælper vi således bestyrelser og beboere med alt fra dagligdags forhold, som ”lige kræver en advokat ind over”, f.eks. problemer med en larmende beboer eller manglende betaling af fællesbidrag til større og mere komplekse udfordringer som f.eks. retssager, vedtægtsændringer eller byggesager.

Er der opstået et juridisk spørgsmå inden for foreningsret i jeres boligforening? Kontakt en af ØENS specialister inden for foreningsret og lad os hjælpe jer med jeres sag.  

Foreningsjura

Få ubegrænset juridisk rådgivning og slip for bekymringer med ForeningsJura-abonnementet.

Konceptet med ForeningsJura er at tilbyde ejer- og andelsboligforeninger ubegrænset adgang til specialiseret juridisk rådgivning inden for kerneområderne: Foreningsret, lejeret, fast ejendom, entrepriseret og ansættelsesret. Med et fast lavt årligt abonnement vil foreningens bestyrelse altid have direkte adgang til advokater og jurister, som kan hjælpe med at navigere i de komplekse lovregler og minimere risikoen for at begå fejl.

Prisen for abonnementet fastsættes ud fra boligforeningens størrelse, og som medlemmer kan man altid kontakte en personlig kontaktperson for at få afklaret netop sine juridiske spørgsmål hurtigt og kompetent.

Læs mere om ØENS foreningsjura her.

Vedtægter i ejerforeninger

Ejerforeningsvedtægten er helt central for medlemmernes rettigheder og pligter. Vedtægternes indhold har derfor stor betydning for bestyrelsens muligheder for at administrere ejerforeningen og kan også have betydning for bl.a. omsætningen af ejerlejlighederne i en ejerforening. Derfor er det vigtigt, at ændringer sker med omtanke og tilstrækkelig faglig bistand. Behovet for juridisk rådgivning kan variere meget alt efter, om der er tale om en mindre ændring eller en komplet revidering af vedtægterne.

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger har indført en lang række nye regler, som gælder for alle ejerforeninger, medmindre normalvedtægtens bestemmelser konkret er fraveget i ejerforeningens særvedtægter.

Normalvedtægten indeholder f.eks. regler, der giver mulighed for at pålægge en ejer at betale en bod, hvis ejeren gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse, om eksklusion af et medlem af en ejerforening og om et medlems ret til at nedlægge vetoret ved visse generalforsamlingsbeslutninger.

I de fleste tilfælde supplerer normalvedtægten ejerforeningens særvedtægter, og det kan derfor være en god idé at forholde sig til normalvedtægtens regler, så man sikrer sig, at ejerforeningens vedtægter stemmer overens med medlemmernes ønsker.

Vi har stor erfaring med rådgivning om ejerforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange ejerforeninger i mål med små og store vedtægtsændringer. Vi bistår også hvert år mange ejerforeninger med fortolkning af ejerforeningsvedtægterne, så bestyrelsen kan administrere foreningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vedtægter i andelsboligforeninger

Andelsboligforeningsvedtægten er helt central for andelsboligforeningens virke – både i relation til medlemmernes rettigheder og pligter, men også i relation til bestyrelsens mulighed for at administrere andelsboligforeningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vi har stor praktisk erfaring med andelsboligforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange andelsboligforeninger med fortolkning af vedtægterne eller gennemførelse af store og små vedtægtsændringer.

Eksklusion fra en andelsboligforening

Et medlem af en andelsboligforening risikerer at blive ekskluderet fra foreningen – og dermed miste sin lejlighed – hvis vedkommende ikke overholder andelsboligforeningens vedtægter.

I praksis ses eksklusion typisk i disse situationer:

 • Manglende betaling af boligafgift eller lignende ydelser
 • Ulovlig udlejning – f.eks. via Airbnb
 • Manglende overholdelse af kravet om at bo i sin andelsbolig
 • Manglende overholdelse af foreningens husorden

Der skal selvsagt en del til, for at man kan blive smidt ud af sin lejlighed, men det er nødvendigt, hvis en andelshaver ikke kan eller vil acceptere vilkårene for at bo i et fællesskab og under samme tag, som man jo gør, når man bor i en andelsboligforening.

