investeringsejendomme, foreninger, forening i indre by i københavn

Økonomi

Vi hjælper med at administrere andelsboligforeningens økonomi fra A-Z.

Det kan være en kompleks sag for en bestyrelse at administrere andelsboligforeningens økonomi, og vi medgiver, at der er utroligt meget at holde styr på, når det kommer til regnskaber, budgetter m.v. Derfor har jeres forening tilknyttet en fast administrator og en fast controller, der altid sørger for, at have overblikket over jeres økonomi.

Vi anser det samtidig som vores fornemmeste opgave at formidle regnskaber og budgetter forståeligt, så I ikke behøver at være økonomiske eksperter. 

Vi står også for at administrere den daglige økonomi såsom opkrævning af fællesudgifter, betaling af foreningens regninger m.v. Kort sagt: vi drifter jeres andelsboligforening.

Opkrævning af boligafgifter

Vi sørger hver måned for at opkræve andelsforeningens boligafgifter via Betalingsservice.

For langt de fleste andelsboligforeninger står vi også for at opkræve aconto forbrug af varme og vand, indberette aconto bidrag og det samlede forbrug til foreningens måleraflæsningsfirma samt efterfølgende at afregne beboeren.

Vi sørger for, at foreningens medlemmer ikke kommer i restance ved kontinuerlig overvågning af opkrævninger og håndtering af rykkerprocedure.

Budget i andelsboligforening

Vi hjælper jer med at udarbejde andelsboligforeningens budget. Vi afholder årlige budgetmøder med bestyrelsen, hvor vi gennemgår regnskab og budget.

Bestyrelsen har altid adgang til foreningens økonomi via Probo og kan se, hvor mange penge der f.eks. kan bruges på vedligeholdelse resten af året.

Vi kan også hjælpe med langsigtet økonomisk- og vedligeholdelsesmæssig planlægning i samarbejde med andelsboligforeningens bestyrelse.

Årsregnskab

Årsregnskabet er andelsboligforeningens økonomiske oversigt, der viser, hvordan året – rent økonomisk – er gået.

Vi klargører regnskabsmaterialet til revisors gennemgang og opstilling af selve årsrapporten. Vi gennemgår regnskabet og tjekker, at alt er bogført korrekt.

Regnskabet i en andelsboligforening fastsætter også den enkelte andelsboligs værdi. Når vi gennemgår regnskabet med bestyrelsen drøfter vi derfor blandt andet ejendommens værdi, hensættelser til vedligeholdelse m.v. så bestyrelsen er godt klædt på, hvis en andelshaver stiller spørgsmål til regnskabet.

På jeres generalforsamling formidler og fremlægger vi årsregnskabet, så det er forståeligt for alle, og vi svarer glædeligt på såvel små som store spørgsmål.

Andelskrone

Det er andelskronen, der bestemmer din andels værdi.

Andelskronen fastsætter man en gang om året på generalforsamlingen. Den udregnes på baggrund af foreningens værdi, aktiver og gæld. Der er forskellige måder at fastsætte selve ejendommens værdi på. Men bare rolig, hele dette regnestykke bistår vi selvfølgelig med.

Vi rådgiver jer gerne, når det kommer til andelskronepolitik, vurderingsprincip og sikkerhedsstillelse med videre.

Betalinger og likviditetsstyring

Vi sørger for, at jeres regninger bliver betalt rettidigt.

Den digitale platform ProBo er motoren i regningsgodkendelsen og smidiggører processen. Foreningens håndværker eller anden leverandør sender blot sin regning til en mailadresse, hvorefter godkendelsesprocessen kan begynde. Bestyrelsen kan med et enkelt klik godkende regningen, hvorefter vi sørger for bogføring og betaling.

Vi holder øje med, at der er penge nok til at betale regningerne. Det er afgørende for andelsboligforeningens sundhed, at der holdes styr på pengestrømmen og betalingsevnen. Med andre ord, vi sørger for at holde styr på pengekassen.

Optimering af lån, finansiering og forsikringer

I kraft af vores samarbejdsaftaler, kan vi indhente tilbud på lån, finansiering og forsikringer – og bistå med vurderingen af disse. Det er altid op til bestyrelsen om I ønsker at tage imod tilbuddet, men vi oplever at vi netop her skaber rigtig stor værdi for vores andelsboligforeninger.

Snak med en specialist indenfor området

Bjørn Weber, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, foreningsadministrator
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner