Køb og salg af bolig

I ØENS Advokatfirma er vi her for at give dig tryg og professionel rådgivning inden for bolighandel og ejendomsoverdragelse.

Vores erfarne team af boligadvokater står ved din side under forhandlingerne, så du kan føle dig sikker, når du træffer beslutninger om at købe en bolig.

Ved at vælge ØENS Advokatfirma får du omfattende køberrådgivning, hvor en erfaren boligadvokat ledsager dig gennem hele processen. Dette udgør din sikkerhed for en tryg og problemfri købsproces.

Vi tager os af både det juridiske og praktiske aspekt af boligkøbet, og vi er altid tilgængelige for at besvare dine spørgsmål. Med ØENS Advokatfirma har du en dedikeret køberrådgiver og boligadvokat ved din side, der guider dig sikkert igennem hele processen. Med vores køberrådgivning kan du være tryg ved, at handlen og de juridiske dokumenter bliver gennemgået grundigt. På den måde opnår du et omfattende overblik over hele forløbet.

Vi tager os af alt lige fra forhandlinger til udarbejdelse af købsaftalen.

At være godt rustet til et boligkøb minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser og skuffelser. Hos ØENS Advokatfirma sikrer vi, at du får den nødvendige rådgivning og støtte gennem hele processen for at sikre en tryg og vellykket bolighandel.

Har du spørgsmål inden for køb og salg af bolig, villa, lejlighed og sommerhus? Kontakt en boligadvokat fra ØENS Advokatfirma, og lad os hjælpe dig med din sag. Vores dedikerede team af boligadvokater står klar til at sikre dine juridiske interesser i forbindelse med køb af bolig.

Hvorfor købe bolig med advokatforbehold?

Har du fundet et hus eller en lejlighed gennem en ejendomsmægler og ønsker at sikre dig professionel advokatbistand i forbindelse med dit ejendomskøb? I så fald anbefales det at enten underskrive købsaftalen med et advokatforbehold eller vente med at underskrive, indtil du har konsulteret en advokat. Hvis der ikke er inkluderet et advokatforbehold i købsaftalen, bør du bede din ejendomsmægler om at indsætte dette. Uden et forbehold i købsaftalen vil en advokat ikke have mulighed for at frigøre dig fra din underskrift i tilfælde af uheldige betingelser eller forbehold knyttet til ejendommen eller købsaftalen.

Ved en gennemgang af købsaftalen og de tilhørende dokumenter kan vi, som erfarne boligadvokater, anbefale, om det er hensigtsmæssigt for dig at købe boligen baseret på konkrete omstændigheder. Med reference til advokatforbeholdet kan vi frigøre dig fra købsaftalen, hvis det anbefales, uden at dette er forbundet med omkostninger for dig. Det er vigtigt at bemærke, at advokatforbeholdet ikke fungerer som den lovpligtige fortrydelsesfrist, der normalt indebærer en godtgørelse på 1% af købesummen.

Vælger du ØENS Advokatfirma som din boligadvokat og køberrådgiver, sikrer vi, at du får nødvendig og kompetent bistand i forbindelse med dit ejendomskøb. Kontakt os for at sikre, at dine juridiske interesser er velbeskyttede gennem hele processen.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter en detaljeret gennemgang og vurdering af handelens dokumenter og rådgivning herom, for at sikre at du som køber er grundigt orienteret om alle handlens aspekter og de udfordringer i relation til den konkrete ejendom, du ønsker at købe. Som en del af køberrådgivningen gennemgår og rådgiver vi omkring følgende:

Købsaftalen og salgsopstillingen / overdragelsesaftalen

Hvad er der aftalt mellem køber og sælger, og hvilke vilkår gælder generelt for et boligkøb, når standardkøbsaftalen er underskrevet.

Mangler / fejl ved ejendommen

Hvordan er du stillet i tilfælde af, at der er noget galt med ejendommen f.eks. defekt vådrumssikring, skjulte skader, skimmelsvamp, afvigelser på BBR eller manglende godkendelser af bygninger eller andet, som du først bliver opmærksom på efter overtagelsen eller ved købet. Vi vil gennemgå dine muligheder og ligeledes rådgive omkring din retsstilling f.eks. i forbindelse med at rejse et krav mod sælger.

Ejendommens juridiske tilstand

Vi undersøger ejendommens juridiske baggrund for ting af relevans – vi gennemgår servitutterne og tingbogen samt sikrer mod ukendt gæld og eventuelle forpligtelser, som en køber skal være opmærksom på. Herudover tjekkes eventuel tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og fremtidige økonomiske forpligtelser afdækkes i det omfang, det er muligt ud fra det materiale, der er tilgængeligt.

Praktiske forhold

Vi håndterer kontakten til og drøftelser med mægler/administrator, og dette sker i tæt kontakt med køber og dennes bankrådgiver. Vi udarbejder godkendelsesskrivelse samt eventuel allonge til købsaftalen indeholdende eventuelle supplerende vilkår aftalt med sælger eller ejendomsmægler.

Vi færdigforhandler og sikrer, at alle forbeholdene kan slettes på baggrund af tilfredsstillende oplysninger fra sælger, ejendomsmægler, myndigheder etc. Vi udarbejder skøde og refusionsopgørelse samt foretager de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets underskrift, anmeldelse til tinglysningsretten.

Du vil løbende få tilsendt kopi af alle bilag, som vi – som din boligadvokat – modtager, og af al korrespondance i sagen.

Øvrige forhold, når du bruger ØENS Advokatfirma som din boligadvokat

Såfremt du køber hus med en samlever, som du ikke er gift eller registreret med, rådgiver vi dog om behovet for at oprette testamente, samejeoverenskomst samt muligheden for at tegne krydslivsforsikringer.

Vores assistance omfatter ikke uden særlig aftale andet end det ovenfor udtrykkeligt nævnte, hvorfor det faste honorar f.eks. ikke omfatter assistance i tilfælde af, at ejendommen måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Tal med en boligadvokat med speciale inden for fast ejendom

Michael Friis Pedersen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner
Anders Larsen, advokat, strafferet, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anders Larsen
Advokat (L), associeret partner
Anita Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Anita Hansen
Advokatsekretær
Jakob Holst Nyvold, erhvervsjuridisk fuldmægtig, øens advokatfirma
Advokatfirma
Jakob Holst Nyvold
Erhvervsjuridisk fuldmægtig