Hvis den ekskluderede andelshaver bestrider eksklusionens gyldighed, vil det være nødvendigt at få sagen behandlet i boligretten eller fogedretten. Mange eksklusionssager udvikler sig således hurtigt til retssager, og det kan derfor være en rigtig god idé at have en kompetent advokat med på et tidligt stadie i sagen.

Når man bliver ekskluderet, sælges beboerens andelsbolig bedst muligt, og salgsprisen udbetales til den tidligere andelshaver med fradrag af andelsboligforeningens tilgodehavende, hvis der da ellers er friværdi nok i andelsboligen. Hvis andelsboligen er overbehæftet, vil det være nødvendigt at sælge andelsboligen på tvangsauktion, medmindre pant- og udlægshaverne frivilligt vil aflyse deres hæftelser.

Sager om eksklusion af andelshavere kan være tids- og ressourcekrævende, og de kan være ubehagelige for alle involverede parter. Hos ØENS Advokatfirma har vi stor erfaring med at føre eksklusionssager, og vi står derfor altid klar til at bistå vores klienter under hele processen.

Regler for fremleje og korttidsudlejning

Deleøkonomi er oppe i tiden og benyttes af flere og flere danskere. En af de mest populære måder at supplere indkomsten i ferieperioderne på er ved at udleje eller fremleje sin bolig gennem tjenester som Airbnb.

Men hvordan er reglerne egentlig for at udleje sin andelsbolig til turister eller låne den ud til et familiemedlem? Kan man frit korttidsudleje sin ejerlejlighed? Og skal indtægten indberettes til Skat?

Vi er ajour med de nyeste regler om fremleje og korttidsudlejning i andels- og ejerforeninger.

Der er store forskelle på reglerne, alt efter om man bor i en lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed. Dog gælder det for alle indtægter via deleøkonomi, at de skal indberettes til Skat.

Byggesager, ombygninger og entrepriser i boligforeninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger foretager løbende større vedligeholdelsesarbejder og nybyggerier i deres ejendomme, f.eks.:

 • Nyt tag
 • Etablering af lejligheder på loftet
 • Facaderenoveringer
 • Udskiftning af vinduer
 • Nye dørtelefoner o.l.
 • Etablering af altaner
 • Renovering af gården
 • Etablering af vandafledning m.v.

Det kræver stor arbejdsindsats af bestyrelsen at udarbejde projektbeskrivelse, indhente tilbud og indgå aftaler og kontrakter med entreprenører.

Vi hjælper ofte bestyrelserne med byggesager og gennemgår og tilser kontrakter og aftaler, så foreningernes retsstilling sikres, f.eks. så de ikke betaler for arbejdet, før entreprenørerne har afleveret et ordentligt og kontraktmæssigt stykke arbejde uden fejl og mangler.

Bestyrelsesansvar i boligforeninger

Bestyrelser i andelsbolig- eller ejerforeninger udfører som regel et utroligt stort stykke arbejde, og oftest er arbejdet helt ulønnet eller med en så lille aflønning, at det knap nok dækker indkøb af kaffe til møderne. Det er glæden, der driver værket.

Men at sidde i en bestyrelse forpligter, og det er desværre ikke altid nok, at man gør sit bedste. Vi anbefaler derfor altid, at bestyrelserne tegner en bestyrelsesansvarsforsikring – hvis der da ikke allerede er en sådan i ejendommens forsikring (hvad der ofte er).

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan holdes personligt ansvarlig for fejl og mangler under udførelsen af sit bestyrelsesarbejde. Et bestyrelsesansvar kan typisk komme på tale som følge af, at man ikke har fulgt godt nok med i ejendommens forhold, eller at et byggeprojekt er løbet løbsk og har kostet foreningen unødvendigt mange penge.

Hvert bestyrelsesmedlem hæfter for sådanne tab for foreningen med hele sin formue, og det vil sige, at man som bestyrelsesmedlem står økonomisk på mål for, at man udfører sit arbejde godt.

Vi har set en række eksempler, hvor bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med krav om personlig hæftelse for tab, som andels- eller ejerforeningen – eller deres medlemmer eller kreditorer – mener, de har lidt, som følge af dele eller hele bestyrelsens handlinger.

Hos ØENS Advokatfirma står vi derfor klar til at rådgive og dele ud af vores mangeårige ekspertise, så I som bestyrelse bedst muligt kan sikre jer mod erstatningskrav.

Stiftelse af ejer- og andelsboligforeninger

Stiftelse af en andelsboligforening eller en ejerforening er en tidskrævende, besværlig og bekostelig affære, hvor der skal forhandles vilkår med sælger/ejer af ejendommen, finansiering af købesummen og vilkår for foreningens fremtidige virke med ejerne eller de kommende ejere og andelshavere.

Vi har solid erfaring med at få stiftelse af en andelsbolig- eller ejerforening sikkert i mål.

Har du spørgsmål til foreningsret? Få vores hjælp nu

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner
Dan Dreisig, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Dan Dreisig
Ejendomsadministrator, jurist, partner
Bente Bille Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Bente Bille Hansen
Advokat, juridisk mentor
Johan Iversen Møller, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat
Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (L), partner
ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Foreningsret

Vi rådgiver bestyrelser og beboere i ejerforeninger, inden for foreningsret, når der opstår et juridisk spørgsmål.

ØENS Advokatfirma har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med ØENS Ejendomsadministration, hvilket giver en række juridiske fordele for beboerne og bestyrelserne i de ejendomme, som ØENS Ejendomsadministration administrerer.

Vi har igennem dette samarbejde oparbejdet en solid erfaring med at løse både store og små foreningsretlige problemstillinger for vores klienter.

Hos ØENS Advokatfirma hjælper vi således bestyrelser og beboere med alt fra dagligdags forhold, som ”lige kræver en advokat ind over”, f.eks. problemer med en larmende beboer eller manglende betaling af fællesbidrag til større og mere komplekse udfordringer som f.eks. retssager, vedtægtsændringer eller byggesager.

Er der opstået et juridisk spørgsmå inden for foreningsret i jeres boligforening? Kontakt en af ØENS specialister inden for foreningsret og lad os hjælpe jer med jeres sag.  

Foreningsjura

Få ubegrænset juridisk rådgivning og slip for bekymringer med ForeningsJura-abonnementet.

Konceptet med ForeningsJura er at tilbyde ejer- og andelsboligforeninger ubegrænset adgang til specialiseret juridisk rådgivning inden for kerneområderne: Foreningsret, lejeret, fast ejendom, entrepriseret og ansættelsesret. Med et fast lavt årligt abonnement vil foreningens bestyrelse altid have direkte adgang til advokater og jurister, som kan hjælpe med at navigere i de komplekse lovregler og minimere risikoen for at begå fejl.

Prisen for abonnementet fastsættes ud fra boligforeningens størrelse, og som medlemmer kan man altid kontakte en personlig kontaktperson for at få afklaret netop sine juridiske spørgsmål hurtigt og kompetent.

Læs mere om ØENS foreningsjura her.

Vedtægter i ejerforeninger

Ejerforeningsvedtægten er helt central for medlemmernes rettigheder og pligter. Vedtægternes indhold har derfor stor betydning for bestyrelsens muligheder for at administrere ejerforeningen og kan også have betydning for bl.a. omsætningen af ejerlejlighederne i en ejerforening. Derfor er det vigtigt, at ændringer sker med omtanke og tilstrækkelig faglig bistand. Behovet for juridisk rådgivning kan variere meget alt efter, om der er tale om en mindre ændring eller en komplet revidering af vedtægterne.

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger har indført en lang række nye regler, som gælder for alle ejerforeninger, medmindre normalvedtægtens bestemmelser konkret er fraveget i ejerforeningens særvedtægter.

Normalvedtægten indeholder f.eks. regler, der giver mulighed for at pålægge en ejer at betale en bod, hvis ejeren gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse, om eksklusion af et medlem af en ejerforening og om et medlems ret til at nedlægge vetoret ved visse generalforsamlingsbeslutninger.

I de fleste tilfælde supplerer normalvedtægten ejerforeningens særvedtægter, og det kan derfor være en god idé at forholde sig til normalvedtægtens regler, så man sikrer sig, at ejerforeningens vedtægter stemmer overens med medlemmernes ønsker.

Vi har stor erfaring med rådgivning om ejerforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange ejerforeninger i mål med små og store vedtægtsændringer. Vi bistår også hvert år mange ejerforeninger med fortolkning af ejerforeningsvedtægterne, så bestyrelsen kan administrere foreningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vedtægter i andelsboligforeninger

Andelsboligforeningsvedtægten er helt central for andelsboligforeningens virke – både i relation til medlemmernes rettigheder og pligter, men også i relation til bestyrelsens mulighed for at administrere andelsboligforeningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vi har stor praktisk erfaring med andelsboligforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange andelsboligforeninger med fortolkning af vedtægterne eller gennemførelse af store og små vedtægtsændringer.

Eksklusion fra en andelsboligforening

Et medlem af en andelsboligforening risikerer at blive ekskluderet fra foreningen – og dermed miste sin lejlighed – hvis vedkommende ikke overholder andelsboligforeningens vedtægter.

I praksis ses eksklusion typisk i disse situationer:

 • Manglende betaling af boligafgift eller lignende ydelser
 • Ulovlig udlejning – f.eks. via Airbnb
 • Manglende overholdelse af kravet om at bo i sin andelsbolig
 • Manglende overholdelse af foreningens husorden

Der skal selvsagt en del til, for at man kan blive smidt ud af sin lejlighed, men det er nødvendigt, hvis en andelshaver ikke kan eller vil acceptere vilkårene for at bo i et fællesskab og under samme tag, som man jo gør, når man bor i en andelsboligforening.

Hvis den ekskluderede andelshaver bestrider eksklusionens gyldighed, vil det være nødvendigt at få sagen behandlet i boligretten eller fogedretten. Mange eksklusionssager udvikler sig således hurtigt til retssager, og det kan derfor være en rigtig god idé at have en kompetent advokat med på et tidligt stadie i sagen.

Når man bliver ekskluderet, sælges beboerens andelsbolig bedst muligt, og salgsprisen udbetales til den tidligere andelshaver med fradrag af andelsboligforeningens tilgodehavende, hvis der da ellers er friværdi nok i andelsboligen. Hvis andelsboligen er overbehæftet, vil det være nødvendigt at sælge andelsboligen på tvangsauktion, medmindre pant- og udlægshaverne frivilligt vil aflyse deres hæftelser.

Sager om eksklusion af andelshavere kan være tids- og ressourcekrævende, og de kan være ubehagelige for alle involverede parter. Hos ØENS Advokatfirma har vi stor erfaring med at føre eksklusionssager, og vi står derfor altid klar til at bistå vores klienter under hele processen.

Regler for fremleje og korttidsudlejning

Deleøkonomi er oppe i tiden og benyttes af flere og flere danskere. En af de mest populære måder at supplere indkomsten i ferieperioderne på er ved at udleje eller fremleje sin bolig gennem tjenester som Airbnb.

Men hvordan er reglerne egentlig for at udleje sin andelsbolig til turister eller låne den ud til et familiemedlem? Kan man frit korttidsudleje sin ejerlejlighed? Og skal indtægten indberettes til Skat?

