Køb og salg af bolig

I ØENS Advokatfirma er vi her for at give dig tryg og professionel rådgivning inden for bolighandel og ejendomsoverdragelse.

Vores erfarne team af boligadvokater står ved din side under forhandlingerne, så du kan føle dig sikker, når du træffer beslutninger om at købe en bolig.

Ved at vælge ØENS Advokatfirma får du omfattende køberrådgivning, hvor en erfaren boligadvokat ledsager dig gennem hele processen. Dette udgør din sikkerhed for en tryg og problemfri købsproces.

Vi tager os af både det juridiske og praktiske aspekt af boligkøbet, og vi er altid tilgængelige for at besvare dine spørgsmål. Med ØENS Advokatfirma har du en dedikeret køberrådgiver og boligadvokat ved din side, der guider dig sikkert igennem hele processen. Med vores køberrådgivning kan du være tryg ved, at handlen og de juridiske dokumenter bliver gennemgået grundigt. På den måde opnår du et omfattende overblik over hele forløbet.

Vi tager os af alt lige fra forhandlinger til udarbejdelse af købsaftalen.

At være godt rustet til et boligkøb minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser og skuffelser. Hos ØENS Advokatfirma sikrer vi, at du får den nødvendige rådgivning og støtte gennem hele processen for at sikre en tryg og vellykket bolighandel.

Har du spørgsmål inden for køb og salg af villa, lejlighed og sommerhus? Kontakt en boligadvokat fra ØENS Advokatfirma, og lad os hjælpe dig med din sag. Vores dedikerede team af boligadvokater står klar til at sikre dine juridiske interesser i forbindelse med køb af bolig.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Har du fundet et hus eller en lejlighed gennem en ejendomsmægler og ønsker at sikre dig professionel advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? I så fald anbefales det at enten underskrive købsaftalen med et advokatforbehold eller vente med at underskrive, indtil du har konsulteret en advokat. Hvis der ikke er inkluderet et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om at indsætte dette. Uden et forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke have mulighed for at frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uheldige betingelser eller forbehold knyttet til ejendommen eller købsaftalen.

Ved en gennemgang af købsaftalen og de tilhørende dokumenter kan vi, som erfarne boligadvokater, anbefale, om det er hensigtsmæssigt for dig at købe boligen baseret på konkrete omstændigheder. Med reference til advokatforbeholdet kan vi frigøre dig fra købsaftalen, hvis det anbefales, uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Det er vigtigt at bemærke, at advokatforbeholdet ikke fungerer som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der normalt indebærer en godtgørelse på 1% af købesummen.

Vælger du ØENS Advokatfirma som din boligadvokat og køberrådgiver, sikrer vi, at du får nødvendig og kompetent bistand i forbindelse med dit ejendomskøb. Kontakt os for at sikre, at dine juridiske interesser er velbeskyttede gennem hele processen.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og rådgivning herom, for at sikre at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe. Som en del af køberrådgivningen gennemgår og rådgiver vi omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet.

Mangler / fejl ved ejendommen

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring, skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen samt sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Praktiske forhold

Vi håndterer kontakten til og drøftelser med mægler/administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og dennes bankrådgiver. Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc. Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse til tinglysningsretten.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi – som din boligadvokat – modtager, og af al korrespondance i sagen.

Øvrige forhold, når du bruger ØENS Advokatfirma som din boligadvokat

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente, samejeoverenskomst samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Tal med en boligadvokat med speciale inden for fast ejendom

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat, associeret partner
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær
ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Køb og salg af andelsbolig

Køber du en andelsbolig er der tale om en boligsituation, som adskiller sig fra andre.

Når du køber en andelsbolig køber du nemlig ikke en fast ejendom, men en andel af en forening med en dertilhørende brugsret til en lejlighed. En andelsbolig kan derfor ikke bare frit anvendes, men er underlagt flere regler, bl.a. fra selve foreningen om, hvad man må foretage sig af ombygninger eller hvordan man skal opføre sig, men også regler fra det offentlige omkring prisfastsættelsen på andelsboligen. Det er derfor altid en god ide at have en advokat med på råd, når man køber en andelsbolig.

Vi efterser fastsættelsen af købesummen ud fra foreningens regnskaber og kontrollerer beregningerne af købesummen. Klik her for at se infografik for, hvordan prisen fastsættes på andelsboliger.

Ud fra vores kendskab til markedet foretager vi en vurdering af foreningens værdiansættelse af andelen og sammenholder med lignende ejerboliger. Dette tager udgangspunkt i foreningens nøgletal, som vi gennemser og sammenholder med regnskaberne for andelsforeningen.

Har du spørgsmål inden for køb og salg af andelsbolig? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor fast ejendom, og lad os hjælpe dig med din sag.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Har du hos en ejendomsmægler fundet et hus eller en lejlighed, som du er interesseret i, og ønsker du at benytte dig af advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? I så fald bør du enten underskrive købsaftalen med advokatforbehold eller vente med at underskrive, til du har søgt rådgivning hos en advokat. Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om dette. Uden forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke kunne frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uhensigtsmæssige betingelser eller forbehold forbundet med ejendommen eller købsaftalen.

Såfremt vi på baggrund af en gennemgang af købsaftalen samt de dertilhørende dokumenter anbefaler, at du ikke køber boligen grundet konkrete omstændigheder, kan vi med henvisning til advokatforbeholdet frigøre dig fra købsaftalen uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Advokatforbeholdet fungerer således ikke som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der er forbundet med en godtgørelse på 1% af købesummen.

Andelsboligadvokat – Få professionel rådgivning til din andelsbolig

ØENS Advokatfirma tilbyder professionel rådgivning til dig, der bor i en andelsbolig eller overvejer at købe en. Vores erfarne andelsboligadvokater står klar til at hjælpe dig med alle juridiske spørgsmål vedrørende din andelsbolig.

Vi kan hjælpe dig med alt fra køb og salg af andelsboliger til tvister med foreningen eller naboer. Vores ekspertise dækker alle aspekter af andelsboligloven, herunder vedtægter, ejerforeningsloven og boligreguleringsloven.

Vi ved, hvor vigtigt det er for dig at føle dig tryg i din boligsituation, og derfor arbejder vi altid for at finde den bedste løsning for dig og dine interesser. Vi sørger for at holde dig opdateret gennem hele processen og sikrer, at du forstår dine rettigheder og pligter som andelshaver.

Hvad gør andelsboliger unikke sammenlignet med andre typer boliger?

Andelsboliger vs. ejerboliger

Når du køber en andelsbolig, køber du reelt set en andel af foreningens samlede formue. Dette sker ved, at du betaler et indskud til foreningen, som herefter betaler sælgeren det beløb med fradrag af eventuelle mellemværender. Du får brugsret til en bestemt bolig i andelsforeningen, men ejendommen ejes af foreningen, hvilket adskiller det fra at eje en ejerbolig.

Mange køber fast ejendom som en investering, i håb om at dens værdi vil stige over tid. Men prisen på en andelsbolig er ikke et udtryk for dens markedsværdi, i modsætning til ejerlejligheder. Det skyldes, at værdien af en andelsboligforening fastsættes ud fra en fastsat andelskrone, som bestemmes af flere faktorer, inklusiv foreningens gæld, de oprindelige indskud og ejendommens værdi. Derfor kan du ikke selv bestemme salgsprisen på din andelsbolig.

Andelsboliger vs. lejeboliger

Forholdet mellem foreningen og andelshaveren minder om forholdet mellem en udlejer og lejer. Men i modsætning til lejere har andelshavere en andel i foreningen. Dog er der også en risiko forbundet med at være andelshaver, da man som regel hæfter for foreningens fælles gæld med sit indskud, hvilket en lejer ikke gør. Andelsboliger placerer sig imellem lejeboliger og ejerboliger, og der er flere ligheder mellem andelsboliger og ejerboliger.

Fordele og ulemper ved andelsbolig

Hvad er fordelene ved at købe en andelsbolig?

Andelsboliger er generelt billigere at købe og bo i, da de månedlige boligafgifter ofte er lave, og der er fastsat maksimumregler for andelsværdien. Andelshavere indgår tilmed i et fællesskab med andre andelshavere og kan sammen træffe beslutninger om forbedringer i andelsboligforeningen, fællesarealerne mv. Derudover er der mange ældre andelsboligforeninger, der værdsætter solidaritet og fællesskab.

Hvad er ulemperne ved at købe en andelsbolig?

Andelshavere ejer ikke deres bolig – i samme omfang – som ejerboligsejere, og hvis foreningen kommer i økonomiske vanskeligheder, kan det betyde, at andelshaverne hæfter med deres indskud. Andelshavere kan også i visse tilfælde hæfte personligt og med hele deres formue for en del eller hele foreningens gæld. Det er derfor vigtigt at forstå foreningens økonomi og juridiske aspekter før køb og at være opmærksom på, hvordan man præcis hæfter ifølge vedtægterne. Opstår der økonomiske problemer, kan det få store økonomiske konsekvenser for andelshaveren.

Vores dygtige boligadvokater står klar til at hjælpe med at afklare de juridiske aspekter og sikre, at du er godt rustet til at træffe den rigtige beslutning omkring køb eller salg af en andelsbolig. Kontakt os allerede i dag for at få den bedst mulige rådgivning.

Andelsboligforeningen

Når du overvejer at købe en andelsbolig, er det vigtigt at undersøge andelsboligforeningens økonomi. Du bør kigge nærmere på både foreningens gæld og dens formue. Dette kræver økonomiske overvejelser, og det er her, professionel rådgivning kan være særligt vigtig. Det er også vigtigt at være opmærksom på foreningens kreditorer samt vedligeholdelsesplanen og ejendommens vurderingsmetode. Derudover bør du undersøge, hvilken type lån foreningen har og hvordan det påvirker købers hæftelse ved en eventuel konkurs.

Andelsboligloven og foreningens vedtægter

Reglerne for forholdet mellem andelsboligforeningen og dens medlemmer er fastsat i Andelsboligloven. Det er foreningens medlemmer, der fastlægger vedtægterne for foreningen, og det er disse regler, der skal overholdes i foreningens drift. Andelsboligforeningerne er underlagt Andelsboligloven, som fastsætter rammerne for handel med andelsboliger og regler for, hvad de må koste. Loven fastslår også, hvilke dokumenter en køber har ret til at få udleveret i forbindelse med handlen.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og rådgivning herom, for at sikre at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe.

Som en del af rådgivningen gennemgår og rådgiver vi omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen

Når man ønsker at købe en andelsbolig, er det vigtigt at have en god forståelse af de overordnede rammer for en sådan handel, herunder prissætning af andelsboligen, som er fastlagt i andelsboligloven.

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over de forskellige lån, vedtægter, regnskaber og ejendommens værdi i forbindelse med køb af en andelsbolig. Vores andelsadvokater kan give dig rådgivning gennem hele købsprocessen, herunder juridisk rådgivning omkring købsaftalens indhold (samt hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet) og betydning, finansiering og forsikring. Vi tager os også af alt papirarbejdet ved køb af andelsbolig, så du kan føle dig tryg og sikker i hele købsprocessen.

Mangler / fejl ved ejendommen

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring, skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen samt sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Praktiske forhold

Vi håndterer kontakten til og drøftelser med mægler/administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og dennes bankrådgiver.

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc.

Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse til tinglysningsretten.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi modtager, og af al korrespondance i sagen.

Advokatrådgivning i forbindelse med salg af din andelsbolig

Salg af en andelsbolig indebærer en række juridiske og formelle aspekter, som det kan være en udfordring at navigere i. Hos ØENS Advokatfirma er vi specialiseret i rådgivning af køb og salg af andelsboliger og kan hjælpe dig som sælger igennem hele salgsprocessen for at sikre den bedst mulige handel.

Vi tilbyder en tryg proces fra A-Z på boligsalget med vores kompetente andelsbolig rådgivning. Vores viden og erfaring sikrer dig den bedste bolighandel, uanset om du er køber eller sælger. Derfor opfordrer vi dig til at tage os med helt fra starten – allerede inden du sætter din andelsbolig til salg eller begynder at lede efter en andelsbolig. Kontakt os i dag og få gratis salgsrådgivning af vores specialiserede andelsbolig advokater.

Øvrige forhold

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente, samejeoverenskomst samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Advokat med speciale indenfor køb og salg af andelsbolig

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat, associeret partner
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær

Køb og salg af ejerlejlighed

Køb af en ejerlejlighed er en investering for fremtiden. Derfor er der flere ting, der er vigtige at huske på. Få en boligadvokat med på råd.

Når du overvejer at investere i en ejerlejlighed, er det vigtigt at forstå, at dette er en langsigtet beslutning med flere faktorer at tage hensyn til end ved et almindeligt huskøb. Selvom nogle aspekter af ejerlejlighedskøb minder om huskøb, er der stadig væsentlige forskelle, der kan påvirke din investering og din fremtidige livskvalitet.

En af de afgørende forskelle ved køb af en ejerlejlighed er, at der normalt ikke udarbejdes tilstandsrapporter for den enkelte ejerlejlighed, hvilket kan føre til usikkerhed omkring tilstanden af den specifikke ejerlejlighed og de tilhørende vedligeholdelsesomkostninger og risici. Det er derfor vigtigt at have en erfaren boligadvokat med på råd, da vi kan rådgive dig om de forskellige aspekter af ejerlejlighedskøb og give dig tryghed og sikkerhed i handlen.

Vi vil gennemgå ejerforeningens regnskaber, budgetter og referater fra generalforsamlinger, da økonomien og driften af ejerforeningen har stor betydning for din økonomi og livskvalitet. Vores boligadvokater vil sikre sig, at ejerforeningen er solid og velkørende, så du kan føle dig tryg i din investering.

Desuden vil vi tage os af den finansielle del af handlen, herunder tinglysning af sikkerhed til ejerforeningen eller overtagelse af eksisterende sikkerhed via ejerpantebrev, så dine interesser er beskyttet i handlen.

I alt taget er køb af en ejerlejlighed en beslutning, der kræver omhyggelig overvejelse og grundig rådgivning fra en erfaren boligadvokat. Ved at indhente den nødvendige information og rådgivning kan du sikre dig en investering for fremtiden med større sikkerhed og tryghed i handlen.

Har du spørgsmål til en boligadvokat med speciale inden for køb og salg af ejerlejlighed? Kontakt en af ØENS boligadvokater, og lad os hjælpe dig med din sag.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Har du hos en ejendomsmægler fundet et hus eller en lejlighed, som du er interesseret i, og ønsker du at benytte dig af advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? I så fald bør du enten underskrive købsaftalen med advokatforbehold eller vente med at underskrive, til du har søgt rådgivning hos en advokat. Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om dette. Uden forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke kunne frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uhensigtsmæssige betingelser eller forbehold forbundet med ejendommen eller købsaftalen.

Såfremt vi på baggrund af en gennemgang af købsaftalen samt de dertilhørende dokumenter anbefaler, at du ikke køber boligen grundet konkrete omstændigheder, kan vi med henvisning til advokatforbeholdet frigøre dig fra købsaftalen uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Advokatforbeholdet fungerer således ikke som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der er forbundet med en godtgørelse på 1% af købesummen.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter. Vi tilbyder rådgivning herom, for at sikre at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe. Som en del af rådgivningen gennemgår vi og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet.

Mangler / fejl ved ejendommen

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring, skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen samt sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Praktiske forhold

Vi håndterer kontakten til og drøftelser med mægler/administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og dennes bankrådgiver.

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc.

Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse til tinglysningsretten.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi modtager, og af al korrespondance i sagen.

Øvrige forhold

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente, samejeoverenskomst samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Boligadvokat med speciale indenfor køb og salg af ejerlejlighed

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat, associeret partner
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær

Køb og salg af forældrekøb

Overvejer I at investere i en bolig? Med henblik på at udleje den til jeres familie?

Lad vores team af specialiserede advokater i forældrekøb hjælpe jer med at navigere i reglerne og overvejelserne, der er forbundet med denne type investering.

Lejeboliger med god beliggenhed til overkommelige priser er et sjældent syn i de danske storbyer. Det er derfor i de seneste par år blevet særdeles attraktivt for forældre at købe en bolig, med det formål at leje boligen ud til deres barn – deraf betegnelsen forældrekøb. Men hvordan er det nu lige reglerne er på området? Og hvilke overvejelser skal der tages stilling til ved et forældrekøb? ØENS Advokatfirma har udarbejdet en guide med 9 gode råd til forældre, der overvejer at foretage et forældrekøb.

Vi ønsker også at påpege, at der er en række ting, der er vigtige at være opmærksom på ved køb og salg af forældrekøb. I vores menu nedenfor kan I læse mere om de forskellige forhold, som vores team kan hjælpe jer med at håndtere.

Boligstøtte

Jeres barn har som lejer mulighed for at søge boligstøtte. Størrelsen af tilskuddet afhænger af lejens størrelse, størrelsen på lejemålet, antallet af beboelsesrum, hvor meget jeres barn selv skal vedligeholde lejligheden, hvor mange der bor i lejemålet, jeres barns indtægt, formue m.m. Boligstøtten kan maksimalt udgøre 15 % af lejen.

Eksempel: Bor jeres barn alene i en 2-værelseslejlighed på 60 m2 lejlighed og tjener 10.000 om måneden inklusive SU, men ikke har nogen formue, vil boligstøtten udgøre knap kr. 1.000 månedligt, hvis lejen er kr. 6.000 + forbrug.

Lejekontrakt

Der er intet lovkrav om, at I udfærdiger en lejekontrakt. I mange andelsboligforeninger tillades udlejning ikke, og i mange ejerforeninger stilles der særlige krav til udlejning og fremleje.

Vi anbefaler, at der altid udarbejdes en skriftlig lejekontrakt med udgangspunkt i jeres og jeres barns ønsker, forventninger og behov. Lejelovgivningen er kompleks, og mange konflikter kan undgås ved at benytte en advokat med speciale i boliglejeret til at rådgive, udfærdige en lejekontrakt og fastsætte et realistisk lejeniveau.

Beskatning af lejeindtægt

Det lejedes værdi har bl.a. betydning for, hvilken leje I bliver beskattede af. Vælger I at opkræve en leje, der ligger under det lejedes værdi, kan SKAT vælge at beskatte jer af det lejedes værdi, i stedet for den leje, I rent faktisk opkræver.

Eksempel: Hvis det lejedes værdi for en lejlighed er kr. 6.000 + forbrug om måneden, men jeres barn kun betaler kr. 3.000 + forbrug, vil I blive beskattede, som om jeres barn betalte kr. 6.000.

I vælger selv, hvordan I ønsker at blive beskattede af lejeindtægten. Der kan som udgangspunkt vælges 3 metoder: Beskatning efter de almindelige skatteregler, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Hvilken metode, der passer bedst til jer, afhænger af jeres økonomiske forhold og vi anbefaler, at I opsøger en revisor.

De fleste vælger enten kapitalafkastordningen, der giver bedre fradragsmuligheder end de almindelige skatteregler, eller virksomhedsordningen, der dog kræver lidt mere administration.

Lejerabatter og gaveafgift

Jeres barns besparelse vil blive betragtet som en gave, af hvilken vedkommende som udgangspunkt skal betale 15 % gaveafgift. Hver forældre må dog afgiftsfrit give hvert barn kr. 69.500 årligt (2022). Julegave, fødselsdagsgaver og lignende tælles ikke med i dette bundfradrag. To forældre må med andre ord udleje en forældrekøbt lejlighed til en leje, der ligger kr. 139.000 årligt under det lejedes værdi, hvis de ikke samtidig giver andre, større gaver. Ved lejerabatter herudover, skal jeres barn svare 15 % gaveafgift af den del af rabatten, der ligger ud over de kr. 139.000 årligt (2022).

Vedligeholdelse og istandsættelse

Aftales der intet andet, skal jeres barn kun vedligeholde låse og nøgler i lejligheden. Laver I selv en lejekontrakt og tager udgangspunkt i typeformularen, kan I sætte kryds ved, at lejer har den indvendige vedligeholdelse. Det betyder, at jeres barn selv skal male alle malbare overflader samt lakere trægulve. Al anden vedligeholdelse – af f.eks. badeværelse, køkken, installationer og sanitet – påhviler jer som udlejere, medmindre der gyldigt aftales andet i lejekontrakten.

Fremleje og andre bofællesskaber

I de fleste andelsboligforeninger tillades fremleje ikke. Det betyder ikke, at jeres barn ikke må bo med et barn, samlevende kæreste, ægtefælle, partner eller lignende. I visse tilfælde er det også tilladt at have en nær ven, veninde eller familiemedlem boende, men vi anbefaler altid, at I opsøger en advokat med speciale i boliglejeret og andelsboligforeninger, for at høre nærmere om de specifikke krav, der stilles til samboende venner og veninder. Med undtagelsen i andelsboligforeninger, kan jeres barn som udgangspunkt altid fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum.

Eksempel: Bor jeres barn i en 3-værelses lejlighed i en ejerforening, må jeres barn altid – også uden jeres samtykke – fremleje et værelse. Det gælder både lang- og kortidsudlejning, inklusive f.eks. AirBnB.

Ønsker jeres barn at fremleje hele boligen, er det kun muligt i særlige tilfælde såsom midlertidigt ophold i udlandet i forbindelse med studie eller arbejde og maksimalt for 2-årige perioder.

Beskatning af salgsprovenuet

Når I sælger den forældrekøbte bolig, skal I som udgangspunkt betale skat af den regulerede fortjeneste. Reguleringen af købsprisen sker med kr. 10.000 pr. år, I har ejet boligen, dog ikke det år, hvor den sælges. Herudover kan moderniseringsudgifterne, der ligger ud over kr. 10.000 årligt tillægges købesummen. Salgsudgifterne skal fratrækkes salgsomkostningerne. Fortjenesten er kapitalindkomst, og der gælder særlige regler, hvis I har valgt at benytte virksomhedsordningen.

Salg til jeres barn og videresalg

Som udgangspunkt må I sælge lejligheden til jeres barn til den offentlige ejendomsvurdering +/-15%. Er boligen vurderet som udlejet – hvilket altid betyder en lavere vurdering – kan denne pris ikke anvendes og I skal sælge lejligheden til markedsprisen.

Sælges boligen billigere eller dyrere end den offentlige ejendomsvurdering vil forskellen mellem denne og markedsprisen være at betragte som en gave.

Det er muligt at lave et rentefrit familielån, som et led i en sådan overdragelse, for at benytte gavebundfradraget over flere år. Vi anbefaler, at I benytter en advokat til at rådgive jer nærmere omkring familieoverdragelse.

Såfremt jeres barn selv har beboet boligen, kan barnet videresælge boligen uden at svare skat af en eventuel fortjeneste.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og rådgivning herom, for at sikre at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe. Som en del af rådgivningen gennemgår vi og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet.

Mangler / fejl ved ejendommen

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring, skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen samt sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Praktiske forhold

Vi håndterer kontakten til og drøftelser med mægler/administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og dennes bankrådgiver.

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc.

Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse til tinglysningsretten.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi modtager, og af al korrespondance i sagen.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Har du hos en ejendomsmægler fundet et hus eller en lejlighed, som du er interesseret i, og ønsker du at benytte dig af advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? I så fald bør du enten underskrive købsaftalen med advokatforbehold eller vente med at underskrive, til du har søgt rådgivning hos en advokat. Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om dette. Uden forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke kunne frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uhensigtsmæssige betingelser eller forbehold forbundet med ejendommen eller købsaftalen.

Såfremt vi på baggrund af en gennemgang af købsaftalen samt de dertilhørende dokumenter anbefaler, at du ikke køber boligen grundet konkrete omstændigheder, kan vi med henvisning til advokatforbeholdet frigøre dig fra købsaftalen uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Advokatforbeholdet fungerer således ikke som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der er forbundet med en godtgørelse på 1% af købesummen.

Øvrige forhold

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente, samejeoverenskomst samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Boligadvokat med speciale indenfor forældrekøb

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat, associeret partner
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær

Køb og salg af projektbolig

Hvis du overvejer at købe en bolig på projektstadiet, er det vigtigt at være opmærksom på, at dette kan medføre nogle udfordringer, som adskiller sig fra køb af en allerede opført bolig.

Derfor kan det være en fordel at samarbejde med en boligadvokat, der har ekspertise i projektboligkøb og -salg.

Når du køber en bolig, der endnu ikke er opført eller stadig er under opførelse, vil du blive præsenteret for en projektkøbsaftale i stedet for den traditionelle standardkøbsaftale. Projektkøbsaftalen kan være omfattende og vanskelig at gennemskue, og der er ofte mange bilag at tage hensyn til. Derfor kan det være en god idé at få rådgivning fra en boligadvokat.

Har du spørgsmål inden for køb og salg af projektbolig? Kontakt en af ØENS advokater med speciale indenfor fast ejendom, og lad os hjælpe dig med din sag.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Har du hos en ejendomsmægler fundet et hus eller en lejlighed, som du er interesseret i, og ønsker du at benytte dig af advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? I så fald bør du enten underskrive købsaftalen med advokatforbehold eller vente med at underskrive, til du har søgt rådgivning hos en advokat. Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om dette. Uden forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke kunne frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uhensigtsmæssige betingelser eller forbehold forbundet med ejendommen eller købsaftalen.

Såfremt vi på baggrund af en gennemgang af købsaftalen samt de dertilhørende dokumenter anbefaler, at du ikke køber boligen grundet konkrete omstændigheder, kan vi med henvisning til advokatforbeholdet frigøre dig fra købsaftalen uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Advokatforbeholdet fungerer således ikke som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der er forbundet med en godtgørelse på 1% af købesummen.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og rådgivning herom, for at sikre at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe. Som en del af rådgivningen gennemgår vi og rådgiver omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet.

Mangler / fejl ved ejendommen

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring, skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen samt sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Praktiske forhold

Vi håndterer kontakten til og drøftelser med mægler/administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og dennes bankrådgiver.

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc.

Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse til tinglysningsretten.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi modtager, og af al korrespondance i sagen.

Øvrige forhold

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente, samejeoverenskomst samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Tal med en advokat med speciale indenfor fast ejendom

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat, associeret partner
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær
Ejendomsadministration ejerforeninger andelsboligforeninger boliglejemål investeringsejendom

Vi rådgiver dig med at tage de store valg, uanset om du skal købe eller sælge en ejendom

Tal med en boligadvokat med speciale indenfor køb og salg af fast ejendom

Maria Melissa Schneider, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Maria-Melissa Schneider
Advokatfuldmægtig
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat, associeret partner
Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Advokatfirma
Køb og salg af bolig er ofte en stor beslutning, og det er vigtigt at få den rigtige rådgivning og vejledning undervejs.
  • Finansiel rådgivning: Først og fremmest, skal man sørge for, at man får den rigtige finansielle rådgivning. Det betyder at man skal tjekke sin kreditværdighed, undersøge hvilke lånemuligheder man har, og sørge for at man har tilstrækkelige midler til at betale for boligen.
  • Juridisk rådgivning: Det er vigtigt at få juridisk rådgivning før man køber eller sælger en bolig. ØENS Advokatfirma kan hjælpe med at gennemgå købs- eller salgskontrakten, så du er sikker på at du ikke går glip af noget vigtigt.
  • Bygningsinspektør: Det kan også være en god idé at få lavet en bygningsinspektion af boligen, før man køber den. Det giver mulighed for at kende til eventuelle skader eller mangler ved boligen, og kan hjælpe med at vurdere boligens værdi.
  • Boligadvokat: Endelig kan en boligadvokat som ØENS hjælpe med at tage sig af papirarbejdet og formidle kontakten mellem køber og sælger, og sørge for at alt forløber juridisk korrekt.

Det er vigtigt at opsøge den rigtige rådgivning, når man køber eller sælger en bolig, for at sikre at man træffer de bedst mulige beslutninger og undgår problemer i fremtiden.

Få et uforpligtende tilbud

Overordnet trin-for-trin beskrivelse af sagsforløbet ved boligkøb

1
Find en bolig

Du skal først finde en bolig, som du ønsker at købe. Vi kan hjælpe dig med at undersøge specifikke boligannoncer eller kontakte relevante ejendomsmæglere.

2
Visning af boligen

Når du har fundet en bolig, der falder i din smag, kan du besøge eller få fremvist boligen og undersøge dens tilstand. Det er altid en god idé at få råd fra en byggeteknisk rådgiver, ligesom vi kan hjælpe dig med at vurdere eventuelle fejl og mangler ved boligen.

3
Indhentelse af dokumenter

Du skal indhente visse dokumenter fra sælgeren, såsom ejendomsoplysninger, tilstandsrapport og energimærkning. Disse dokumenter vil give dig en klarere idé om boligens stand og eventuelle nuværende og kommende problematikker. Vi kan hjælpe dig med at gennemgå disse dokumenter og vurdere, om der er nogen risici ved købet.

4
Vurdering af boligen

Det kan være en god idé at få foretaget en vurdering af boligen, så du kan få en objektiv vurdering af dens værdi. Vi kan anbefale en pålidelig ejendomsmægler, som kan hjælpe med at foretage vurderingen.

5
Finansiering

Når du har besluttet at købe boligen, skal du undersøge dine finansieringsmuligheder. Vi kan hjælpe dig med at finde den bedste finansieringsløsning og gennemgå de forskellige dokumenter, der er forbundet med lånet.

6
Kontraktindgåelse

Når du og sælgeren er blevet enige om vilkårene for købet, skal I indgå en købsaftale. Det er vigtigt at gennemgå alle dokumenter nøje, inden du skriver under. Vi kan hjælpe med at gennemgå og forhandle betingelserne i købsaftalen, så de passer til dine behov og interesser.

 

7
Betaling

Når købsaftalen er underskrevet, skal du betale købesummen til sælgeren, og vi kan hjælpe med at sørge for, at betalingen sker på en sikker måde samt at alle relevante dokumenter er i orden. Det indebærer blandt andet orientering af bank og realkreditinstitut, oprettelse og underskrivelse af skøde, tinglysning af pantebrev mv.

8
Overdragelse af boligen

Når betalingen er modtaget, kan du overtage boligen. Vi kan hjælpe med at sørge for, at overdragelsen sker på en lovlig, ordentlig og retfærdig måde og sikre, at du bliver registreret som ejer af boligen i tinglysningen.

9
Efter overdragelsen

Efter overdragelsen er det vigtigt at sikre, at alle dokumenter er i orden, og at eventuelle juridiske spørgsmål er afklaret. Det er derfor – generelt set – vigtigt at have en dygtig advokat til at guide dig igennem sagsprocessen og sikre, at alt går efter planen. Vi kan hjælpe med at identificere eventuelle juridiske problemer eller risici og finde måder at minimere dem på, så du efter overdragelsen ikke står tilbage med uafklarede spørgsmål eller problemer, som kan påvirke dit ejerskab af boligen.