Vi er ajour med de nyeste regler om fremleje og korttidsudlejning i andels- og ejerforeninger.

Der er store forskelle på reglerne, alt efter om man bor i en lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed. Dog gælder det for alle indtægter via deleøkonomi, at de skal indberettes til Skat.

Byggesager, ombygninger og entrepriser i boligforeninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger foretager løbende større vedligeholdelsesarbejder og nybyggerier i deres ejendomme, f.eks.:

 • Nyt tag
 • Etablering af lejligheder på loftet
 • Facaderenoveringer
 • Udskiftning af vinduer
 • Nye dørtelefoner o.l.
 • Etablering af altaner
 • Renovering af gården
 • Etablering af vandafledning m.v.

Det kræver stor arbejdsindsats af bestyrelsen at udarbejde projektbeskrivelse, indhente tilbud og indgå aftaler og kontrakter med entreprenører.

Vi hjælper ofte bestyrelserne med byggesager og gennemgår og tilser kontrakter og aftaler, så foreningernes retsstilling sikres, f.eks. så de ikke betaler for arbejdet, før entreprenørerne har afleveret et ordentligt og kontraktmæssigt stykke arbejde uden fejl og mangler.

Bestyrelsesansvar i boligforeninger

Bestyrelser i andelsbolig- eller ejerforeninger udfører som regel et utroligt stort stykke arbejde, og oftest er arbejdet helt ulønnet eller med en så lille aflønning, at det knap nok dækker indkøb af kaffe til møderne. Det er glæden, der driver værket.

Men at sidde i en bestyrelse forpligter, og det er desværre ikke altid nok, at man gør sit bedste. Vi anbefaler derfor altid, at bestyrelserne tegner en bestyrelsesansvarsforsikring – hvis der da ikke allerede er en sådan i ejendommens forsikring (hvad der ofte er).

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan holdes personligt ansvarlig for fejl og mangler under udførelsen af sit bestyrelsesarbejde. Et bestyrelsesansvar kan typisk komme på tale som følge af, at man ikke har fulgt godt nok med i ejendommens forhold, eller at et byggeprojekt er løbet løbsk og har kostet foreningen unødvendigt mange penge.

Hvert bestyrelsesmedlem hæfter for sådanne tab for foreningen med hele sin formue, og det vil sige, at man som bestyrelsesmedlem står økonomisk på mål for, at man udfører sit arbejde godt.

Vi har set en række eksempler, hvor bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med krav om personlig hæftelse for tab, som andels- eller ejerforeningen – eller deres medlemmer eller kreditorer – mener, de har lidt, som følge af dele eller hele bestyrelsens handlinger.

Hos ØENS Advokatfirma står vi derfor klar til at rådgive og dele ud af vores mangeårige ekspertise, så I som bestyrelse bedst muligt kan sikre jer mod erstatningskrav.

Stiftelse af ejer- og andelsboligforeninger

Stiftelse af en andelsboligforening eller en ejerforening er en tidskrævende, besværlig og bekostelig affære, hvor der skal forhandles vilkår med sælger/ejer af ejendommen, finansiering af købesummen og vilkår for foreningens fremtidige virke med ejerne eller de kommende ejere og andelshavere.

Vi har solid erfaring med at få stiftelse af en andelsbolig- eller ejerforening sikkert i mål.

Har du spørgsmål til foreningsret? Få vores hjælp nu

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner
Dan Dreisig, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Dan Dreisig
Ejendomsadministrator, jurist, partner
Bente Bille Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Bente Bille Hansen
Advokat, juridisk mentor
Johan Iversen Møller, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat
Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (L), partner
ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Foreningsret

Vi rådgiver bestyrelser og beboere i haveforeninger, inden for foreningsret, når der opstår et juridisk spørgsmål.

ØENS Advokatfirma har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med ØENS Ejendomsadministration, hvilket giver en række juridiske fordele for beboerne og bestyrelserne i de ejendomme, som ØENS Ejendomsadministration administrerer.

Vi har igennem dette samarbejde oparbejdet en solid erfaring med at løse både store og små foreningsretlige problemstillinger for vores klienter.

Hos ØENS Advokatfirma hjælper vi således bestyrelser og beboere med alt fra dagligdags forhold, som ”lige kræver en advokat ind over”, f.eks. problemer med en larmende beboer eller manglende betaling af fællesbidrag til større og mere komplekse udfordringer som f.eks. retssager, vedtægtsændringer eller byggesager.

Er der opstået et juridisk spørgsmå inden for foreningsret i jeres boligforening? Kontakt en af ØENS specialister inden for foreningsret og lad os hjælpe jer med jeres sag.  

Foreningsjura

Få ubegrænset juridisk rådgivning og slip for bekymringer med ForeningsJura-abonnementet.

Konceptet med ForeningsJura er at tilbyde ejer- og andelsboligforeninger ubegrænset adgang til specialiseret juridisk rådgivning inden for kerneområderne: Foreningsret, lejeret, fast ejendom, entrepriseret og ansættelsesret. Med et fast lavt årligt abonnement vil foreningens bestyrelse altid have direkte adgang til advokater og jurister, som kan hjælpe med at navigere i de komplekse lovregler og minimere risikoen for at begå fejl.

Prisen for abonnementet fastsættes ud fra boligforeningens størrelse, og som medlemmer kan man altid kontakte en personlig kontaktperson for at få afklaret netop sine juridiske spørgsmål hurtigt og kompetent.

Læs mere om ØENS foreningsjura her.

Vedtægter i ejerforeninger

Ejerforeningsvedtægten er helt central for medlemmernes rettigheder og pligter. Vedtægternes indhold har derfor stor betydning for bestyrelsens muligheder for at administrere ejerforeningen og kan også have betydning for bl.a. omsætningen af ejerlejlighederne i en ejerforening. Derfor er det vigtigt, at ændringer sker med omtanke og tilstrækkelig faglig bistand. Behovet for juridisk rådgivning kan variere meget alt efter, om der er tale om en mindre ændring eller en komplet revidering af vedtægterne.

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger har indført en lang række nye regler, som gælder for alle ejerforeninger, medmindre normalvedtægtens bestemmelser konkret er fraveget i ejerforeningens særvedtægter.

Normalvedtægten indeholder f.eks. regler, der giver mulighed for at pålægge en ejer at betale en bod, hvis ejeren gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse, om eksklusion af et medlem af en ejerforening og om et medlems ret til at nedlægge vetoret ved visse generalforsamlingsbeslutninger.

I de fleste tilfælde supplerer normalvedtægten ejerforeningens særvedtægter, og det kan derfor være en god idé at forholde sig til normalvedtægtens regler, så man sikrer sig, at ejerforeningens vedtægter stemmer overens med medlemmernes ønsker.

Vi har stor erfaring med rådgivning om ejerforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange ejerforeninger i mål med små og store vedtægtsændringer. Vi bistår også hvert år mange ejerforeninger med fortolkning af ejerforeningsvedtægterne, så bestyrelsen kan administrere foreningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vedtægter i andelsboligforeninger

Andelsboligforeningsvedtægten er helt central for andelsboligforeningens virke – både i relation til medlemmernes rettigheder og pligter, men også i relation til bestyrelsens mulighed for at administrere andelsboligforeningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vi har stor praktisk erfaring med andelsboligforeningsvedtægter og hjælper hvert år mange andelsboligforeninger med fortolkning af vedtægterne eller gennemførelse af store og små vedtægtsændringer.

Eksklusion fra en andelsboligforening

Et medlem af en andelsboligforening risikerer at blive ekskluderet fra foreningen – og dermed miste sin lejlighed – hvis vedkommende ikke overholder andelsboligforeningens vedtægter.

I praksis ses eksklusion typisk i disse situationer:

 • Manglende betaling af boligafgift eller lignende ydelser
 • Ulovlig udlejning – f.eks. via Airbnb
 • Manglende overholdelse af kravet om at bo i sin andelsbolig
 • Manglende overholdelse af foreningens husorden

Der skal selvsagt en del til, for at man kan blive smidt ud af sin lejlighed, men det er nødvendigt, hvis en andelshaver ikke kan eller vil acceptere vilkårene for at bo i et fællesskab og under samme tag, som man jo gør, når man bor i en andelsboligforening.

Hvis den ekskluderede andelshaver bestrider eksklusionens gyldighed, vil det være nødvendigt at få sagen behandlet i boligretten eller fogedretten. Mange eksklusionssager udvikler sig således hurtigt til retssager, og det kan derfor være en rigtig god idé at have en kompetent advokat med på et tidligt stadie i sagen.

Når man bliver ekskluderet, sælges beboerens andelsbolig bedst muligt, og salgsprisen udbetales til den tidligere andelshaver med fradrag af andelsboligforeningens tilgodehavende, hvis der da ellers er friværdi nok i andelsboligen. Hvis andelsboligen er overbehæftet, vil det være nødvendigt at sælge andelsboligen på tvangsauktion, medmindre pant- og udlægshaverne frivilligt vil aflyse deres hæftelser.

Sager om eksklusion af andelshavere kan være tids- og ressourcekrævende, og de kan være ubehagelige for alle involverede parter. Hos ØENS Advokatfirma har vi stor erfaring med at føre eksklusionssager, og vi står derfor altid klar til at bistå vores klienter under hele processen.

Regler for fremleje og korttidsudlejning

Deleøkonomi er oppe i tiden og benyttes af flere og flere danskere. En af de mest populære måder at supplere indkomsten i ferieperioderne på er ved at udleje eller fremleje sin bolig gennem tjenester som Airbnb.

Men hvordan er reglerne egentlig for at udleje sin andelsbolig til turister eller låne den ud til et familiemedlem? Kan man frit korttidsudleje sin ejerlejlighed? Og skal indtægten indberettes til Skat?

Vi er ajour med de nyeste regler om fremleje og korttidsudlejning i andels- og ejerforeninger.

Der er store forskelle på reglerne, alt efter om man bor i en lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed. Dog gælder det for alle indtægter via deleøkonomi, at de skal indberettes til Skat.

Byggesager, ombygninger og entrepriser i boligforeninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger foretager løbende større vedligeholdelsesarbejder og nybyggerier i deres ejendomme, f.eks.:

 • Nyt tag
 • Etablering af lejligheder på loftet
 • Facaderenoveringer
 • Udskiftning af vinduer
 • Nye dørtelefoner o.l.
 • Etablering af altaner
 • Renovering af gården
 • Etablering af vandafledning m.v.

Det kræver stor arbejdsindsats af bestyrelsen at udarbejde projektbeskrivelse, indhente tilbud og indgå aftaler og kontrakter med entreprenører.

Vi hjælper ofte bestyrelserne med byggesager og gennemgår og tilser kontrakter og aftaler, så foreningernes retsstilling sikres, f.eks. så de ikke betaler for arbejdet, før entreprenørerne har afleveret et ordentligt og kontraktmæssigt stykke arbejde uden fejl og mangler.

Bestyrelsesansvar i boligforeninger

Bestyrelser i andelsbolig- eller ejerforeninger udfører som regel et utroligt stort stykke arbejde, og oftest er arbejdet helt ulønnet eller med en så lille aflønning, at det knap nok dækker indkøb af kaffe til møderne. Det er glæden, der driver værket.

Men at sidde i en bestyrelse forpligter, og det er desværre ikke altid nok, at man gør sit bedste. Vi anbefaler derfor altid, at bestyrelserne tegner en bestyrelsesansvarsforsikring – hvis der da ikke allerede er en sådan i ejendommens forsikring (hvad der ofte er).

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan holdes personligt ansvarlig for fejl og mangler under udførelsen af sit bestyrelsesarbejde. Et bestyrelsesansvar kan typisk komme på tale som følge af, at man ikke har fulgt godt nok med i ejendommens forhold, eller at et byggeprojekt er løbet løbsk og har kostet foreningen unødvendigt mange penge.

Hvert bestyrelsesmedlem hæfter for sådanne tab for foreningen med hele sin formue, og det vil sige, at man som bestyrelsesmedlem står økonomisk på mål for, at man udfører sit arbejde godt.

Vi har set en række eksempler, hvor bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med krav om personlig hæftelse for tab, som andels- eller ejerforeningen – eller deres medlemmer eller kreditorer – mener, de har lidt, som følge af dele eller hele bestyrelsens handlinger.

Hos ØENS Advokatfirma står vi derfor klar til at rådgive og dele ud af vores mangeårige ekspertise, så I som bestyrelse bedst muligt kan sikre jer mod erstatningskrav.

Stiftelse af ejer- og andelsboligforeninger

Stiftelse af en andelsboligforening eller en ejerforening er en tidskrævende, besværlig og bekostelig affære, hvor der skal forhandles vilkår med sælger/ejer af ejendommen, finansiering af købesummen og vilkår for foreningens fremtidige virke med ejerne eller de kommende ejere og andelshavere.

Vi har solid erfaring med at få stiftelse af en andelsbolig- eller ejerforening sikkert i mål.

Har du spørgsmål til foreningsret? Få vores hjælp nu

Thomas Valentin, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Hvas Valentin
Advokat, associeret partner
Dan Dreisig, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Dan Dreisig
Ejendomsadministrator, jurist, partner
Bente Bille Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Bente Bille Hansen
Advokat, juridisk mentor
Johan Iversen Møller, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat
Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (L), partner
Nyopførte investeringsejendomme

Nyopførte ejendomme

Hos ØENS er vi eksperter i administration af nyopførte ejendomme med fri lejefastsættelse.

Vores administrative håndtering omfatter bl.a. lejerkorrespondance, lejeopkrævning, fakturabehandling, bogholderi, lejereguleringer og forbrugsafregninger.

I tillæg til ovenstående tilbyder vi vejledning og sparring omkring optimering af ejendommens afkast, administrativ håndtering af førstegangsudlejninger og genudlejninger, ligesom at vi har erfaring med håndtering af 1- og 5-års gennemgang på nyopførte ejendomme. 

Vores administratorer er altid opdaterede på de lejeretlige regler og sikrer de årlige lejereguleringer, korrekt håndtering af restancesager mv.

Hos ØENS er et personligt og tæt forhold til vores kunder og vores kunders ejendomme en kerneværdi, og derfor kan du trygt overlade ansvaret til os. ØENS varetager i dag administrationen af mere end 150 investeringsejendomme på tværs af hele landet.

Snak med en specialist indenfor området

Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Ejendomsservice vicevært flyttesyn

Ejendomsservice, flyttesyn m.v.

Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere inden for de forskellige funktioner, der skal til for at varetage den daglige forvaltning af en investeringsejendom.

Vi kan herigennem assistere med tilknytning af de fornødne funktioner til din ejendom.

Vores netværk dækker stort set hele landet, og tæller bl.a.:

 • Ejendomsservicevirksomheder.
 • Flyttesynsvirksomheder.
 • Håndværkere.
 • Udlejningsmæglere.
 • Forsikringsmæglere.
 • Revisorer.
 • Banker og realkreditinstitutter.

Ud over vores nuværende samarbejdspartnere, samarbejder vi selvfølgelig også gerne med jeres nuværende samarbejdspartnere.